Verwelkom jezelf in de nieuwe islamo-bolsjewist neofascistische Orwell dystopie…

 

De enige reden dat de [antifa] neobolsjewisten… de misogynistische, homohatende islamofascisten… de feminazi's en de elitekankerlakken er uiteindelijk in zullen slagen het leven en leefklimaat van jou en je kinderen te vernielen, is niet omdat zij zo geweldig goed, intelligent of sterk zijn…

Nee, het is omdat goede mensen die alles te verliezen hebben, bang zijn! Bang om na te denken… bang om de waarheid te erkennen dus bang om de waarheid te spreken en bang om hun gezin, familie en nageslacht te verdedigen.

CAVEAT LECTOR - Lees dit voor je hoofd ontploft Open…

 

Wanneer ik naar een land verwijs - zoals de USA hieronder - heb ik het vrijwel zonder uitzondering over de elite, elitekankerlakken en corruptici van dat land en nagenoeg nimmer over de blind geripte, goedwillende, hard werkende, maar vaak naïeve bevolking!

 

Wanneer dat wel het geval is, dan komt dat duidelijk in mijn verslag tot uiting. Mocht je je toch beledigd willen voelen… knock yourself out!

 

Sluiten

Beter wat losjes beginnen…

1) US Amerikanker…

De USA is het enige land met meer dan 800 overzeese militaire basissen. De enige natie die in haar 243 jaar bestaan over de gehele wereld meer dan 224 jaar oorlogen heeft gevoerd … als enige de burgerbevolking van twee Japanse steden met nucleaire bommen heeft uitgeroeid… onschuldige Vietnamese en (bijna 50 jaar later) Syrische burgers met fosfor heeft gebombardeerd… de Balkan en het gehele Midden-Oosten heeft ontwricht en meer dan 56 legitieme regeringen heeft getracht omver te werpen.

Een natie… een verlepte cultuursalade van bij elkaar geraapte criminele opportunisten Open…

 

die zijn begonnen met de oorspronkelijke bewoners in Amerika te vernietigen en sindsdien niet meer zijn gestopt met moorden. Nu, een moordende, globale kankerschimmel die regelrecht verantwoordelijk is voor de muslamo zandloper-infectie die wij nu in Europa genieten.

 

Niet dat dit komt als een totale verrassing, want 20 jaar geleden onthulde de US-NATO opperbevelhebber, de oorlogsmisdadiger Wesley Clark dat in de komende jaren Irak, Syria, Libanon, Libië, Somalië, Soedan & Iran vernietigd zouden worden.

 

Op Iran na is dat aardig gelukt. Je mag je gerust afvragen of 911 de valse vlag was, die noodzakelijk was om dat vernietigingsproces te legitimeren en op gang te brengen.

 

Sluiten

2) Evil (UK) Empire…

De uitspraak "de zon gaat nimmer ten onder in het Britse Rijk" mag dan waar zijn geweest toen de Britse elitekanker de halve wereld had veroverd, opgesplitst en alle fracties tegen elkaar had opgezet… het Rijk is in de laatste 75 jaar dermate geslonken, dat wanneer de zon opkomt, deze tegelijkertijd weer ondergaat. In omgekeerd evenredige proporties zijn arrogantie, hoogmoed, doortraptheid en verraderlijkheid van de Britse elitekanker echter toegenomen.

Verpauperde adel en Frankistische Sabatteaanse sjekelrekels… een moorddadige alliantie Open…

 

Nadat de elitekankerlakken  miljoenen dappere UK burgers over de laatste eeuwen geronseld en de dood ingejaagd te hebben, om hun smerige oorlogen te laten vechten, is Engeland nu een van de grootste shitholen van Europa. 4.5 Miljoen kinderen leven in een armoe en honger die de Victoriaanse era evenaart en de economische situatie kan het best worden vergeleken met de Grote Depressie. (1929 -1939)

 

De bovenstaande misère geldt natuurlijk niet voor de Crown Empire en de City of London Corporation, die behalve hun locatie niets met Engeland, London of de Kroon te maken hebben. Net als Washington D.C en Città del Vaticano is de City of London een obelisk stadstaat, die totaal onafhankelijk van het gastland kan opereren, maar niettemin de politiek voor de UK bepalen.

 

Na eerst op pandemische schaal de dappere, naoorlogse Britse bevolking geïnfecteerd te hebben met horden muslamo gangbang verkrachters en griezelige muslama hoodies, heeft de Britse elitekanker de oorlog verklaard aan westerse blanke hetero mannen, net als in Amerika. En net als in de USA wordt de cultuur vernietigd met polariserende identiteitspolitiek, allerlei nieuwspraak aberraties, zoals transtestikels en andere MGBTurbo fenomenen, terwijl de misdadige cultuurverkrachters druk doende zijn om pedofilie te legaliseren.

 

Sluiten

3) EU Karolingische Renaissance II…

Het is niet dat ik een volgeling of groupie van de "Kriminele Katholieke Kinder-Kwellers Kerk" ben, maar het enige dat de Verlichting heeft voortgebracht, zijn een zootje dode filosofen, liberale dementie, bolsjewistische sociopathie, een bevolking van GOT ice-zombies, Twitterzitters, narcistische Facehookers en een mega-decadente westerse cultuur, waarin het verval niet meer te stuiten lijkt.

Terwijl in het verleden de mensen kerken met hoge torens bouwden om zich dichter bij de hemel en het licht te voelen, tegenwoordig graven de krankzinnige linkse loeders zichzelf als masochistische mollen, steeds dieper in de grond. In een morele duisternis creëren zij hun eigen infernale utopie, door zich als gedegenereerde liberale varkens en moordlustige, bolsjewistische Baphomet beltratten in de marxistische modder en fascistische feces te kunnen wentelen.

Baphomet? Je bedoelt de satanische Tempeliergeit met de hoefschoentjes? Jazeker… en het zijn niet alleen de liberale en bolsjewistische belt- en  grafratten die fictieve hellevorsten aanbidden. Twintig Amerikaanse bedrijven kregen een Oprah moment, waarin zij zich realiseerden dat zij dringend spirituele begeleiding behoefden. Zij hebben zich nu ook geabonneerd en zich bij de Satanskerk laten inschrijven. But I digress…

Vaticaan… meer macht dan je dacht Open…

 

De Roomse Cult lijkt echter de ultieme Hegeliaanse antithese - voor een probleem waarbij de these gelijk is aan de synthese - gevonden te hebben in de vorm van Charlemagne II, die deze keer het Roomse Rijk weliswaar niet meer hoeft te stichten, maar slechts te herstellen. Een fake face lift te geven. Say that again: '…de these gelijk is aan de synthese''? Wat is dat voor fuckin' nonsens?

 

De these (het probleem) is chaos. Ben je met mij eens dat wij in een tijd van liberale chaos leven? Ja? Wel, de synthese is een grotere chaos. Een chaos waarin zoveel ellende, armoede en angst heerst, dat de GOT zombies zich tot de Moskerk van de Roomse Cult het Vaticaan richten voor een oplossing. Net zoals in het verleden, toen de kerk het plebs op het rechte morele pad hield. Van de these (chaos) naar de synthese (grotere chaos)… en de antithese is de vrome Mark Weber. Je ziet dan het ontstaan van een Wereld Religie, met de scherp-zandlopers als de nieuwe Inquisitie.

 

De apparitie van Mark Weber, die volgens de EU moet worden vergeleken met de tweede komst van Christus… zo vroom katholiek is de Beierse Mark Weber. De nieuwe Teutoonse messias wordt de opvolger van Jean Claude van Damme Juncker, die overigens ook katholiek (en net zo vaak dronken) was. Net als als zijn voorgangers en andere EU head-honcho's ook katholieken waren.

 

Moeilijk om de EU-zetbaas van het Vaticaan te worden, zonder je een jezuïet-alumni… driftig katholiek of op zijn minst een crypto-katholieke protestant bent. Zoals leden van het koningshuis, die tevens lid van de super-katholieke SMOM (Sovereign Miltary Order of Malta) waren en door jezuïeten werden/worden geadviseerd.

 

Als je je afvraagt waarom je ogen zo jeuken… wel, dat komt van het zand dat de elitekanker er steeds in strooit.

 

Sluiten

Het moet zelfs een wannabe-liberaal met een hersencapaciteit van een goudvis en een attentieboog van een zee-egel, zijn opgevallen dat het Vaticaan toch wel veel invloed over de EU lijkt te kunnen uitoefenen. Hetgeen een onjuiste conclusie is, want het Vaticaan oefent invloed over de gehele wereld uit. Samen met de twee andere penisplein obelisk stadstaten, Washington D.C. en de City of London.

De strategie wordt grotendeels bepaald door het Vaticaan (met name de Jezuïeten); het financiële hoofdkwartier is de City of London met haar Frankistische Sabatteaanse Joodse bankrovers en de militaire macht zetelt in het Pentagon aan de overkant van de Potomac Rivier (vanuit Washington D.C.)

3J = de contemporaine Jubela, Jubelo en Jubelum

Oftewel de Jezuïeten, Joden en Jenken

Concluderend zou je je kunnen afvragen: 'vormen' die 3J 'Jakkepoezen' dan de elitekanker? Ik kom ruimschoots terug op het onderwerp 'de elitekanker'. Terwijl tot honderd jaar geleden het vrij gemakkelijk was om de elitekanker te identificeren, is het nu een een vrij complex concept geworden.

Voordat je over "de Joden" begint te gillen Open…

 

Joden hebben een slechte naam gekregen. Zijn zij werkelijk zo slecht? Wat een nonsens, je kunt niet een heel volk of ras veroordelen voor de misdaden die een betrekkelijk kleine groep heeft begaan.

 

Joden, Vaticaan, liberalisme en progressivismeJoden hebben een slechte naam, omdat ze over het algemeen veel intelligenter zijn dan de goyim (Niet-Joden) en beter met geld weten om te gaan. Als de tijden slecht worden, dan krijgen de Joden het eerst de schuld. Dat is vooral gekomen door de Jodenhaat propaganda van het Vaticaan.

 

Er zijn echter een paar groepen Joden, die ik zou beschrijven als duivelskinderen… als ik religieus was. Ik ben echter niet gelovig dus ik noem hen kwaadaardige ratten. Voor mijn gevoel beschrijft het woord 'evil' hen beter!

 

De meest kwaadaardige groep, de ketterse Frankistische Sabbateaanse Talmoedjoden (afbeelding) zijn inderdaad verantwoordelijk voor onbeschrijfelijke ellende. Het zijn echter niet de Illuminatie of andere honcho's die de wereld regeren. Zo slim zijn zij nu ook weer niet! Leden van deze groep zijn vooral getrouwd in de berooide Engelse adel.

 

Een tweede groep kwaadaardige, minderwaardige  pleurislijers zijn de linkse en marxistische Joden. De US Democratische partij is volgepakt met die ellendelingen. Van beide groepen Joden wordt beweerd dat zij geen Joden zijn, maar Khazaren.

 

Voordat ik beschrijf wie en wat de elitekanker is, zal ik een uitvoerig rapport over die twee groepen bloeddorstige monsters schrijven. Zowel de eerste groep  ketterse Frankistische Sabbateaanse Talmoedjoden als de marxistische (bolsjewistische) Joden zijn verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen doden.

 

Hoewel ik geen fan van Hitler ben, waren het de satanische FST joden die medeverantwoordelijk waren voor de arme joden die in Duitsland zijn vermoord. Ik kom hier later op terug. De FST Joden (als het al joden waren) haatten de Torah Joden nog meer dan de goyim of de moslims.

 

Een zeer selecte groep van de FST Talmoed Joden maakt deel uit van de elitekanker, terwijl de marxistische Joden - al dan niet bewust - de waterdragers van de eersten zijn.

 

Sluiten

Dus de elitekanker bestaat wel uit Joden? Nee, de elitekanker bestaat niet uitsluitend uit Joden, maar er zijn FST- en andere ketterse en satanische Joden die een gedeelte van de uitvoerende macht van de elitekanker vormen, zoals bankiers, mainstream media en het gedegenereerde Hollyween Hollywood.

Jezuïeten…

Tot het moment dat het Vaticaan de Pauselijke 1814 Bul Solicitudo Omnium Ecclesiarum (waarin de duivelse jezuïeten 'in ere' werden hersteld) herroept, houd ik het erop dat de jezuïeten de besturende macht is van… en voor de elitekanker, zoals de Europese vorstenhuizen, de bloedlijnen van de Venetiaanse oligarchie (Phoenicië), de resterende Italiaanse Zwarte Adel (Pauselijke Bloedlijnen) zoals de Pallavicini's, Breakspear, Orsini's, Farnese, Borghese etc. en de moderne tak (legacy mediahoeren, onkoosjere bankiers, bolsjewistische universiteiten, multinationals, globalistische oligarchen zoals George Sore Arse en de criminele inlichtingendiensten, zoals CIA, NSA, MIV en MI6 enz.)

De jezuïeten zijn zoals gezegd de intelligentsia en besturende macht. Hoewel hun credo luidt: "het doel heiligt de middelen", maken zij zelf hun handen niet vuil, maar delegeren hun taken aan de uitvoerende machten. De meest bekende daarvan is de SMOM ofwel de Soevereine Militaire Orde van Malta die in de USA de knoppen indrukt van de geheime diensten, de wapenindustrie, het bankwezen en de propaganda mediahoeren.

Door middel van honderden van de meest uiteenlopende broederschappen, zoals de Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry en organisaties zoals The Trilateral Commission… The Council on Foreign Relations en The Bilderberg Group runnen zij het grootste gedeelte van de wereld.

  • Voor de fervente Jodenhaters zal ik een kleine bijdrage aan hun 'conspiracy theory' doen… de eerste jezuïet was Ignatius de Loyola, een Spaanse Marrano Jood, die deel uitmaakte van een geheime broederschap, de Alumbrados. Hetgeen Spaans is voor illuminatie! How about that? Altijd weer die Joden…

De reden dat veel mensen aarzelen om de jezuïeten als de head-honcho's van de elitekanker te willen omhelzen… afgezien van het feit dat zij katholiek zijn, is dat het vaker dan niet lijkt dat veel van hun misdadige maatregelen en handelingen regelrecht indruisen tegen de belangen van het Vaticaan in het algemeen en de jezuïeten in het bijzonder. Voor de massa is het verleidelijker (en gemakkelijker) om 'de Joden' als de elitekanker af te schilderen, omdat die voor het oog van de wereld de banken, de media en het grootste gedeelte van Hollywood bezitten.

Citaat: "Wees ervan overtuigd dat je bij een revolutie een jezuïet aan beide zijden van de barricade vindt" Als je dit gezegde begreep en snapt dat bij de jezuïeten het doel alle… maar dan ook alle middelen heiligt, dan ben je aardig op weg om de mindset van de jezuïeten te begrijpen. De toplaag van de jezuïeten is waanzinnig intelligent en blinken uit in alle wetenschappen.

Zij hebben voor eeuwen het katholieke onderwijs door de gehele wereld gerund… en nog! De meest bekende universiteiten zijn in handen van de jezuïeten. Als je ziet hoeveel jezuïtische universiteiten er zijn in de USA, gaat er mogelijke een lichtje bij je branden, nadat de munt is gevallen! Tot voor kort was de beste en meest capabele inlichtingendienst ter wereld de Santa Alleanza in het Vaticaan.

Wie denk je dat in vijf eeuwen een betere organisatie hebben opgebouwd? Jezuïeten die door de gehele wereld scholen en dus het onderwijs in handen hadden, of afzonderlijke groepen Joden, die meestal besloten gemeenschappen vormden en dan nog hoofdzakelijk alleen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Een Jezuïtische inlichtingen- en spionagedienst die meer dan vijf eeuwen ervaring heeft, of een Joodse (Israëlische) inlichtingendienst die pas 70 jaar oud is? Katholieke kerken door geheel Europa en Amerika tegenover een paar synagoges hier en daar? Kijk eens hoeveel Joodse presidenten de USA… en hoeveel Prime Ministers Groot-Brittannië hebben gehad. Geen en één! (Benjamin Disraeli) terwijl de USA Vice Presidenten nagenoeg altijd jezuïeten (temporal coadjutor) zijn.

Degene die nu stelt dat de jezuïeten in Europa lang niet zo prominent zijn als in de USA, heeft ten dele gelijk, maar ik wil hem/haar/het er wel aan herinneren dat de CEO van het Vaticaan een jezuïet is. Hetgeen een paradox is, want in hun Extreme Eed van Inwijding zweren de zweren jezuïeten nimmer een hoger ambt te ambiëren.

Hieruit blijkt dus gelijk al dat je de bloedhonden niet kunt vertrouwen, want nu hebben we dus duidelijk een jezuïet als paus, nadat hij de zittende paus, Benedict XVI, uit het paushaus had gesmeten. Mogelijk had hij daarom getraind als uitsmijter in een Buenos Aires nachtclub. Hm, we hebben een poxy-moron oxymoron, oftewel een jezuïet als paus.

Zou het niet grappig zijn als - ondanks de eeuwenoude zogenaamde Jodenhaat van het Vaticaan - niet alleen de eerste jezuïet, Ignatius van Loyola… maar ook de laatste jezuïet, de uitsmijter-paus Francis, ook een crypto-Jood was? Is het belangrijk? O yes, it most definitely is!

Normaal, als je Googelt, bijvoorbeeld "Pope Francis is a jew" dan krijg je 'zestienduizend' pagina's die het bevestigen of bestrijden. Met een beetje zoekwerk, een flinke dosis scepticisme en wat nuchtere logica, kom je dan al snel achter de waarheid. Nu echter niet zo! Niet één nuttige link, want het is opvallend hoe de combinatie van woorden niet te vinden is. Waar zijn ineens alle conspiracy theorists gebleven? Er is zelfs niet één Twitterzitter nieuws-faker die verzint dat de paus een Jood is? Dat is wel verdacht.

Maak je geen zorgen… ben je bekend met het gezegde: "hij is nog roomser dan de paus"? Wel, er is nu een variatie op dat gezegde dat stelt: "deze paus is nog joodser dan Karl Marx! En marxistischer trouwens ook!" Als je wat artikelen googelt, die paus Francis en Joodse instituten en instellingen beschrijven, dan zal het je opvallen dat uitsmijter Frans joodser is dan Shlomo Moshe Amar. Zou de Heilige Stoel dan toch naar Jeruzalem worden verplaatst voor het nieuwe Wereld Geloof?

Joden…

Het is niet alleen belachelijk om een heel volk te veroordelen voor de misdaden van een gedeelte van dat volk… het is regelrecht stupide en krankzinnig. Maar dat is wat je van een stupide krankzinnige massa verwacht, al is het misschien wel begrijpelijk.

Uiteindelijk zien Joden er anders uit dan normale mensen, hebben nooit een normaal beroep zoals normale mensen, maar zijn altijd bloedzuigers, zoals advocaten, juweliers en bankiers. Bankiers die verantwoordelijk zijn voor het introduceren van een Utopia het bolsjewisme/communisme in Rusland. Hetgeen alleen al in Rusland ongeveer 100 miljoen vermoorde Russen tot gevolg had.

Joden stelen beheren het geld van normale mensen… maken films waar normale mensen naar willen moeten kijken… slaan onschuldige Palestijntjes dood en rapporteren dat nota bene in hun eigen propaganda nieuwskanalen waar de stupide krankzinnige normale massa paradoxaal "al haar wijsheid opdoet". Tot overmaat van ramp is de narcistische curator, Mark Suikerberg, van het selfies-museum Fakelook ook een Jood. De enige jood die zijn Yamulke op zijn voorhoofd moet dragen om zijn "back-to-front comb over" te verbergen.

Zijn de stellingen in de voorgaande paragrafen onjuist dan? O nee, meer dan juist! Maar zoals reeds usque ad nauseam gesteld: je kunt niet een heel volk veroordelen voor de wan- en misdaden van een gedeelte van dat volk! Je kunt zeker niet miljoenen onschuldige joden vermoorden voor de misdaden van de FST pestkliek joden die eraan hebben meegewerkt, dat er miljoenen normale onschuldige joden zijn vermoord!

Nooit nagedacht over het aantal 'zes miljoen'? Open…

 

Uittreksel uit Zionism Unveiled

 

SCRIPTURAL ORIGINS OF THE SIX MILLION NUMBER

 

The following are two quotes from unpublished sources whose content I have tried -- so far unsuccessfully -- to have verified by rabbinical scholars. I suspect that their ultimate source is the book The Holocaust Dogma of Judaism by Ben Weintraub, which is discussed HERE.

 

The meaning of the second quote is made clearer if one understands something about Gematria, the Kabbalistic practice of interpreting texts by associating words and numbers. This material by itself does not prove the scriptural origins of the Six Million, but in combination with the fact that the number was used in other places (see below), this seems to clinch the case.

 

[Quote 1]Jewish prophecies in the Torah require that 6 million Jews must "vanish" before the state of Israel can be formed. "You shall return minus 6 million." That's why Tom Segev, an Israeli historian, declared that the "6 million" is an attempt to transform the Holocaust story into state religion.

 

Those six million, according to prophecy, had to disappear in "burning ovens", which the judicial version of the Holocaust now authenticates. As a matter of fact, Robert B. Goldmann writes: ". . . without the Holocaust, there would be no Jewish State."

 

A simple consequence: Given six million Jews gassed at Auschwitz who ended up in the "burning ovens" (the Greek word holocaust means burned offerings), therefore, the prophecies have now been "fulfilled" and Israel can become a "legitimate state".

 

[Quote 2] Regarding the 'six million' number you should know the following: In the Hebrew text of the Torah prophesies, one can read "you shall return". In the text the letter "V" or "VAU" is absent, as Hebrew does not have any numbers; the letter V stands for the number 6. Ben Weintraub, a religious scientist, learned from rabbis that the meaning of the missing letter means the number is '6 million'.

 

The prophesy then reads: You will return, but with 6 million less. See Ben Weintraub: "The Holocaust Dogma of Judaism", Cosmo Publishing, Washington 1995, page 3. The missing 6 million must be so before the Jews can return to the Promised Land. Jahweh sees this as a cleaning of the souls of the sinful people. The Jews must, on the return to the Promised Land, be clean -- the cleaning shall be done in burning stokes. --

 

Sluiten

Jenken…

MS13 (Mara Salvatrucha) is voor de normale wetsgetrouwe burgers van de USA wat ISIS is voor de christenen, anders- of niet gelovigen in het Midden-Oosten en Afrika. MS13 en ISIS kunnen het in bloeddorst en moordlust niet halen bij de elitekanker van de USA, de Amerikanker. Temeer daar het de Amerikanker is, die de knoppen van zowel MS13 als ISIS indrukt. Say what?!!

Ja! Je herinnert je toch nog wel dat een volk dat in angst leeft, gemakkelijk te regeren is… of dacht je dat het "machtigste land" ter wereld niet een paar duizend getatoeëerde bloedzuigende Valac-vampieren kan opruimen? Wel, misschien ook niet, want ook het fascistische Antifa runs riot in die graf-federatie op het moment.

Wat het arrogante, moordlustige, bloeddorstige, sociopatische Amerikanker richeltuig wel kan, is over de hele wereld waardevolle grondstoffen en rijkdommen van soevereine landen roven. Van olie in het Midden-Oosten en Afrika tot Lithium en opium in Afghanistan. Waar de desbetreffende regering niet meewerkt, wordt de regering vervangen. Als dat niet lukt, brengt de USA democratie in dat land door een oorlog te beginnen.

Nadat de USA moederziel alleen de Tweede Wereldoorlog had gewonnen en in de jaren volgend de Europeanen verlost dachten te zijn van het Britse, Franse, Italiaanse en Nederlandse kolonialisme, rees de Amerikanker als een moordlustige aarsdelaar met Marshall feniksveren uit de as van Europa. Nog punchdronken van hun WWII-succes, brachten zij democratie in Japan door onschuldige burgers van Hiroshima en Nagasaki te verdampen met atoombommen, zuiver en alleen omdat zij de oorlog van Japan niet konden winnen.

Toen zij, traditiegetrouw, de oorlog in Korea ook niet konden winnen, werd er in paniek het serieus overwogen om Korea runner up te maken met een paar atoombommen. Gelukkig voor de Koreanen is dat niet gebeurd, maar de straatarme Vietnamezen moesten de frustratie van de Amerikanker bekopen met een regen van napalmbommen. Napalmbommen tegen burgers? Zelfs toen de foto van dit arme kleine meisje viraal ging, schaamden de arrogante moordlustige Amerikankerlijers zich niet. Zij leidden de aandacht van het gebombardeerde meisje af door van een heel dorp (My Lai) een spookstad te maken… door alle burgers en kinderen te vermoorden.

Zij wonnen de oorlog in Vietnam… dus ook weer niet! Sinds WWI is de USA betrokken geweest in 37 oorlogen waarbij meer dan 20 miljoen mensen zijn omgekomen. Je ziet, de Amerikanker is punt voor punt vergelijkbaar met de nazi's onder Hitler. Hitler en nazi's die trouwens werden gefinancierd door de grootste US corporations. Nazi's, die na de oorlog een gastvrij onthaal vonden in de USA.

Duizenden nazi oorlogsmisdadigers en wetenschappers werden door middel van Operation Paperclip de USA in gesmokkeld, nadat Amerikaanse "wetenschappers" zich ervan hadden overtuigd dat de Duitse chemische zenuwgassen ook goed werkten op hun eigen naïeve USA soldaten, want a) daar hadden ze toch genoeg van en b) die kosten minder dan dure proefpersonen!

De sociopatische Amerikanker begaat straffeloos oorlogsmisdaden over de gehele wereld en is direct verantwoordelijk - samen met de Europese corruptici - voor de muslamo zandloper-epidemie in Europa. Zij erkennen het Internationale Gerechtshof in Den Haag niet, noch haar uitspraken. Zij dwingen andere landen tot uitlevering van "misdadigers tegen de USA" zoals nu Julian Assange, maar levert nimmer één van haar criminele onderdanen uit.

Ik weet dat ik eerder zei dat je niet een heel land kunt veroordelen voor de misdaden, stupiditeit of andere negativiteit van een minderheid, maar aangezien op het moment random-haat trendy lijkt te zijn… laat mij dan in plaats van joden of muslamo's te haten, mijn minachting uitspreken voor Jenken met hun fucking [sic.] Jenkentenken!

Het is het meest arrogante, stupide, cultuurloze, goedgelovige en oorlogszuchtige volk ter wereld. Een volk van bullebakken, die maar niet kunnen begrijpen dat zij over de gehele wereld gehaat en geminacht worden. Dat was voor wat betreft het Amerikaanse volk, want van de Amerikanker wisten wij het al. Wat is de Amerikanker ook al weer? Begin nu alsjeblieft niet weer over Joden te zeiken. Say what?

"Maar het moeten wel Joden zijn, ze controleren toch de grote banken, de media en Hollywood?"

Verwelkom de Amerikanker…

Het spijt mij niet om je ballonnetje door te prikken, maar ik heb nieuws voor je… Joden runnen vaak de hierboven genoemde instituten, maar degenen die ze werkelijk controleren zijn de jezuïeten! En daarnaast controleren de jezuïeten ook het triljoenen kostende MIC, het Militaire Industriële Complex. De jezuïeten controleren alles, maar de enige hemeljurken die je op straat tegenkomt zijn muslamo's.

Laten we met de banken beginnen. Zoals gezegd, je ziet nimmer een jezuïet aan het loket of de balie. Zij overzien door middel van katholieke ridders van orden, zoals de SMOM (Sovereign Militairy Order of Malta), de Ridders van Columbus, Ridders van St. Gregorius de Grote of in ieder geval een driftige katholiek. Hier is een pagina die zich goed door Google laat vertalen, voor wat betreft het bankwezen. Je wereld zal voorgoed veranderen als je besluit wat kennis op te doen op deze goed geschreven site.

Het zal je al snel opvallen dat jezuïeten niets zelf doen of hun naam en handtekening ergens onder zetten. Zoals hierboven gesteld, handelen zij altijd door middel van proxy's, die vervangen kunnen worden. Voor wat de media propagandahoeren betreft, lees deze pagina eens om te zien wie de echte media head-honcho's zijn. Van Walt Disney tot Rupert Murdoch's FOX. Rupert is een Ridder van de Sint Gregorius Orde.

Jezuïeten zijn de grootste aandeelhouders in Boeing, Lockheed, McDonnel Douglas and Curtis-Wright, terwijl het Vaticaan de eigenaar in van de Beretta wapenfabriek in Europa. Gaat wel goed zo, hè?

  • De reden .

Is het niet ironisch dat deze misdadige wereldmacht,  de oorlog die in hun eigen land wordt gevoerd, niet in staat zijn winnen? Tenzij de Amerikanker een nieuwe oorlog begint - aan Rusland, Venezuela en Iran wordt al gewerkt - zie ik niet hoe dat land de komende burgeroorlog kan overleven. Karma is a bitch!

"The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.- Albert Einstein