Euthanasie van de blanke hetero alfaman

Euthanasie

Ben jij een normale blanke alfaman die niet verzekerd is voor euthanasie? O jee, als het aan de stinkende feminazi's en hysterische vaginazi's ligt, dan moet je eerst geëuthanaseerd worden

Hoe zie jij de euthanasie die de feminazi's, vaginazi's en andere bètavrouwen aan hetero blanke alfamannen willen geven?

Zoals gezegd, de genocide begint met de alfaman

Je denkt dat ik dol? Je denkt dat die euthanasie een grapje is? Lach dan maar even, maar de joke is on you! Je kunt nu nog lachen, maar binnenkort is het ook met dat genoegen afgelopen. De globalistische elitekanker, de EU-corruptici en hun proxy's, de politieke zwetsers maken zich nu op voor de  eindstrijd tegen hun laatste twee obstakels.

Wat zijn normale burgers? Open…

.
Om niet iedere keer hetzelfde te moeten schrijven, heb ik het begrip "normale burger en root-burger" geïntroduceerd. De normale burger is dus ook een root-burger!

 

Root-burgers (1) – Nee, het zijn geen roet, rode of wortel[ham]burgers. Root-burgers zijn normale, nette, belastingbetalende, wetsgetrouwe ingeborenen van Europa – wiens [groot]ouders ook Europeanen waren – en die geen deel [willen] uitmaken van zelf gekozen minderheden. Tenzij zij onder de noemer ‘kwetsbaren der maatschappij‘ vallen, zoals [geestes]zieken, invaliden, gepensioneerden en daklozen.

 

Root-burgers (2) – Zijn tevens de normale, nette, hardwerkende, wetsgetrouwe immigranten die over de jaren volkomen zijn geassimileerd… niet gaggelen, geen moslim zijn en hun steentje aan de opbouw van Europa hebben bijgedragen. Ik bedoel… hoeveel last en narigheid hebben Indonesiërs, Antillianen, Surinamers, Italianen, Spanjaarden, Chinezen in Nederland gegeven? Geen!

 

Ben ik een islamofoob? Open…

..
Nee, maar moslims a) assimileren totaal niet… b) proberen hun doodscult als cultuur te injecteren… c)  daarnaast hebben zij zichzelf al als mede-slachtoffer ingeschreven bij de ‘gekwetste en beledigde’ jankminderheden… d) dragen bewust niets bij en zijn nog bewuster staatsklaplopers en e) worden positief gediscrimineerd door de elitekanker. Zijn dat genoeg argumenten, want ik weet er anders nog wel een paar!

Sluiten

De voorlaatste hindernis op het pad van de elitekankerratten - de virtuele euthanasie ofwel de [fysieke en psychische ] vernietiging van de normale hetero blanke man en de afschaffing van het gezin als instituut - wordt nu door hen genomen. Op de laatste hindernis kom ik later terug. Je hebt nu al moeite om mij tot zover te geloven.

Laat mij je eerst even leren lopen, voordat je gaat rennen. Leer in dit verslag alles over metaforische sodium thiopenthal injectie, die de elitekanker, de hysterische feminazi's, bipolaire bètavrouwen, vaginazi's en andere grafratten ons mannen wil toedienen. "Ons mannen" zijn 250 miljoen mannen in de EU en 150 miljoen mannen in de Verenigde Staten.

Lees een stukje als dat lukt. Vraag je tijdens het lezen af of je iets herkent van het door mij beweerde. Mocht dat het geval zijn, schreeuw dan niet gelijk Fuck! 'Eureka', maar lees door met een open mind. Sneller dan je denkt, ontdek je dat je je hele leven bent voorgelogen, ook al begrijp je mogelijk de reden van al die leugens en de absurditeiten nu nog niet.

Trek je daar echter niets van aan, want die redenen ontdek je door verder te lezen. Als het makkelijk was dan zag je geen tienduizend 'gele vesten' demonstreren in Parijs, maar 500 miljoen 'gele vesten' in heel Europa. 500 Miljoen gele vesten die niet demonstreren, maar deelnemen aan een revolutie tegen de elitekanker, de corruptici en de leugenachtige mediahoeren en nieuws-fakers.

"A picture paints a thousand words," zegt men. Zonder je te proberen te beïnvloeden, geef ik je dus een plaatje. Kijk of je daarin iets herkent en als dat het geval is, wees dan een moment eerlijk tegen jezelf… als je meer dan twee getoonde voorbeelden herkent als absurd, dan raad ik je aan om door te lezen. Je zult dan heel snel precies de reden begrijpen van de misdadige idioterie, die je om je heen ziet gebeuren.

A picture paints a thousand words Open…

.
Euthanasie van de normale blanke man
.
Als de lezer nu een neoliberale, hersenkreupele moraalridder met een pathologische politieke corruptie correctheid afwijking is ,dan ben ik net zes keer uitgemaakt voor een racist, transfoob, islamofoob of iets dergelijks. Hier begint je eerste les…

 

Sluiten

Als je niet meer dan twee van de getoonde voorbeelden herkende en afkeurde als criminele idioterie of er niets van begreep… stop hier dan, want voor jou is er beslist geen hoop meer. Ik zal een Uber voor je bellen naar de getto's van de asociale nepwerken. Ik kan voor een crypto-slimmerd als jij beslist Fakeboel, Instakramp, Joetroep, Flikker of Slaprat aanbevelen.

Mocht je het echter met mij eens zijn, dan zul je misschien willen weten hoe je kunt voorkomen dat op een slechte dag een 120 kilo, zwaar behaarde en bebaarde 'drek kwien' voor je deur staat en de hand [en de rest] van je zesjarig dochtertje vraagt komt halen.

Wederom, ik dol je niet! Kijk naar deze video en laat de inhoud bezinken, maar trek nog geen [voorbarige] conclusies. Hoewel het mij duidelijk genoeg lijkt, kom ik later terug op de reden van die kindermishandeling - want dat is het! Je krijgt de redenen met de bewijzen! O, en voordat je denkt dat het hier niet gebeurt… het gebeurt in de gehele westerse wereld, al moet ik toegeven dat wij [gelukkig] achterlopen op de USA en de UK. Je zult niet alleen geschokt, maar vooral woedend zijn! Pedofilie is de valuta van de elitekanker!

Ik zie dat je tot hier hebt gelezen, er is dus interesse. Wacht nog even met kwaad worden, want ik wil je even snel laten zien hoe de "politieke correctheid" de mensheid heeft gebalkaniseerd en tegen elkaar heeft opgezet! Tegelijkertijd is dat misdadige dogma de westerse cultuur aan het verkankeren. Ik ben er zeker van dat je er meer van herkent, dan je ooit zou hebben gedacht! Je blijft op deze pagina dus pop het even op…     POP   

Coole progressie of misdadige waanzin?

Het heeft geen zin om te vragen of je na het lezen van de popup kwaad bent, want iedereen zal dat zijn… ook al is het om verschillende redenen. De neoliberale hersenversmeerden gaan in troll-mode, want het trekt de waanzin van hun pseudo-ideologie wijd open.

Iedere lezer met een modicum aan intelligentie en logica heeft de meeste van de beschreven fenomenen herkend en zal zich verontrust en/of kwaad afvragen wat de bedoeling van die idioterie is. Over de bedoeling ben ik duidelijk geweest. De bevolking in zoveel mogelijk groepjes verdelen door tweedracht (of kan ik beter duizend-dracht schrijven) te zaaien. Het polariseren maakt het regeren makkelijk, leren wij al 2500 jaar. Maar hebben we eigenlijk wat geleerd?

Nu ligt het iets gecompliceerder en dat blijkt, want de meerderheid van de normale bevolking begrijpt nog immer niet waarom zij onophoudelijk bestookt worden met politieke taalterreur politieke correctheid, het normaliseren van gender-afwijkingen, het seksualiseren van klein kinderen en het denigreren van de normale normen en waarden en het discrimineren  en [kwetsbare] root-burgers.

De ultieme scheuring…

We hebben net gezien dat de elitekanker tweedracht onder de mensen zaait, maar weten nog niet waarom dat zo is. Laten wij even aannemen dat tweedracht hun bedoeling is… wat is dan voor hen de ultieme doelgroep? We kijken er al niet  eens meer van op dat katholieken tegen protestanten worden opgezet en blank tegen zwart.

Voor de elitekanker is de meest doelmatige doelgroep weliswaar de kleinste, maar de meest fundamentele van de maatschappij. Dat is het gezin, dat zijn de man en de vrouw! Als zij er in slagen om die twee tegen elkaar op te zetten, creëren zij de maatschappelijke chaos die zij zozeer nastreven.

Als zij de vrouwen de behandeling zouden geven, die de mannen nu op het moment al ten deel valt, dan zouden de mannen volgens hun genetische gewoonte de vrouwen beschermen. Alfamannen sterven voor hun gezin als het moet. Zij zouden tegen de elitekankerratten zeggen: "krijgen jullie nou gauw de cultuurkanker en laat mijn vrouw met rust!" Dat werkt dus niet, maar de meeste bètavrouwen hebben geen last van genetische loyaliteit en daarnaast zijn zij vijf dagen in de maand half gestoord.

Over het algemeen denkt de man vanuit zijn ratio, terwijl de meerderheid van de vrouwen emotiedenkers nee, emotie-reageerders zijn. Terwijl het psychisch steriliseren van de mannen het doel was, werd het politiek correcte vizier echter op de vrouwen gericht. De vrouwen die ontvankelijk waren voor deze doctrine onderscheidden zich dus gelijk als bètavrouw. Een perfect voorbeeld van Hegeliaans dialectische these… antithese en synthese.

Cancel de tiran… euthanasie voor de man!

Ik denk dat er geen westerse man was - en ik schrijf met opzet was - die een vrouw gelijke rechten zou willen ontzeggen. Gelijke rechten, geen superieure rechten! Gelijke rechten en gelijke verantwoordelijkheden, lijken mij normaal en passend! Nee, maar zo is het niet. Wat begon als een bewonderenswaardige en moedige onderneming van de Suffragetten… werd halverwege de vorige eeuw gehijackt door de elitekanker.

De derde en vierde golf feminisme hebben totaal niets meer met gelijke rechten voor de vrouw te maken, maar zijn ontaard in onverdunde criminele ideologieën.  

Wat is, of wie zijn de elitekanker? Open…

.
De elitekanker is niet één enkele bende groep van ideologen, misdadigers of hoe je die socio- psychopatische krengen ook noemen wilt. Het is dus niet de illuminatie en zijn niet de vrijmetselaars, rozenkruisers of wat voor esoterische groep je ook wilt uitkiezen voor de eretitel 'elitekanker'. En om je teleurstelling nog wat te vergroten… het zijn ook niet de Joden!

 

De headhoncho's van de genoemde broederschappen, waaronder ook Joodse (ja, toch Joodse) - en vele, vele andere fraterniteiten - maken er wel deel van uit. Iedere occulte en exoterische organisatie die kan bijdragen aan het grote plan maakt er deel van uit.

 

Vroeger was het makkelijk te bepalen wie en wat de elitekanker was. Het waren de krijgsheren, vorsten, edelen, het Vaticaan, kardinalen en bisschoppen. Tijdens en na de kruistochten werden daar talloze ridderorden aan toegevoegd. De meest bekende waren de Knights of Malta, Knights Hospitallers en de Knights Templar (Tempeliers)

 

De laatste orde was voor 193 jaar het grootste, rijkste en meest invloedrijke instituut in Europa… totdat Filips de Schone jaloers werd en de paus de orde ontbond. De Ridders van de Tempel zijn echter nimmer uitgeroeid en maken ook heden ten dage - weliswaar in andere verschijningen - deel uit van de elitekanker. Hun rol en die van SMOM (Soevereine Militaire Orde van Malta) kunnen en mogen zeker niet onderschat worden.

 

Ik kan gemakkelijk beschrijven wie de grootste 'actors' van de elitekanker zijn, maar ik zou ook moeten verhalen waarom ik dat beweer. Ik zal dat zeker doen, maar niet op de eerste pagina van mijn website. Mijn beweringen zouden zo ingewikkeld en daardoor ongeloofwaardig voor je zijn, dat ik je aandacht verlies.

 

Zoals gezegd, zal ik het zeker publiceren, maar raak eerst maar eens gewend aan de machinaties en kuiperij van de proxy's van de elitekanker, de elitekankerratten, zoals VN crimmigranten exporteur Peter Sutherland, EU President Jankloot Punker, George Sore Arse Soros, EU-corruptici en de EU-regionale zwetsende, kind- en kinderloze politici met hun potloodnekken en dichtgeknoopte ovaries.

 

Aangezien ik de moeite neem om de massaprolen wakker te maken, lijkt het mij redelijk om iets in ruil te verlangen. Huh? Nee, ik vraag niet om geld. Ik vraag je om eens op te letten en het je op te laten vallen dat alle regeringsprojecten die nadelig voor de normale burger zijn, de mooiste en meest humane benamingen krijgen.

 

Iedereen die daar gezonde kritiek en/of zijn mening over durft te geven is een racist, nazi, fascist, antisemiet, islamofoob, xenofoob, bigot enzovoort.

 

Politieke correctheid is een mooie humane benaming en geeft de naïeveling daarmee de indruk dat het wel goed moet zijn. In werkelijkheid is deze politieke taalterreur dodelijker dan Zyklon-B!  "Herdistributie van Rijkdom en Inkomen Nivellering" zijn mooie, aantrekkelijke benamingen, nietwaar? Niet waar! In de Sovjet Unie had die nieuwspraak 100 miljoen doden tot gevolg. Het heette toen communisme.

 

Nu heet het democratisch socialisme of socialistische democratie. Beide benamingen zijn een oxymoron, want democratisch kan nimmer socialistisch zijn, net zoals socialisme nimmer democratisch is. Het bewijst tevens dat de corruptici bewust mooie namen verzinnen voor malafide projecten.

 

Ik kom later uitgebreid op de elitekanker terug, maar begin eerst eens alle regeringsprojecten of voorstellen, die je vreemd lijken of niet gelijk duidelijk zijn, als nadelig te beschouwen. Maak wat positief wordt gepropageerd negatief en andersom. Inverteer alles dat de elitekanker en hun politieke proxy's zeggen of schrijven. Onderwerp de naam aan een gedegen onderzoek. Vergelijk de benaming met de maatregel… na de een 180° inversie. Het is makkelijker dan je denkt en je boekt al heel snel resultaten.

 

Sluiten

Voordat ik de feminazi's - want dat zijn het - begin te beschrijven, wil ik de lezer vragen even na te denken over het volgende: heb je ooit de feministen op zien komen voor de rechten van de vrouwen die in moslim shitholen leven? Heb je ooit die hysterische femoïds zien demonstreren voor de rechten van de arme Yezidi vrouwen, die in het Midden-Oosten worden verkracht, als slavinnen worden verkocht en vermoord door ISIS terroristen? Nee hè? Maar ja, dat is ook wel wat ver van huis.

Laten we eens wat dichter bij huis kijken dan… wie heeft de feminazi's gezien of zelfs maar gehoord, toen muslamo haatbaarden aan de lopende band vrouwen in de EU en met name in Zweden, Duitsland en Engeland lastig vielen, aanrandden en verkrachten? In Rotherham, Engeland alleen al zijn meer dan 1400 minderjarige meisjes verkracht door de volgelingen van het geloof der liefde.

Dat een en ander met medeweten - dus goedkeuring - van de Politie en het stadsbestuur gebeurde, was omdat deze instituten niet als racistisch betiteld wilden worden. Meer dan 1400 kinderen verkracht en in enkele gevallen… vermoord! Maar waar was de verontwaardiging van de feminazi's, de stupide Pink Rat Hat kopkutten en de hypocriete #METOO vaginazi's?

Zijn de slachtoffers soms vrouwen van een subcultuur dat geen enkele van die fascistische femoïds en satanische bètagriezels voor de rechten van die slachtoffers opkwam?

De feminazi's maken zich niet in het minst bezorgd om de rechten van de vrouw. Zij hebben maar één doel en dat is - wat zij noemen - de omverwerping van het patriarchaat. In werkelijkheid streven zij de vernietiging van de man na. "Hahaha," lach je nu, "dat gaat toch zo maar niet? Het zal wel loslopen." Kijk, dat is de juiste en gewenste reactie voor de elitekanker, want die houdt van stupiditeit.

De juiste reactie voor de elitekanker? Ja natuurlijk, je dacht toch niet dat een groep penisnijdige, rancuneuze jihaatfeminazi's dit a) zelf bedacht hebben en b) dat zij dit doel ooit konden bereiken zonder hulp en facilitering van de elitekanker? De head-honcha's van de feministen weten precies waar zij mee bezig zijn en dat zonder hulp van de elitekanker… zij nog geen gat in het water konden slaan.

Saillant detail is dat de oudere top feminazi's vrijwel altijd spuuglelijk, communisten en… ja, jodinnen zijn. Hé wat is dat nou? Ja, en hier zijn de knappe gezichtjes van die monsters. Ik kom hier later ook op terug. Het is de top van de feministen die weet dat het werkelijke doel het vernietigen van de westerse blanke heteroman is!

Wat meer informatie over de feministische haatengelen Open…

.

De meeste feministen zijn net zo stupide als zij eruit zien en denken werkelijk dat zij iets voor de rechten van de vrouw doen. Deze euthanasie voor de manhersenkreupele bètawezens bestaan overwegend uit drie groepen, waarbij zoals altijd de uitzonderingen de regel natuurlijk weer bevestigen.

 

De jongere "hetero" feminazi's zien er meestal niet uit en haten mannen, omdat mannen met enig zelfrespect niet met hen gezien willen worden. Zelfs niet na de dood. De mannen die meer dan nieuwsgierige aandacht aan hen hebben besteed, gingen slechts om één reden met hen mee… de honingpot! Daarna werden de haatengelen gelijk gedumpt. Niet zelden was een zwangerschap het resultaat. Overbodig te zeggen dat dit niet veel voor het zelfbeeld van de van feminazi's deed. Het wakkerde alleen hun haat nog wat aan.

 

Die haat van de jongere feminazi ziet er nu als volgt uit… zij haat omdat zij lelijk [en dik] is, ze haat uit penisnijd, haat omdat zij vijf  dagen per maand met een oude krant in haar slip moet lopen, zij haat omdat mannen niet zwanger kunnen raken (nee, zelfs de trendy transtestikels niet!), ze haat omdat alle mannen smeerlappen zijn, die totaal geen problemen hebben met klaarkomen en "kunnen doen wat zij willen".

 

De jongere [en oudere] gaystapo lesbo feminazi's hebben totaal geen belangstelling voor het welzijn van de vrouw. Zij hebben daarentegen een bovenmatige interesse in vrouwen - met name de nog naïeve jonge wannabe feministen. De reden laat zich raden… tapijthappen en tongskiën!

 

De oudere vaginazi's waren in hun jonge jaren wel van [veel] mannen gecharmeerd, maar dat veranderde nadat zij was getrouwd en kinderen had gekregen. Na de geboorte van de kinderen, veranderde haar gevoelspatroon en verlegde zij haar affectie van de man naar de kinderen.

 

Zij ging fouten zien zoeken bij de man en onbewust ging zij de man de doorgestane pijn van de geboorte(n) verwijten en de postnatale depressie die vaak de geboorte opvolgde. Niets was meer goed aan de man… zij vroeg zich af wat zij ooit in hem gezien had. Die luie loser had haar van de beste jaren van haar leven beroofd! 

 

Nadat zij hem eindelijk de deur had uitgekankerd, bloeide zij weer op. De staat onderhield haar beter, dan haar man ooit had gekund en zij kon eindelijk weer gaan leven. Haar kleine mannetjes konden door gebrek aan een vader opgroeien als halve nichten. Een uur later 'uploadde' zij veertig selfies op een paar datingsites. Hier kreeg zij weer wat vertrouwen in de mannen, want van zoveel aandacht had zij nimmer durven dromen.

 

Een jaar later… tweeënvijftig geile kerels verder en evenzovele keren gedumpt, haatte zij de mannen meer dan ooit. Ze waren allemaal zoals die luie ex van haar… dachten maar aan één ding. Tot overmaat van ramp had haar dokter haar verteld dat zij aan bipolaire depressie leed.

 

Om niet in een klinische depressie te verzinken, sloot de haatengel zich maar bij de #METOO en de Pink Rat Hats aan. Ze was weliswaar nooit Euthanasie voor blanke hetero mannenverkracht, maar dat waren de meeste vrouwen niet. Zelfs niet vrouwen die zeiden dat zij dat wel waren! Belangrijk was dat zij nu eendelijk een stem had, die werd gehoord. Tezamen met haar miljoenen vertrapte lotgenoten, kon zij nu met een roze schaamlaphoedje gaan demonstreren voor een betere wereld… een wereld zonder vieze kerels!

 

Ik kan [en zal] een compleet artikel schrijven over die moordlustige feminazi's, want het is van belang dat je precies begrijpt hoe groot, gevaarlijk en negatief hun invloed is op de [nog normale] vrouwen. Het moge voor de lezer nu nog overdreven lijken, maar niets is minder waar. Het gevaar is reëel doordat de feminazi's zulke machtige opdrachtgevers hebben. Is de moslim-infectie in Europa overdreven… verbeeld ik mij dat? Nee? Wel, het gevaar van de feminazi's, vaginazi's, Pink Rat Hats en #METOO femoïds is veel groter.   

 

Sluiten

Hoe ziet die euthanasie er precies uit?

De lezer begrijpt natuurlijk wel dat 250 miljoen mannen niet bij de dokter opgelijnd worden voor een sexy portie Fentanyl tabletten, of om zich in te laten spuiten met een fatale dosis Nembutal. De feminazi's zouden een dergelijke zelfmoord van mannen natuurlijk wel toejuichen, maar zo openlijk en snel gaat het nu ook weer niet niet. Hoewel in dit verslag het woord euthanasie natuurlijk metaforisch is gebruikt, het is niet minder fataal.

De meest manifeste aanval op de man komt van de vrouwen. Bètavrouwen! Van aanvankelijk redelijk normale bètavrouwen, die  beïnvloed worden door hun trendy, coole, populaire Pink Rat Hat en #METOO zusters, die allemaal zo lijden aan de hand van de westerse hetero blanke toxische mannen. 

Bètavrouwen zijn onzekere, ziekelijk nieuwsgierige, hypocriete, rancuneuze, hysterische, bipolaire emotieterroristen met een slachtoffer syndroom, die maar al te blij zijn dat zij de mannen de schuld kunnen geven van al hun defecten!

Precies dezelfde eigenschappen zie je bij de liberale SJW's, snowflakes en andere minderheidsgroepen, die ik voor het gemak grafratten en ghouls noem. Je bent mogelijk nog niet zover, maar je zult ontdekken dat het verbluffend is om te zien dat volwassen 'mannen', soy- en bètaboys precies dezelfde hysterische karakteristieken vertonen als bètavrouwen. Zou dat toeval zijn, denk je?

Een populaire theorie is dat alle bèta's en alle minderheidsjankers tijdens de zwangerschap half zijn gewurgd door de navelstreng en dat daardoor hun hersens door zuurstofgebrek ernstig beschadigd zijn. Het feit ze met de tangen gehaald moesten worden, maakte het niet veel beter voor de luchtledige humanoïds.Ik weet niet of dit echt zo is, maar het spreekt mij wel aan en ik moet ergens in kunnen geloven, nietwaar? 

Hier beschrijf ik wat grafratten en ghouls voor je…  POP  

Waren dat alle negatieve karakteristieken van de bètavrouw? Are you fucking kidding me? Ik heb een artikel van 22 duizend woorden over die levensvergallers geschreven en geloof me… je gaat het leuk vinden! Tenzij je een bètavrouw bent! Maar dan… de waarheid is zelden leuk!

Om je enthousiasme vast te doen ontbranden, beschrijf ik in het [zeer] kort wat 'nasty' karakteristieken van bètavrouwen.

Meer over bètavrouwen… herken je dit? Open…

.

 

Bètavrouwen zijn vrouwen bij wie boter in de mond niet smelt, maar die naakt op tafel dansen, wanneer zij twee glazen Gruyterwijn en/of een snoepje op hebben. bètavrouwen zijn vrouwen aan wie je een ondertekende vrijwaring in triplo moet vragen, alvorens met hun in bed te stappen. Doe je dat niet, dan zit je de volgende ochtend zonder riem en veters… op het politiebureau! Wegens verkrachting!

 

Bètavrouwen apen elkaar allemaal na. Als er in hun onbenullige 'vakbladen' (bijv.: Elle & Viva) of op het interweb een artikel staat over filmsterren met tatoeages… dan heeft binnen een paar maanden de helft van de westerse bèta's een tatoeage.

 

Wanneer Klit Kardashit selfies met een duckface op haar site zet, dan oefenen de bèta's net zo lang tot ze een paar karperlippen Geen alfaman, nieuwspraak of euthanasie voor haarhebben. Het zelfde gebeurt met pijpspijkers in hun tong, klitnagels in de klitpit, plastic in hun tieten, kaal geschoren vlinders, bijgeknipte schaamlippen enzovoort enzovoort. Je kunt het virtuele plaatje wel zien, denk ik. Gadverfuckingdamme…

 

Bètavrouwen zijn fantasieloze na-apers en narcistische aandachtsjunkies. Als zij geen aandacht krijgen worden zij [manisch] depressief.

 

Vervelen de bèta's nog niet? Open…

.

Bètavrouwen zijn van huis uit allemaal slachtoffers, willen beklaagd worden en vooral… gelijk krijgen. Het maakt niet uit wat het is, maar aan het eind van een argument met een bèta… was het nimmer haar schuld, dus zij is het slachtoffer!

 

Dat, of als zij echt niet onder de realiteit uit kan, geeft zij [na een lange strijd] haar fout toe. Wat haar wederom tot slachtoffer maakt. En dat is het moment dat de man bijzonder goed moet gaan opletten, want bij de eerste fout die hij nu maakt, krijgt hij een paar oren vol. Het feit dat zij ongelijk had… vergeet en vergeeft zij hem nooit!

 

"Iedere vent is een geile smeerlap", maar een bètavrouw gebruikt haar trut om een man te manipuleren. Veel mannen hebben het door, maar het is hen de narigheid van een argument niet waard, dus zij spelen het spel maar mee. Hier is een compleet voorbeeld… de buurvrouw van bèta-Greta heeft een nieuwe jurk gekocht.

 

Je weet al wat er gebeurt nu… Greta zanikt haar man gek om ook zo'n jurk, maar de financiën laten dat even niet toe. Vanaf dat moment is de man een loser en 's nachts gaat bij Greta het hoedje scheef. Geen hapje uit de honingpot voor de loser. De man draait zich om en gaat slapen, of zegt wat van het kinderachtige, egoïstische gedrag van zijn partner.

 

Dat is het moment waarop de bètavrouw gewacht heeft en zij brandt los. Ik zal je niet vervelen met de tekst, maar ik denk dat je die wel kunt raden. Dagen en nachten verstrijken nu; de vrouw heeft haar jurk niet kunnen kopen en negeert haar man met een verongelijkt gezicht. Voor de lieve vrede doet de man maar hetzelfde. Nou, negeren moet je echt nooit bij een bètavrouw doen, want dit is het moment dat zij het zwijgen verbreekt.

 

Zij begrijpt dat zij nu niet weer over die fucking jurk kan beginnen, dus ze besluit uit het komende meningsverschil te halen wat er in zit. Haar wisselende stemmingen volgen elkaar nu snel op… haar pseudo-treurige teleurstelling wordt snel overgenomen door schreeuwen, schelden, gillen, gooien en uiteindelijk janken. Alles dat haar man probeert te zeggen, wordt overgenomen door een andere bèta-emotie. Hij doet dus maar het zwijgen ertoe en de hysterie gaat over in zielig snikken.

 

Sluiten

 

Sluiten

Het zou niet zo erg zijn als het alleen de hysterische lesbo tapijthappers waren, zoals de feminazi's, die probeerden het patriarchaat te ondermijnen. Het zijn echter alle miserabele minderheden die zich openlijk hebben aangesloten in de aanval op de blanke hetero alfaman.  Het is gelukkig overduidelijk waarom zij dat doen, als je eenmaal de denkwijze, dialectiek en strategieën van de  elitekanker begrijpt. Zoals ik al eerder zei… je kunt de elitekanker veel verwijten, maar niet dat stom zijn. Evil, ja absoluut, maar vooral sluw!

De blanke, hetero alfaman is het enige sure fire obstakel op de weg naar de dystopische totalicratie waar de elitekanker de mensheid in wil gieten. Het is dus begrijpelijk dat deze hindernis het eerst moet worden opgeruimd. Voordat ik met de beschrijving van het genocidale plan begin… vind je het niet vreemd dat ook blanke, hetero bètamannen en soy boys zich hebben aangesloten bij de blanke-hetero-alfaman-haters? Zij zijn toch zelf blank en hetero… of iets dat op hetero lijkt?

Ja, maar het zijn tevens life's lazy, lying losers waar normaal geen hond tegenaan pist, laat staan een vrouw! Door hand en spandiensten te verrichten voor de Pink Rat Hat vaginazi's en #METOO hallucinazi's… hun krankzinnige ideologie te ondersteunen en zodanig legaliteit daaraan te geven, hopen zij vroeger of later een hapje uit de honingpot te mogen nemen.

Ondanks wat vrouwen beweren, iedere hetero vrouw prefereert een alfaman over een cry-baby bètaboy. Zeker, ze nemen een bètaboy voor gemak, comfort en omdat ze die kunnen manipuleren met hun vunzige vleermuis. Als een vrouw echter met een man gezien wil worden en zich vrouw wil voelen… kiezen zij voor de alfaman.

Waarom hebben de bèta hallucinazi's nu ineens zo'n hekel aan blanke, hetero alfamannen? Omdat zij die niet kunnen manipuleren en meestal omdat die hen aan hun ex herinnert. "Die deed ook altijd wat hij zelf wilde," is hun justificatie. Dit past allemaal precies in de chronische slachtofferrol, die de elitekanker  hen heeft aangemeten. Die slachtofferrol is beslist niet overdreven, want je zult nu zien dat alle miserabele minderheden tot slachtoffer zijn gepromoveerd. Het is net zo doortrapt, als dat het kwaadaardig is.

Het is arglistig omdat als je er in slaagt om hele bevolkingsgroepen te overtuigen dat zij slachtoffers zijn, dan spreekt het vanzelf dat er een oorzaak voor hun ellende moet zijn. En dat is dus de blanke, hetero alfaman. De oorzaak van alle ellende in de wereld. Wat zullen alfamannen zich schuldig voelen.

Miserabele minderheden marginalisatie…

Zoals eerder gesteld… alle volgende voorbeelden zijn zoals gezien in de USA en de UK. Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk de culturele idioterie veranderingen in de USA en de UK voor ons zijn. Geef het een beetje tijd en al die satanische, antisociale, krankzinnige misdadigheid komt ook naar Europa… als het er al niet is, want ik las net in RT dat in het Rottesultanaat Rotterdam de aanval op de blanke heteroman is ingezet!

Alle hiernavolgende slachtoffer-minderheden maken deel uit van de US Democratische partij. Zoals ik eerder al schreef… "bij alles dat de elitekanker zegt of schrijft… toets eerst of het tegenovergestelde beter bij de beschrijving past!" Alle malafide projecten krijgen een mooie, humane benaming, terwijl goede, eerlijke, hardwerkende mensen voor nazi's, fascisten en racisten worden uitgemaakt. Onderwerp alles dat van corruptici komt aan nauwgezet onderzoek met de een 180°-loep. Je leert snel de waarheid in de leugen herkennen, want de elitekanker reviseert dezelfde gebruikte leugens steeds opnieuw. Wij zijn toch niet wijzer..

Zo ook bij de Democraten. Het is allesbehalve een democratische partij. Het is de partij van super-corruptici, mega-misdadigers, satanische sadisten, racisten, idioten, pedofielen en… slachtoffers.

 De Democraten hebben indertijd de Ku Klux Klan opgericht Open…

 

De Democraten hebben indertijd de Ku Klux Klan opgericht en zij waren tegen afschaffing van de slavernij. Het is de partij van Jim Crow! Je kunt geen rottigheid of misdaad bedenken, waaraan de die partij zich niet schuldig heeft gemaakt. Zelfs nu nog! Speciaal nu! Het grootste corruptie, hoogverraad en misdaadschandaal uit de Amerikaanse geschiedenis speelt nu en ik sluit niet uit dat het een burgeroorlog ten gevolge heeft.

 

Sinds de slaven-plantages is er eigenlijk niet veel voor de naïeve kleurlingen veranderd. De Democraten runnen de zwarte bevolking in de verpauperde binnensteden als ware slavendrijvers. Doordat zij, net zoals alle linkse partijen de hoogste belastingen heffen op de werkende middenstanders, kunnen zij het zich veroorloven alle [slachtoffer]minderheden een uitkering te geven en hen zodoende werkeloos te houden… hen te beklagen… af te beelden als slachtoffers en er zo voor te zorgen dat zij steeds meer kiezers krijgen.

 

Dat is ook de reden dat de Democraten iedereen die maar naar Amerika wil komen - legaal of illegaal, maar liever illegaal - te verwelkomen en van middelen te voorzien. Komt dat je bekend voor? O, dat wordt ook al gedaan in Nederpolderstan? Kijk eens aan.

 

Het enige mogelijke voordeel is dat - met uitzondering van Groot-Brittannië - in Europa nagenoeg geen twee-partijen systemen zijn. Ik stel mij dan ook voor dat de tweespalt en verdeling in Europa nooit zo groot zal zijn als in het dystopische US en de UK. Zowel als in de laatste als in het eerste land, staan de mensen lijnrecht tegenover elkaar… maar ze blijven als hersenkreupele randdebielen kiezen voor dezelfde partij.

 

Nergens ter wereld zij de mensen zo gepolariseerd en verdeeld door de elitekanker als in de USA met het criminele Groot-Brittannië op een goede tweede plaats.

 

Sluiten

euthanasie, feminazi en betavrouwen
.

De Democraten hebben dus indertijd de Ku Klux Klan opgericht, maar dat was toen! Hun laatste gore misdaad is infanticide (babymoord) te legaliseren. Huh? Yes, that's right… een baby kan nu na de geboorte geaborteerd worden. Wot?! Hoe lang na de geboorte dan? Dat is nog niet duidelijk, maar als die satanische kankerratten de kans krijgen, mogelijk tot 15 jaar of zo. Denk je dat het iets met de verkoop van organen en andere baby-onderdelen heeft te maken? Ik denk dat je goed denkt!

Slachtoffers van de blanke hetero alfaman

Bètamannen zijn slachtoffers van de blanke hetero alfamannen, omdat er geen normale vrouw tegen heen aan pist. Daarnaast vertegenwoordigen alfa's alles wat zij niet zijn, hebben of ooit zullen krijgen. Zij zijn losers op de één of andere manier en dat maakt hen tot waardige slachtoffers, die een uitkering verdienen.

Bètavrouwen zijn slachtoffers van de blanke hetero alfamannen, omdat dezen hun huwelijk hebben verpest… verkrachters en blanke overheersers met wit privilege en giftige mannelijkheid zijn. Dat maakt de hysterische bètavrouw tot slachtoffer van alles dat er in haar leven mis is gegaan. Dat kan zelfs met een gemeentewoning, huursubsidie en een uitkering niet meer goedgemaakt worden.

Feminazi's zijn slachtoffers van de blanke hetero alfamannen, omdat die het patriarchaat vormen. Een patriarchaat dat "niets dan ellende" heeft gebracht en vervangen zou moeten worden door een matriarchaat. Matriarchaat? Moeders? Zijn feminazi's geen rodeloper-happers dan? Vreemd dat een matriarchaat wordt gerund door blanke mannen van de elitekanker, die de hoogte van hun steun bepalen. Bloedhonden, overal waar je gaat en alles dat je doet… overal krijg je met die pestkerels te maken.

Of het heteromannen zijn, valt te bezien, maar… Open…

feminazi, betavrouwen en nieuwspraak

 

Of het heteromannen zijn, valt te bezien, maar het zijn zeker geen alfamannen. Feminazi's blijven echter de slachtoffers bij uitstek.

 

Als ik naar hen kijk, ben ik het wel met ze eens. Je ziet dat het slachtoffers zijn… van hun eigen illusoire psychoses! Plus dat ze er meestal niet uitzien. Het zijn de 'naakte molratten' en blobvissen van de mensenwereld. So sad!

 

Sluiten

Kleurlingen * zijn de slachtoffers van de [contemporaine] blanke hetero alfamannen, omdat die hun voorgeslacht als slaven hadden tewerkgesteld. Dat maakt hen tot hedendaags slachtoffer van racisme en blanke overheersing van en door mannen, die nog nooit in hun leven een slaaf hebben gezien of zich ooit op een racistische manier hebben geuit, net zoals…

Muslamo's slachtoffers van de [contemporaine] blanke hetero alfamannen zijn, omdat dat het de wrede kruisvaarders waren, die de volgelingen van het Geloof der Liefde hebben uit gemoord. Dat muslamo's al 1400 jaar slavernij bedrijven… niet muslamo's vermoorden… als halvemaan-psychoten andere landen veroveren en vrouwen verkrachten, als slavin verkopen of vermoorden…

Iedere ontkenning van hun slachtofferrol of normale poging tot debat, maakt je tot een alfafiel, racist, muslamofoob, xenofoob en blanke overheerser met wit privilege en toxische mannelijkheid, die alleen deugt om het onderhoud van de gimmegranten betalen.

Saillant detail is dat Open…

 

Saillant detail is dat het indertijd de mega-racistische zwarte Afrikaanse stamhoofden waren, die gevangenen van een andere stam aan de muslamo Arabieren, Turken, Berbers en Europeanen verkochten.

 

Nogmaals, het is dus wel duidelijk dat de schuld bij de baby-boomer, blanke, hetero alfaman ligt.

 

Sluiten

MGBQWERTY ** Het waanzinnige is dat de lesmo's, gaymo's, transtestikels en iedere andere zijsprong van de natuur, werkelijk in hun slachtofferrol geloven. Ik vind dat wel vreemd, want ze worden in Europa niet door de muslamo's van de daken gegooid of op andere manier vermoord.

Ze worden zelfs niet door blanke hetero alfamannen met hun kruis aan een kruis gespijkerd, maar iemand moet de schuld krijgen van hun quasi-procreatieve creativiteit, zonder dat zij zelf voor een racist of muslamofoob worden uitgemaakt. De blanke hetero alfaman dus, I 'll get it!

Je vraagt je af wie de echte slachtoffers zijn Open…

 

Je vraagt je af wie de echte slachtoffers zijn, als je ziet hoe in de 'Keej Prijt' de slomo promohomo's hun gruwelijk griezelige gore genitalia uitstallen ten overstaan van kleine kinderen.

 

Dreumesen, die door hun stupide ouders zijn meegenomen naar een leuk optochtje. Niet de MGB-Turbo devianten - die afwijkingen willen normaliseren - zijn de slachtoffers… de kinderen zijn de slachtoffers.

 

Sluiten

Moraalridders, marxistische studenten en andere nuttige idioten of het nu luie klaplopers, mentale zwervers, ijdele uitnemers, staatsgemainteneerde genderstudenten of ander links universituitschot  of progressieve ploerten zijn, iedere loser is een slachtoffer die een warm welkom vindt bij de regressieve progressieve, neoliberale corruptici.

Natuurlijk zijn het slachtoffers van de blanke hetero alfaman, die hebben immers alles… en alles verkeerd gedaan. Van een baan in het magazijn tot de functie van zelfstandige oligarch aan toe. Er is dus niets meer voor hen, is de redenatie deplorabele crybaby's. Hetgeen hen dan tot een geboren slachtoffer maakt.

Wij hebben hierboven duidelijk kunnen zien wat de vermeende grieven van de jankende emotieterroristen slachtoffers. Laten wij de totaalsom van de onderdelen eens bekijken en dan met de makkelijkste vraag beginnen… wat hebben die stupide, afgunstige en hysterische legenisten gepresteerd in hun leven? Waar blinken zij in uit, behalve uit de staatsruif vreten… uit de staatstiet drinken en janken?

Ze kunnen hun mond niet houden Open…

 

Dit is het moment dat de megaslachtoffers… de borderline bètavrouwen zichzelf uit die miserabele groep pikken, door te stellen: "Wij konden er toch ook niets aan doen, wij hadden kinderen en onze ex was er vandaar gegaan. Het is allemaal de schuld van blanke hetero mannen met wit privilege!"

 

"Je man is er vandoor gegaan, zeg je? Weggekankerd, zul je wel bedoelen. Vrouwen zijn toch zo geweldig… kunnen toch alles beter dan mannen? Jullie kunnen toch zo geweldig multi-tasken? Was een baas gaan zoeken - dat is wat alfavrouwen doen. Zonder te jammeren overigens.

 

Wat hebben jullie aan de maatschappij bijgedragen, behalve een paar verwijfde zoontjes? Zoontjes, die door het gemis van een vader niet weten hoe echte een man zich gedraagt en nu door het leven moeten als een paar halve nichten. Daarnaast groeien jullie dochters op - door datzelfde gemis - tot net zulke valse, onzekere, hysterische weggooiers als de moeders. Blanke hetero mannen? Heb je al een lichtgrijze gaymo muslamo geprobeerd, dat je zo afgeeft op blanke mannen?

 

En dat witte privilege… was dat omdat die stumperd 's avonds na zijn werk… moe op de bank lag met een kratje bier? Ja, je hebt het zwaar gehad. Dat kan ik wel zien.

 

Sluiten

De misogynistische dildo…

Vergis ik mij als ik stel dat het geen slachtoffers of  gaggeltonen… maar lelieblanke Europese alfamannen waren, die van Europa (Europa, niet de dystopische EU-totalicratie) een commercieel, financieel, maatschappelijk, infrastructureel, industrieel, medisch, wetenschappelijk en technisch succes hebben gemaakt? Tot de halve meter lange, zwarte Duracell dildo power-douwers aan toe, hebben de blanke mannen voor de onhandige bètavrouwen moeten maken. Maar goed is het nooit met die ontevreden gnoes.

nieuwspraak, feminazi's alfamannen
.

Nu demonstreren zij weer omdat zij zich door hun dildo misbruikt voelen. Wot?! Daar het mannenhanden waren, die alles… dus ook de halve meter lange, zwarte Duracell power-pijp hebben gemaakt, komt die zwarte baarkanaalpaal eerder klaar dan de gefrustreerde femoïd die er omheen is gewikkeld.

Waren het geen miljoenen blanke mannen die voor de vrijheid gevochten hebben - en gestorven zijn - voor jankende minderheidsgroepen en de eeuwig klagende, eeuwig ontevreden borderline betavrouwen? Hm, dat is wat ik dacht ja.

Ik denk dat het iedereen met een normaal setje hersens wel duidelijk is dat de hierboven genoemde losers alleen maar het slachtoffer zijn van hun eigen idioterie, jaloezie, onvermogen, luiheid, kwaadaardigheid en verder gebrek aan positieve karakteristieken. Dat is niet mijn mening… het is een feit en Corey Savage maakt het begrijpelijk voor iedere normale root-burger neophyte, die Engels leest.

Ik ben mij er echter terdege van bewust  dat iedere normale root-burger neophyte, die Engels leest en niet met het onderwerp bekend is, denkt: "Ach, het zal toch wel meevallen; zo erg kan het toch niet zijn? Zelfs als die zogenaamde slachtoffers wel gestoord zijn, dan kan ik nog niet zien hoe zij de maatschappij kunnen veranderen en de mannen… alfamannen hersen- en monddood kunnen maken."

Dat is een gedachtegang, die ik kan respecteren. Het is ook een enorme uitdaging voor het voorstellingsvermogen. Ik dacht 25 jaar geleden precies hetzelfde, maar het internet heeft alles veranderd. Niet alleen is het plan van de elitekanker in overdrive gegaan, de mensen hebben toegang tot een plethora aan informatie en communicatiemiddelen gekregen.

Die informatie-rijkdom had zegen kunnen zijn, maar het is een vloek geworden. Een vloek voor de normale root-burgers, omdat de elitekanker… de mediahoeren en de asociale cyber technofascisten met zorgvuldig samengestelde desinformatie de naïeve mensheid nu duizendmaal sneller en effectiever kunnen hersenspoelen, dan met televisie en kranten alleen. Temeer zo, daar deze desinformatie over de asociale nepwerken via vrienden en kennissen weer bij de mensen terugkomt. Dus die informatie moet dan wel waar zijn… mijn vriend op Shitter zei het ook.

De asociale nepwerken zijn temeer een zegen voor de elitekanker, doordat [in de USA] niets anders zo polariserend heeft gewerkt. Dit komt omdat televisie- en krantenpropaganda aangeboden wordt, terwijl het nieuws in de proletengetto's wordt opgezocht door de strijdende partijen. Die 'lezen alleen wat ze willen horen' en schrijven 280-karakter 'Tourette Twits', die stuk voor stuk een Trollupitzer prijs verdienen.

Hoewel alleen mensen wiens mening nimmer wordt gevraagd, hun visie usque ad nauseam ronddelen, vraag ik mij af wat er in die stakkers hun leven gebeurd is, dat zijn menen een shitty liberaal microblog zoals Splitter als Public Relations Dept. of Fakeboel als oubollig familie-album te moeten gebruiken.

Niet alleen de kinderen worden nu openlijk gemindfuckt, de aanval is nu ook volop aan de gang tegen naïeve root-burgers in het algemeen en blanke hetero alfamannen in het bijzonder. De bèta soy boy emotron heeft vooralsnog dispensatie van links liberale goelags. Hij blijft nog even nodig om de psychotische tulpenjurken een semi-masculien platform te verschaffen… hen van schoon maandverband, nieuwe vibrator-batterijen en Starfucks grondsop te voorzien.

Even wat goed nieuws…

** & * Alfavrouwen, kleurlingen en homoseksuelen - Ik heb in de USA naast alfavrouwen veel homoseksuelen en kleurlingen gezien, die absoluut geen deel [wilden] uitmaken van de zogenaamde slachtoffer-minderheden. Zij zijn met afschuw vervuld als zij zien hoe hun rasgenoten en/of seksegenoten zich gedragen. In de USA en de UK zijn zij de conservatieven! Iets dat mij met trots en bewondering vervuld, is dat zij super-dubbel-mega alfa zijn.

Intermezzo

Wit privilege en toxische mannelijkheid - Ik ben er eindelijk achter wat het voor de schizo-halluzinazi's, de bètavrouwen, betekent. Het lijkt mij dat wanneer blanke mannen 'wit privilege' genieten, dat blanke bètavrouwen dat ook doen. Ze hebben uiteindelijk millennia lang klap gelopen en op de zak van de 'witte mannen geteerd'. En nog!

Wel, hier is wat bipolaire femoïds [zeggen te] haten en hier is wat 'wit privilege' en 'toxische mannelijkheid' voor de schizo bèta's betekent… hun bloed loopt weg wanneer ze hun man, moe van zijn werk, op de bank zien liggen met een kratje Heineken bier. Suïcidaal worden ze als dezelfde man na het neuken in slaap valt en niet over de nieuwe wasmachine van haar pas gescheiden moeder, wil praten.

De nieuwe man is onderweg Open…

 

alfaman zoekt betavrouw voor genocide met nieuwspraak

 

Sluiten

Lees verder in deel II van Euthanasie van de Alfaman.

De e