Elitekanker… een vloek over de mensheid

Er rust een vloek op de mensheid.

Een anathema in de vorm van een globale, snel metastaserende misdadige kanker. Een crimineel carcinoom!

Waarom is nieuws uit de USA belangrijk voor ons? Lees dit eerst even Open…

.

Voor de belangrijke culturele trends kijk ik naar de USA en Groot-Brittannië. Uiteindelijk komt daar alle ellende en rottigheid vandaan, die hier later door de neoliberale en marxistische hersenkreupelen wordt overgenomen.

 

Aangezien ik het nieuws en de ontwikkelingen in de Nederpolder totaal niet volg, kan het zijn dat sommige van mijn beweringen als overdreven overkomen. Ik zal in die gevallen een link insluiten, zodat de lezer kan zien dat ik het beweerde niet uit mijn duim zuig.

 

Wat het [misdadige] multiculturalisme, diversiteit, inclusiviteit, absurde transgender verheerlijking, criminele feminisme en andere KKK ([sic] Kulturele Kriminele Krankzinnigheid) betreft, kan het zijn dat wij hier "achterlopen" - hetgeen eigenlijk een zegen zou kunnen zijn.

 

Hoewel ik geen chauvinist ben, is het mijn mening dat Nederland de meest capabele [en slimme] 'actors' van de EU heeft. Ik koester echter totaal geen verwachtingen - dat met het verstrijken van wat tijd - wij niet op hetzelfde verkankerde cultuurniveau van de USA en Groot-Brittannië komen te staan, als de normale, belastingbetalende, wetsgetrouwe mensen niet wakker worden.

 

Zowel de USA en Groot-Brittannië balanceren op de rand van een burgeroorlog en om dat te vermijden, is het mijn verwachting dat deze landen, Frankrijk en de NATO een oorlog tegen de verschrikkelijke boeman Poetin Rusland zullen beginnen. Het is nimmer anders geweest! Temeer daar het populisme in Europa ook aan het groeien is. Let vooral op de EU anti-Russische propaganda, dan weet je ongeveer wanneer je de oorlog kunt verwachten.

 

Sluiten

Criminele kanker? Bestaat er dan zoiets als misdadige carcinomen? O ja, en de gevolgen zijn duidelijk waar te nemen, als je de tijd en moeite neemt om wat meer te observeren en proberen te analyseren wat je ziet, leest en hoort. En voordat je je het lazarus schrikt van al dat werk dat je ineens moet doen… je doet het voor jezelf en degenen die je lief zijn. (Een hersenkreupele SJW libturd hoeft zich in zijn bolsjewistisch EUtopia geen zorgen te maken).

Ik zal echter wat duidelijker zijn en bij het begin beginnen, want ik realiseer mij dat ik mij ietwat door mijn enthousiaste negativiteit heb laten leiden. De globale criminele kanker bestaat uit een agglomeratie van verschillende tumoren, die alleen hun vernietigingsdrang van normale mensen gemeen hebben. Tumoren, gezwellen en MRSA-zweren als in super criminele oligarchen… dat is wat ik bedoelde te zeggen. Omdat het meestal gezichtsloze miljardairs en enkele biljonairs betreft, heeft men hen ook wel globalisten of de elite genoemd. De eerste benaming beschouw ik als een eufemisme en de tweede als een onwaar gotspe.

Ik prefereer om hen de elitekanker in het algemeen of elitekankerlak in het bijzonder te noemen, daar de dodelijkheid en verwoesting, die deze wezens veroorzaken en achterlaten, vele malen groter, dodelijker en droeviger is dan kanker. So go figure! Velen zullen het vooralsnog niet eens zijn met mijn uitspraak. Ware dat wel het geval, dan had ik mogelijk niets om over te schrijven en zag het er voor de wereld, de natuur en de mensheid er veel beter uit.

De elitekanker belemmert, discrimineert, kwelt, bedriegt, polariseert, berooft, verziekt, vergiftigt, verslaaft, terroriseert, vermoordt, verwoest de mensheid… en vernietigt de natuur en de dierenwereld in hun collectieve ziekelijke zucht naar rijkdom, macht en criminele chaos.

Mogelijk denk je dat ik overdrijf met de ellende die de gezichtsloze elitekanker over normale mensen uitsmeert. In dat geval zou ik zeggen: klik en check het

 

Belemmering van de vrijheid en vrije meningsuiting… discriminatie door senioren, daklozen en andere kwetsbare mensen opzettelijk te verwaarlozen en diluviale, incompatibele zandlopers te begunstigen… kwelling door policor waanzin, muslamo zandloper-infectie, nieuwspraak en 'doublespeak'… bedrog, misleiding en hersenspoeling door middel van de media propaganda-hoeren.

 

Polarisering en balkanisering door minderheden te creëren en tweedracht te zaaien… beroving door onterechte en overdreven belastingen… verzieking door insecticiden, kunstmest en GMO [Frankenstein] voedsel… vergiftiging door verwoestende chemische moneyspinners medicijnen en vaccins.

 

Verslaving door middel van drugs, porno, onbenullig [TV, voetbal en digitale bullshit] vermaak… terorrisme spreekt voor zich… moord door middel van geplande oorlogen.

 

Verwoesting door dit gehele pakketje plus de vernietiging van het fysieke en psychische leefklimaat.

 

Sluiten

Nee, ik heb het niet over de illuminatie, vrijmetselaars, de Carbonari of de Rothschilds. Zo eenvoudig is het niet meer. Vroeger was het simpel om de elitekanker te identificeren, want de keuze van machthebbers en bezitnemers was beperkt. In de oudheid waren het warlords en hun sjamanen. Later werden dat warlords, zogenaamde edelen en priesters.

Toen in 476CE de pausen voorgoed de Romeinse keizers vervingen, zag de elitekanker eruit als volgt: de adel, de Heilige Stoel (Vaticaan) met hun regionale bisschoppen en krijgsheren. Laten we het zo maar even laten, want die structuur bestaat nog steeds, al zijn er natuurlijk talloze elitekankerlakken toegevoegd. Nee, dat zijn niet de Joden! Oefen een beetje geduld, wat is het nut om te weten wie precies de elitekanker is?

Het is belangrijker om te zien… te begrijpen dat die vijand jou, je kinderen en allen die je lief zijn, aan het vernielen is. Het absoluut noodzakelijk dat je weet hoe je die kanker kunt laten verschrompelen… en verdwijnen!

Sun Tzu had wel gelijk, maar…

Ja, ik weet dat Sun Tzu zei: "Ken je vijand, ken jezelf en je verliest geen oorlog!" Maar dat was in een tijd dat het eenvoudig was om je vijand te [leren] kennen. Belangrijk voor de sleeple is echter dat het gezegde ook… nee, nog beter werkt voor de elitekanker, want die ziet de sleeple namelijk als hun vijand. Het verschil is echter dat de elitekanker een uitstekende zelfkennis bezit. Dat kan van de normale goede, maar naïeve mensen niet gezegd worden. Als die wat meer zelfbewust waren, dan had er al lang geleden een afdoende, globale metastasectomy plaatsgevonden.

Wat voor zin heeft het om kostbare tijd te verliezen door je vijand te leren kennen? Dat is precies wat de elitekanker wil, want de sleeple zou jaren verliezen met de navorsing en het analyseren van allerlei desinformatie, die speciaal voor dat doel in de circulatie is gebracht. Aan het eind van het collectieve sleeple onderzoek… verandert er toch niets! Niet alleen is de research naar de elitekanker gigantisch veel en zeer complex, maar na verloop van wat tijd worden de sleeple moe van het nadenken en pakken zij hun simpele, lege bestaan weer op. De Joden krijgen weer de schuld, want dat is eenvoudig en geeft een goed patriottisch gevoel, ook al zijn er geen patriae meer.

Edmund Burke had groter gelijk…

Dus het is de schuld van de mensen… de sleeple, dat er zoveel ellende is? Absoluut! Edmund Burke had volkomen gelijk toen hij stelde:

al wat ervoor nodig is om het duivelse kwaad te doen zegevieren, is dat goede mensen niets doen

En zo is het precies! De sleeple zijn zo geconditioneerd dat zij het nadenken aan de judas januskop corruptici overlaten. Zij verbeelden zich dat zij tevreden zijn en vullen hun leven met onbenullig en stupide vermaak.

Zij bouwen zelf hun gevangenis en betalen graag voor dat privilege. De enige avontuurlijke, dappere burgerlijke ongehoorzaamheid die zij zich af en toe veroorloven, zijn morren, mopperen en klagen over de regering! Maar dat is snel over wanneer Game of Thrones, GTST, een gender-dysforische 'Venus met Penus', voetbal of andere trivia op de blauwstralende muurplak verschijnt, of de sleeple-app op de gebakken eiFoon het reveille blaast.  De sleeple burgers zijn niet tot enige actie te bewegen, laat staan directe actie.

Doe meer door minder te doen…

Is het niet vreemd als je je bedenkt dat de sleeple nog minder actie hoeven te nemen dan geen actie, om hun beknotte levens vrijer, gezonder, logischer, langer, beter en goedkoper te maken? Is dat niet raar? "Dus de sleeple kan de macht van de elitekanker breken door niets te doen?" Dat is volkomen juist!

Hoewel de elitekanker bij een totale globale revolutie verslagen zou worden, zou ik geen revolutie adviseren. De mensheid is nu al niet genegen om iets aan hun lot te veranderen, laat staan dat mensen solidair met elkaar zouden zijn. Daarnaast grijpen de verkeerden altijd de macht bij een revolutie, omdat de verkeerden… de elitekankerlakken dus, altijd de revoluties organiseren. (Als je denkt dat de Franse Revolutie een spontane opstand was… wel, dat bewijst dat je denkt zoals de elitekanker dat graag wil) Een globale opstand waarbij miljoenen… nee, miljarden mensen om het leven zouden komen. Nee, niets… minder dan niets doen, werkt veel beter.

Doet helemaal niemand iets dan?

Helaas niet! De elitekanker doet genoeg en hun kankerlak proxy's, de zwetsende kin- en kinderloze kakzak 'korruptici', zijn dagelijks in de weer om "het leven van de burgers te verbeteren". En dit is dan het heugelijke moment dat je twee belangrijke elitekanker-strategieën leert… en je hoeft alleen maar te lezen. De elitekanker bedient zich van geïnverteerde waarheden (leugens dus) door middel van doublespeak en nieuwspraak.

Niet alleen kom je die twee verhulde leugentools hier geregeld tegen, maar je gehele leven wordt er door bepaald. Het zijn de virtuele bal, ketting en handboeien. Alleen veel effectiever dan hun ijzeren tegenhangers en de massa draagt ze met plezier. Vooral de bètavrouwen en dan het liefst met een blinddoek erbij, net als in hun vijftig grijze tinten handboek.

NewspeakDoublespeak en Hatespeak Open…

 

Als ik je vertel dat de eerste twee pseudospraken een onmisbaar wapen in het arsenaal van de elitekanker zijn, dan zul je mogelijk denken dat ik lieg of overdrijf. Zonder deze zogenaamde policor idioom-deviaties kon de elitekanker nog geen gat in gat water slaan.

 

Ik kom uitgebreid en gedetailleerd terug over het functioneren van newspeak en doublespeak. Probeer voor het moment dit te begrijpen…

 

als bepaalde volkomen normale en correcte woorden worden verboden… bestaande normale en correcte woorden worden vervangen door krankzinnige woorden… als er nieuwe krankzinnige woorden worden geïntroduceerd voor nog waanzinniger onderwerpen en de burger wordt op straffe van boete en of gevangenisstraf verplicht genoemde woorden te gebruiken of het gebruik te vermijden, dan…

 

verandert niet alleen het taalgebruik, maar veel belangrijker… dan verandert het denken.

 

Deze linguïstische hersenspoeling is onvermijdelijk en vernietigend voor de massa. De elitekanker weet dat en de massa weet dat niet.  Onderschat dit niet want deze wapens zijn dodelijker dan een combinatie van Hillary Clinton en Zyklon-B. Dat het werkt, is al overduidelijk bewezen als je de haatbaarden bij elkaar optelt.

 

Als corruptici het hebben over: "de burger heeft hier recht op" of "in het belang van de hardwerkende belastingbetalers" dan hun je er zeker van zijn dat de burgers of de belastingbetalers geript, genaaid of beide zullen worden. Dit zijn geïnverteerde waarheden en zodra je hoort: "in het belang van de maatschappij en/of burger" dan ben je aan jezelf verplicht eerst de uitspraak terug te inverteren… vervolgens de adder in het gras op te sporen en daarna de aap uit de mouw te rukken. Zoals gezegd, kom ik hier later in detail op terug.

 

Hatespeak is een controlemiddel om de waarheidsspreker monddood te maken, door deze van haatspraak te beschuldigen. Helpt dat niet dan wordt de 'haatsprekende' voor racist, nazi, fascist, gaymofoob of muslamofoob uitgemaakt. Hatespeak is zeer flexibel en volgt geen vaste regels of wetten. Voorbeeld: als een muslamo iemand een kankerjood noemt, dan is dat een culturele gewoonte.

 

Noemt echter een Jood, een christen of een seculiere Hagenaar een zandzak zandloper een kankermuslim, dan hebben we een duidelijk geval van haatspraak.

 

Sluiten

Elitekanker is gezicht- en geruisloos en niemand doet wat…

Juist en onjuist. De elitekanker… de werkelijke head-honcho's van de geruisloze elitekanker zijn inderdaad gezichtsloos, maar er zijn groepen sleeple die wel actie voeren. En dan bedoel ik werkelijke actie, zoals demonstreren, schreeuwen, schelden, vernielen en niet zelden vechten ook. Deze sleeple kunnen zich nog niet uit een natte bruinpapieren broodzak vechten, maar ze proberen het wel.

Dat zou dus positief genoemd kunnen worden, ware het niet dat zij onbewust vóór de elitekanker en bewust tegen de normale, hardwerkende mensen vechten. Ze willen hun deel van de macht over mensen, die zij als inferieur beschouwen. Men noemt hen daarom dus de 'nuttige idioten'. Zij zijn de zuiverste vorm van fascisme!

Wie zijn de nuttige idioten? Open…

 

Het zijn minderheden van maatschappelijke misfits en geboren losers, die zich hebben laten wijsmaken dat zij slachtoffers zijn en dus beschermd moeten worden.

 

Daarnaast moeten zij zelf andere slachtoffers - die nog uitgevonden moeten worden - beschermen. Dat klinkt niet echt slecht en tot zover zou je mogelijk nog ontvankelijk voor hun [vermeende] grieven kunnen zijn, nietwaar?

 

Pas op en kijk uit! Naast hun krankzinnig onredelijke, bijna criminele eisen, verlangen zij een maatschappij die door hun collectieve dogma-modellen wordt weerspiegeld.

 

Tenzij je je haar paars-groen wilt laten verven… je lichaam wilt laten vol-tatoeëren en laten dichtspijkeren met piercings, klitnagels en pijpspijkers… je als pre-op transtestikel scrotumknipper spiernaakt in LG-BDSM riemen en een butt-plug in je reet, of als tweede keus…

 

je gewapend met de Koreaanse Bijbel - volledig gekleed in een muslamo boerkap, boerkakini of boerkabodybag boerkapakzak op straat wilt begeven, en…

 

terwijl je geestdriftig je hamer en sikkel zwaait en spontaan de Internationale zingt, kijk je trots vanonder je Pink Rat Hat naar je #METOO anti-aanrand kuisheidsklem met volgnummersysteem, die je onzalige ziel en zielige onzaligheid beschermt…

 

negeer je de hysterische, bètavrouwen en psychotische tulpenjurken, die "dood aan de westerse hetero blanke man met toxisch machismo en blank privilege", krijsen…

 

zou ik er nog maar eens goed over nadenken!

 

Sluiten

Hyena's in wolfskleren…

Laat je niet misleiden door de bijna aandoenlijk, trivialiserende benaming 'nuttige idioten'. Hoewel het inderdaad idioten zijn, zijn zij alleen nuttig voor de elitekanker en hun corrupte proxy's. Als ik zou neerschrijven hoe ik hen werkelijk zie, explodeert mijn webpen heviger dan een muslamo zelfmoord-terrorist, want ik veracht dat luie ongedierte. Het is niet dat zij actie voeren voor de werkelijk kwetsbaren, zoals senioren, invaliden of chronisch zieken en daklozen.

Hm, laat ik mijn vorige zin even modificeren. Ik veracht de muslamo's niet voor hetgeen zij in Europa doen. Het is zo oud als de wereld dat de ene beschaving de andere probeert te onderwerpen. Niet fijn als je aan de verliezende kant zit, maar hey, het is nu eenmaal zo. Ondanks de gezicht- en geruisloosheid van de elitekanker, begrijp ik hen ook, want ook hun strijd is een vorm van verovering. Nogmaals, niet leuk en het is aan de mensen zelf om er iets aan te doen.

Het is aan de mensen zelf om iets aan de elitekanker en de muslamo-infectie te doen. Zei ik dat net twee keer? Okay sorry, maar dat valt niet mee wanneer de 'eeuwig beledigde' SJW's, de 'jammerende gediscrimineerde' vijfde colonne muslamo's, de 'eeuwenlang onderdrukte' psychotische feminazi's, 'herhaaldelijk aangerande' Pink Rat Hat en #METOO vaginazi's, 'meermaals van de daken gegooide' gaymo's, lesmo's en andere MGBTurbo natuurgrollen… voortdurend worden beledigd, getergd, gediscrimineerd en lastig gevallen worden door extreem rechts. Say what?!

Extreem rechts is waar de normale, hardwerkende, gehoorzame burgers die een keer hun mening durfden te zeggen voor worden uitgescholden. Extreem rechts is iedereen die wars is van het extreem linkse duivelsdogma. Het is een vorm van dehumaniseren waar de leugenachtige liberalen en de marxistische misfits in uitblinken.

Het moge voor het ongetrainde brein een trivialiteit lijken, want wat kan een groep sound-bites schreeuwende linkse losers nu voor schade aanrichten? Okay, ze steken wat auto's in brand en slaan winkelruiten kapot, maar dat stopt op een gegeven moment, want geen overheid kan het zich permitteren niets aan die vernielingen te doen.

Je kunt worden vergeven voor die stelling, want afgezien van de materiële schade - in de USA zowel als in de UK - zijn de levens van duizenden… zo geen tienduizenden normale, gematigde burgers verwoest door deze grafratten. Voordat je dat gegeven ook met een platitude afdoet… alle rottigheid komt uit de USA via de UK naar Europa waar de EUilenballen hun eigen versie van liberale misère eraan toevoegen. Het is een kwestie van tijd! Tijd, waar echt niet zoveel meer van is!

Wat doen die nuttige idioten grafratten dan dat zij levens van normale goede mensen kunnen verwoesten? Meer dan je denkt, want het is niet zo dat als die linkse losers op een punkfeestje of in een Baphomet kelder-tempeltje bij elkaar komen, om onder het genot van een paar wietkokertjes en wat trekjes uit de crackpijp inspiratie opdoen om de "fascistische burgerij" aan te vallen.

Nee dat niet, maar er zijn honderden - elitekanker gesponsorde - liberale en marxistische think-tanks, die niets anders doen dan strategische cultuur-carcinogene rottigheid bij elkaar te prakkiseren. De resultaten worden - na goedkeuring van de head honcho's van de elitekanker - op 'need to know'  basis naar de magistratuur, justitie, de media propaganda-hoeren, Hollywood en de crypto-marxistische universiteiten en schoolbesturen gestuurd, waarna die instituten worden geacht de recommandaties te implementeren. Het is de Frankfurt School op steroïds.

Maak kennis met de natie-vernielende, antisemitische schurft der mensheid, De ex-nazi collaborateur, de Jood George Sore Arse Soros. Deze veroordeelde crimineel en natie-vernieler zorgt dat de ondermijnende strategieën terechtkomen bij de subversieve stichtingen die hij en andere pseudoliberale kapitalisten financieren. Crypto-fascistische organisaties, zoals MoveOn, Occupy Wallstreet, Black Lives Matter, Antifa en die van de emotie- en hormoonterroristes #METOO en de Pink Rat Hat.

De veroordeelde crimineel, ex-nazi collaborateur, antisemitische jodenvervolger, natievernieler, muslamo-smokkelaar en apostaatJood, Sore Arse heeft meer dan 200 van die stichtingen en hier is de lijst.

"Als ooit liberalisme naar de USA komt, zal het in de vorm van fascisme zijn" [-Ronald Regan 1975]

Nuttige Idioten (gratis versie) v0.4 revisited…

We gaan verder met de junior special forces van de elitekanker, die net zijn uitgerust met een nieuw setje subversieve instructies. Zij zijn de tirailleurs en vechten onvermoeibaar op de met 'slachtoffers' bezaaide slagvelden van Fakelook. Nog snakkend naar zuurstof door de toxische, blanke privilege-dampen van de Twitterzitter moerassen, wagen zij zich even later in het besmettelijke Instakramp drijfzand.

Zij riskeren lijf en leven in de smalle Jihaatstraten van de digitale aso-kalifaten om de gedachte-overtreders op te sporen en uit te leveren aan de inquisitie van de asociale nepwerken, waar Megalomane Mark the kale Ashkenazi en Jack de geit Baphomet Dorre-sik de fascistische fascesscepters zwaaien.

Niettegenstaande de luchtigheid die ik in de twee voorgaande paragrafen heb proberen te breien, mag de lezer die grafratten niet onderschatten. Zij zijn dodelijk in de metaforische- en vaak de ware zin des woords. Zij hebben relaties, reputaties, betrekkingen, inkomens, bedrijven en levens van normale, wetsgetrouwe burgers totaal verwoest. Hoe werkt dat?

Asociale socialistische nepwerk sterfgronden…

De standaard beledigde, beledigende [meestal] millennial SJW grafratten begeven zich vanuit hun gesponsorde kantoren… ahum, moeders kelderappartement of oma's zolderkamer online naar de roddelporno narcisten-paradijzen. Zodra de groep-denkende SJW grafratten positie hebben ingenomen, schuimen zij de profielen af van de "fascisten, nazi's, muslamofoben en gaymofoben"… de naïeve bourgeoisie dus.

Normale, gewone, wetsgetrouwe burgers die een uitspraak hebben gedaan, of erger… zich door de grafratten tot een uitspraak laten verleiden, die niet strookt met de misselijkmakende policor regels… hoe die er op dat moment ook uit mogen zien, want de SJW regels veranderen met de dag. Wee de burger die het policor protocol heeft overschreden. Het duurt echter niet lang voordat één van de toetsenbord-terroristen een overtreder vindt…

Een vader van vijf jonge kinderen schrijft op Fakelook:

"Ik vind het waanzin dat mijn kinderen met de schoolklas een moskee moeten bezoeken en daar op een muslamo matje met muslamo's moeten meebidden.

 

En nu ik het er toch over heb: het is misdadig om vier- en vijfjarige kinderen seksles over homo's en andere devianten te geven en hen [de kinderen] te vragen of ze niet liever van geslacht willen veranderen door een gelubte transformator te worden."

Nou, zelfs jij kunt wel zien dat deze vader klaar is voor drie community aanklachten. De gedachtepolitie-plod kan zijn geluk niet geloven en alarmeert onmiddellijk de gaystapo en de transtaliban, zodat hij als jank-en-jammerjihadi de muslamo-haatspraak kan behandelen.

De zelfbenoemde beschermer van 11/miljard "noodlijdende, misdeelde, mishandelde muslamo's" opent door de vader te melden: "Hey, ik neem aanstoot aan die tekst van jou, muslamofoob!".

De vader is zich oprecht van geen kwaad bewust en begrijpt aanvankelijk niet waar het over gaat. Net als hij wil antwoorden, wordt hij onder vuur genomen door de transtaliban en de gaystapo: "Heb jij soms een probleem met transgenders, transfobische bigot?" en "Ben je soms op school misbruikt door de leraar, dat je een hekel aan gay goden mensen hebt, homofoob?"

Na drie keer uitgescholden te zijn, antwoordt de vader: "Helemaal geen probleem, maar ik wil voorkomen dat mijn kinderen misbruikt worden, als er zoveel poten zich als leraar voordoen. Kom aan mijn kinderen en ik zal jou even verwennen. Niet in je hol, maar je eindigt in een fucking hol, fuck-face!"

De drie cryptofascistische losers high fiven elkaar virtueel en zeggen: "Gotcha! In the bag!"

Jacobijnratten en hun haatguillotine…

Dat zijn drie aanklachten. Haatspraak tegen muslamo's, transtestikels en gaymo's plus een bedreiging. Nu komt het zware werk voor de drie ratfucks. Zij mobiliseren hun collectieve achterban van duizenden grafratten die op hun beurt ook aan de slag gaan. Duizenden klachten komen nu binnen bij de moderators van Fakelook, maar het blijft niet beperkt tot dat narcistenalbum! Had ik je al verteld dat de nuttige idioten allemaal lid van organisaties, zoals MoveOn, Black Lives… okay okay, je begrijpt dat organisaties georganiseerd zijn om te organiseren. De haatmachine is in beweging gezet en de vader heeft geen idee wat hem [en zijn gezin] boven het hoofd hangt.

Als hij de volgende dag zijn profiel wil bijwerken, komt hij niet verder dan een 'officiële mededeling' van Fakelook, dat zijn profiel is geblokkeerd wegens onbehoorlijk gedrag… in strijd met de voorwaarden van blah blah blah… De vader was geroyeerd door Fakelook, het asociale nepwerk van Mark de - tegen US congres liegende - kale Jood.

"Val dood," denkt de vader terecht en hij haalt zijn schouders op, maar hij is niet blij: "Vrije meningsuiting? Fucking bull-shit!" Hij heeft gelukkig een alfavrouw als echtgenote, want van een psychotische bètavrouw had hij ook nog eens een keer een paar oren vol gekregen ("Hoe kon je zo stom zijn? Mijn vriendinnen zullen zich wel afvragen, waah waah waah…" )

"Pff," zucht de vader, "nou ja, ze weten in ieder geval hoe ik erover denk!"

De gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op en dezelfde dag dat de vader op zijn werk te horen krijgt dat hij ontslagen is wegens racistisch gedrag en aanranding, ontvangt hij een brief van zijn bank dat deze niet langer prijs op zijn klandizie stelt. Hij heeft 10 dagen om eventuele gelden in zijn bankrekening over te maken naar zijn nieuwe bankrelatie. Wat was er in hemelsnaam gebeurd? Zowel zijn werkgever als de bank hadden tientallen telefoontjes gehad van "ongeruste medeburgers" en "beledigde rekeninghouders" van de betreffende bank.

De medeburgers gaven hun versie van de gebeurtenissen en deelden de werkgever mee dat hij niet alleen hun klandizie, maar tevens de nering van duizenden anderen zou verliezen, als de werkgever een racist, homofoob en een aanrander zou blijven employeren. Ongeveer dezelfde boodschap kreeg de bank van hun rekeninghouders. De vader verloor zijn werk en bankrelatie op één dag. Kon hij de werkelijke versie dan niet geven? Ja hoor, absoluut! Hielp dat dan niet? Nee hoor, absoluut niet.

Net zoals hij zijn vrouw vertelde dat er van aanranding geen sprake was geweest. Het ging zuiver en alleen over de tekst die hij geplaatst had. Gelukkig, had hij geen bètavrouw als echtgenote, maar het was toch een vrouw. Zij sprak drie dagen niet tegen haar man, totdat ze begreep dat hij niet loog.

De vader verbaasde zich al niet meer toen hij gedurende de volgende dagen te horen kreeg, dat hij andere woonruimte moest zoeken… het schoolbestuur hem meedeelde dat zij niets aan het plotselinge bullyen van zijn kinderen - door medescholieren - konden doen. Na het lezen van zijn uitlatingen op Facelook - betreffende 'pedofiele' leraren - had het bestuur eigenlijk maar liever dat zijn kinderen een andere school zouden bezoeken.

De vader was er zieker van dat zijn vrouw op haar werk werd lastig gevallen, door de hysterische, achterbakse, menopauzale bètavrouwen, dan het feit dat zijn sportschool zijn lidmaatschap opzegde. Zie je hoe dat allemaal werkt?

Ja, ik weet wat je vraag is: "De man kon toch een aanklacht indienen wegens smaad? Uiteindelijk had hij niemand aangerand!"

Goede vraag, maar heb je toevallig de aanstelling van rechter Kavanaugh voor de US Supreme Court gezien? Er waren vrouwen die onder ede getuigden, dat de rechter hen 25 jaar geleden had aangerand, hetgeen later pertinente politieke leugens bleken. De vader kon er niet zeker van zijn dat zijn kwelgeesten geen aandachtsgeile #METOO sloerie of Pink Pussy Hat Rat zouden opduiken, die voor wat aandacht en publiciteit een meinedige verklaring zouden afleggen. Dat bètabagger doet dat, zij hebben er geen enkele moeite mee. Je zult de mannen niet de kost moeten geven, die op een valse aangifte veroordeeld zijn.

De vraag die je nog net niet kon stellen,leest: "Hoe is het  voor fuck sake mogelijk dat een zootje van dat ongeregelde linkse pleuristuig over de gegevens van de vader, moeder en de kinderen kon beschikken?"

"Eh tja, de head-honcho's van Fakelook zijn nogal links en slinks, hè?. Je hoort mij niet schrijven dat zij alle klanten-gegevens, die zij van abonnees oogsten aan derden doorgeven of verkopen. De link zegt echter van wel! Kon de vader niet naar de politie gaan en een aanklacht wegens intimidatie indienen? De politie? Je bedoelt de echte politie? Waaah, OMFG, ik lig om hier… de politie! Die hadden er nog een schepje bovenop gedaan. (Ik moet echter eerlijkheidshalve vermelden dat de Nederpolder politie nog niet zo slecht is, als je naar de stinkende muslamo stinkholen, zoals België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zweden kijkt)

De vader hierboven was een tekenend voorbeeld. Gelukkig wel, maar het is tekenend voor duizenden en duizenden gevallen, waar de linkse binnenlandse terroristen straffeloos de levens van mensen hebben verwoest. Hoe kan dat, zou je zeggen. Het kan omdat de regeringen het gedogen, nee… toejuichen, doordat het die regeringen bijzonder goed uitkomt. De 'herhaaldelijke overtredingen' van de normale, hardwerkende, gehoorzame burgers, geeft de regeringen dan het excuus om nieuwe wetten en regels te introduceren, die het leven en de vrijheid van de 'extreem rechtse' gedehumaniseerde burgers (zoals de vader) steeds meer beperken.

Het kan omdat de leugenachtige Goebbels mediahoeren niets publiceren over die misstanden. Zij negeren die gevallen volkomen, maar pushen, overdrijven, liegen en herhalen usque ad nauseam ieder incident, waarbij zij normale mensen als extreem rechts en als de vijand van het volk kunnen afschilderen.  Iedere populistische politicus wordt met nette woorden voor een racist, fascist en nazi uitgemaakt.

Het grootste deel van de stupide massa gelooft alleen wat de laaghartige, stinkende mediahoeren hen voorhouden, ook al zien zij met eigen ogen dat de waarheid anders is. Hier komt een voorbeeld van de laagste en smerigste humanoïds in Engeland… de legacy leugenachtige media, de verraderlijke en laffe vrijmetselaars Britse politie-plods en fascistische dross, de rioolschuim-burgers. Let op, want…

het was werkelijk griezelig… Open…

 

om - samen met nog honderden toeschouwers - een misdaad met je eigen ogen te zien gebeuren,…  te zien dat de politie de misdadigers hielp en om de volgende dag in de kranten te lezen dat alles dat je had gezien… nooit was gebeurd en dat de toeschouwers de misdadigers waren.

 

Neem een land waar de elitekanker werkelijk uitblinkt in de laagste en smerigste streken. Een land dat door de gehele wereld werd gehaat - juist om die minne streken - totdat de USA hen van de eerste plaats verdrong.

 

Een land dat verantwoordelijk is voor ontelbare oorlogen, onder andere WWI, WWII en de komende WWIII. Engeland, of liever Groot Brittannië. Neem dan de dapperste man van dat land. Een man die het grootste schandaal van muslamo-verkrachtingen van minderjarige meisjes - die door de politie en de linkse gemeentebesturen werd ontkend - aan de kaak heeft gesteld en dat nog immer doet.

 

De vrijgemetselde Britse politie begeleidde honderden gemaskerde Pakistani muslamo's van strijdbare leeftijd naar een locatie, waar Tommy Robinson een vreedzame EU MEP verkiezingscampagne voerde. Honderden gewone, normale mensen met kinderen luisterden naar Tommy Robinson… tot het moment dat de Britse politie de met stenen en scharen gewapende muslamo's losliet op het verkiezingspubliek.

 

De stinkende muslamo's leken wel wilde beesten en de politie deed waar ze normaal in uitblinken… helemaal niets.

 

Tommy slaagde erin om de kinderen op tijd uit het strijdperk te halen. Je moet het gezien hebben om het te geloven… en de volgende dag in de krant te lezen. Kijk zelf eens, misschien word je op tijd wakker. Je hebt nog nooit zoveel stupide aso-tuig van de richel en fascistisch maatschappijschuim gezien. En dan heb ik het niet eens over de Pakistaanse Mamluk throw-backs..

 

Tommy Robinson is de meest moedige man in Engeland, Groot-Brittannië. Als de verraderlijke inlichtingendiensten er zeker van waren dat er geen revolutie zou uitbreken, dan leefde Tommy geen 24 uur meer. Dat is de reden dat de laffe, verraderlijke vrijmetselaar politie-plods de muslamo throw-backs begeleiden naar de plaats van samenkomst, hopend dat Tommy een voortijdig einde zou vinden, door een "Wahabi-steniging" of Mamluk-prik met een schaar.

 

Hoe laag moet je als smeris gezonken zijn…

 

Sluiten

Gevallen zoals de vader eerder en Tommy Robinson hierboven, zijn het beste zichtbaar in de FVEY landen (Five Eyes)  de Anglo-Amerikaanse landen, USA, UK, Canada en de wannabe-naties Australië en Nieuw Zeeland. Waarom? Wel, afgezien dat elitekanker van de USA en de UK fervente oorlogshitsers zijn, hebben die landen een Paleontologisch twee partijen systeem, zodat de kiezer niet verdwaalt in het partijen-keuzepakket. Er zijn wel wat andere kleine partijen, maar die leggen nog minder dan geen geen gewicht in de schaal. "Sorry, zeg dat nog eens, ik miste wat je zei."

Politieke pseudo-paradijzen Open…

 

Ik ben respectvol van mening dat kiezers in het algemeen een hersenschimmel hebben. Dat moet wel, want ik heb nimmer een koe uit zichzelf naar een abattoir zien lopen, of een kalkoen met kerstmis… nee, niet rammelpan, maar kerstmis! Je weet wel, dat feest met het kruisje - in de oven zien springen, maar kiezers kiezen enthousiast voor hun eigen knechting en zijn er ook nog dik mee tevreden! Een stupiditeit, die je van domme dieren niet zult zien.

 

Maar je moet nog meer gestoord zijn om met een tweepartijensysteem te gaan stemmen, want je hebt geen keuze.

 

Een duopolie is een schurftige hond die je bijt of onderschijt. Niet dat het met een multipartijen systeem veel beter is, maar beter is het wel en ik kan mij voorstellen dat je als 'verheven'  kiezer het gevoel hebt dat je kunt kiezen.

 

Maar ja, zo gaat het al eeuwen en er moet wel een forse steek los zijn bij de kiezers in USA en de UK, want anders liet de bevolking het immers niet toe dat miljoenen van hun jonge mannen op zelfmoordexcursies de oorlogen werden/worden ingestuurd… om zogenaamd het vaderland te verdedigen! Het fucking vaderland, waar al die dappere maar naïeve mensen voor zijn gestorven.

 

De twee patriae waarvan de oorlogscrazy, laffe kakzak corruptici de grenzen hebben opengesteld om shitload after shitload subculturen tariefvrij te importeren.

Doordat in de USA, zowel als in de UK de kiezers lijnrecht tegenover elkaar staan - je bent immer links of "een racist, nazi of fascist", want centrum is er niet - hoeft er mijn inziens nu niet veel meer te gebeuren om een burgeroorlog te laten losbarsten.

 

Sluiten

Je vindt het onbegrijpelijk dat zulke laffe verraderlijke handelingen worden verricht door Britse politie, die wordt geacht de orde te bewaren? Wel, met uitzondering van een paar Europese landen, waar ze nog niet aan het policor syndroom lijden, is het overal zo. De politie is de nieuwe Gestapo geworden en ondanks dat ze de orders van hun superieuren, de elitekankerlakken, opvolgen, blijven het toch maar 'nuttige Idioten (gratis versie) v0.4' en vooral laffe teringlijers. Kijk naar de volgende metafoor; het is een voorbeeld van hun opstelling.

Laat me je een allegorie geven: jij loopt voorbij met een BREXIT-petje op je hoofd. Ik draag een EU-boerkap, dus ik begin je uit te schelden en onverwachts sla ik het petje van je hoofd af. Je wilt er iets van zeggen, maar ik geef je een keiharde stomp in je gezicht. Gelukkig komt er net een politieman aan. Jij wordt gearresteerd en veroordeeld!

Hier is een tweede: ik ben een Mamluk zandloper en ik draag geen petje. Jij bent een westerse straight blanke man en je draagt ook geen petje. Ik scheld je zonder reden uit voor een kankerjood. Jij denkt rijmend: "val dood, poot", draait je om, wilt verder lopen… en krijgt van mij een slag op je achterhoofd. Nee, er komt nu een andere politieman aanlopen. De muslamo zandzak… ik dus, begin te gaggelen: "mienier polisi, mienier polisi, man zeggen mij kanker muslamo. Ik moette rot op!"  Jij wordt gearresteerd, veroordeeld en gevierendeeld! Zie je hoe het tegenwoordig werkt?

Ik bezit geen passende vocabulaire om de functionarissen te beschrijven, die willens en wetens de policor-terreur toepassen op de normale, nette, belastingbetalende root-burgers. Root-burgers van een land waar de functionarissen de genoemde burgers discrimineren ten gunste van een - door de corruptici geïmporteerd - invasieleger van opportunistische, klaplopende, middeleeuwse throw-backs.

Het [de functionarissen] zijn laffe, corrupte, land- en volksverradende machtswellustelingen, die niets liever doen dan gewone mensen koeioneren en treiteren. Het is een linkse cultuur- en maatschappijkanker en tenzij verwensen bij de wet verboden is, spreek ik de verwensing uit dat zij en allen die hen lief zijn… het bloedend afkankeren! Ik heb het niet over de corrupte politici… die komen straks.

Scheld en vloek gerust Open…

 

Zeg rustig dat ik extreem rechts… een nazi, fascist, gaymofoob of muslamofoob ben, want dat interesseert mij nog minder dan een flying fuck from a rat's arse, maar als je wilt weten hoe ik denk over religie, Joden, muslamo's, liberalen, zogenaamde progressieven of marxisten en Venussen met Penussen denk, neem hier dan even een educatieve sabbatical.

 

Sluiten

Voordat wij verder gaan met de professionele versie 'Nuttige Idioten v2.0 Pro', de kin en kinderloze kakzak korruptici en hun Kenau-pendanten, de kolder kakelende korruptica's, wil ik een voorspelling voor wat betreft de eerder beschreven nuttige idioten, de gratis versie. De krankzinnige idioten om het wat duidelijker te omschrijven.

Men zegt als je geen liberaal bent met je 20ste, dat je geen hart hebt. Men zegt ook dat als je met je 35ste nog liberaal bent, dat je geen hersens hebt. Voor marxistische sociopaten ligt het wat makkelijker… die hoeven hart noch hersens mee te torsen. Alleen haat en afgunst.

Hoewel het fundamentele liberalisme werkelijk een zegen voor de mensheid kunnen zijn… iedere ideologie die in de plakkende handen van de elitekanker en de staat valt, verandert in een staatsideologie. En zoals de naam nu dan aangeeft… een regering met een staatsdogma verschilt alleen in een nieuwe, veelbelovende nep cadeau-verpakking, 'doublespeak' en lege soundbites van de voorgaande, of de opvolgende regering met een staatsideologie.

Liberalen en marxisten zien de staat als hun vader en moeder en willen het liefst een zo groot mogelijke regering, die voor hen denkt, voor hen handelt en hen onderhoudt, zodat zij zich ten volle kunnen wijden aan hun lege bestaan en mini-tirannieën… het bekritiseren,  beledigen en koeioneren van normale mensen. Liberalen en marxisten zijn zijn groepsdenkers en kunnen niets.

Tevens zijn de marxisten fervente en openlijke antisemieten, crypto-racisten, crypto-homofoben en crypto-transfoben, die andere minderheden alleen tolereren, omdat de 'groepsleider' hen op het hart had gedrukt, dat zij 'samen een grotere en machtiger verzet' vertegenwoordigen. Alles was zij voorgeven te willen beschermen, haten zij! Zij kunnen het alleen goed met de Mamluk zandlopers vinden omdat die net zo'n tiranniek bewind vertegenwoordigen als het criminele communisme en het fascistische liberalisme. Wot?! Fascisme is toch extreem rechts, hoe kan liberalisme dan fascistisch zijn?

Socialisme, nazisme en fascisme na 90 jaar weer herenigd…

Ja, dat is een leugen die perfect past bij de andere leugens die ze je hebben geleerd. Marxisme, socialisme, communisme, fascisme en nazisme zijn allemaal linkse ideologieën. Het lijkt echter logisch dat wanneer een linkse loser weerstand ondervindt, dat die tegenstander automatisch rechts moet zijn. Fascisme en nazisme zijn net zo links als communisme en socialisme.

Rehabilitatie voor nazi’s en fascisten… Open…

 

Marxisten, communisten en liberalen hebben een boeman nodig om daarmee andersdenkenden te kunnen demoniseren en te dehumaniseren. Dus daar hebben ze Hitler voor gekozen, want de superieure meester-massa-moordenaar Stalin als boeman aanstellen, zou een slecht idee zijn.

 

Je kunt moeilijk een ideologie proberen te verkopen, die een veelvoud van Hitlers (nazi’s) slachtoffers heeft voortgebracht. Als je dat argument aan een liberaal presenteert, dan is het antwoord dat Hitler een nazi… en Mussolini een fascist was. Nazi en fascist Rechts slecht en links goed. O ja, dat zei ik al.

 

Als rechts slecht en links goed is, dan is bij deze de grootste liberale en communistische leugen ontkracht. Als communisme en socialisme goed is, dan is nazisme en fascisme dat ook, want zowel Hitler en de nazi’s als Mussolini en de fascisten waren… YES, socialisten! Hitler was een nationaal-socialist (nazi) en Mussolini was een socialist.

 

De laatste, Benito Andrea Amilcare Mussolini, was zelfs naar drie beroemde socialisten vernoemd. (Benito Juárez, Andrea Costa en Amilcare Cipriani) Nazi”s slecht… fascisten slecht… communisten het allerslechtst! De linkse leugen over rechts is bijna ontkracht en de linkse losers zijn aanhangers van een moordcult.

 

Had ik al gezegd dat het communisme meer dan 120 miljoen moorden had voortgebracht?

 

Ik zal linkse en rechtse politiek beschrijven in een later artikel. Het verschilt van demografie tot demografie en is nu veelal een kwestie van partij-interpretatie, semantiek and politics in the eye of the beholder. ‘Links’ ontstond in de Franse revolutie en waren de Republikeinen, terwijl ‘rechts’, de Conservatieven, aanhangers voor Monarchie, Staat en Kerk waren.

 

Als we echter nu naar Amerika kijken, zien we dat hier de Republikeinen ‘rechts’ dus de Conservatieven zijn en ‘links’ de Democraten zijn.

 

Sluiten

De bèta-versie nuttige Idioten v0.4

Nuttige Idioten v2.0 Pro…