Nieuwspraak, liberalisme en multiculturalisme zijn zichtbare cultuurkanker metastasen

we worden vermoord door nieuwspraak, multiculturalisme, liberalisme en inclusiviteit

Liberalisme is het nieuwe geloof voor losers!


POST BELLVM… ANTE CHAO

Jan ter Haak: "Mijn levenstijdperk was met Pythagorische precisie ontworpen…"

Mae: "Hoe bedoel je dat precies?

JtH: "Ik heb het geluk dat mijn leven is ingepast in een tijdperk, dat sinds mensenheugenis mogelijk het mooiste en beste was voor westerse wereld. Ik reken er daarom ook op dat ik verstrijk, voordat ik onder een rode hemel het sociopatische EU-circus van Jeroen Bosch Soros met zijn ghouls en grafratten over de blauwe polderbergen zie komen."

Mae: "Ik denk dat ik je niet kan volgen, Jan. Ik snap Post Bellum… Ante Chao, maar wat bedoel je met 'chaos'? Leg eens uit…"

Wat zijn ghouls en grafratten?  POP 

JtH: "Wel, ik had het geluk om geboren te worden, precies nadat de elitekanker had besloten dat er genoeg verschrikkingen, vernietigingen en moorden waren geweest. Na de Tweede Wereldoorlog dus. Mijn tijdgenoten en ik hebben die ellende dus gelukkig niet meegemaakt. Voor West-Europa en de USA brak een tijd van ongekende welvaart en vooruitgang aan. Dat verklaarde het 'Post Bellum' gedeelte; je bent daarmee bekend en behoeft dus geen verdere uitleg."

Mae: "Nee, maar ik heb een probleem met de Ante Chao. Wanneer was of komt die chaos?"

JtH: "Dat zeg je precies goed, want iedereen zal problemen hebben, wanneer de sociopatische EU-chaos eenmaal in alle hevigheid losbarst. Problemen, zeg ik? Dat begint nog niet eens de komende, ellendige ellende te beschrijven. Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. Als het goed is, zal ik mijn opgedane indrukken van de genoemde interbellum periode beschrijven in een korte autobiografie, zodat je lezers de paradoxen en misdadigheid van nieuwspraak, liberalisme en politieke correctheid taalterreur kunnen herkennen."

Mae: "Go for it… knock yourself out!

We schrijven dus de naoorlogse periode 1945/1955…  het leven was niet gemakkelijk, maar het werd geleidelijk aan beter. Mensen op straat lachten en groetten elkaar. De politici wisten net zoveel van politieke correctheid als een kleuter van gender-dysforische muslamo-transtestikels! Het enige geblèr dat men hoorde, kwam niet van de muezzin-bisschoppen in de moskerken, maar van juffen die de fröbeltjes op de kleuterspeelplaatsen tot het gebed opriep… oops, sorry… aan nieuwspraak, liberalisme, transtestikels, multicyulturalisme… so cool!het verzamelen was. Het was vrede… alles was vredig en vredig onschuldig. Islamsterdam was nog Amsterdam en op het Waterlooplein werden nog broodjes pekelvlees en uien en augurken in het zuur verkocht in plaats van verzuurde halalhond-frikandellen..

Ik herinner mij dan ook niet dat ik op de kleuterschool ooit door de juf ben gevraagd of ik niet liever een meisje had willen zijn. De kleuterklassen hadden een inclusieve opmaak van kleine XX en XY mensjes, die heel geraffineerd jongetjes en meisjes werden genoemd… en geen paarse pinguïns zoals onlangs in de USA geïntroduceerd door hersenkreupele neoliberale leraren!

Met terugblik moet ik bekennen dat ik aanvankelijk ietwat teleurgesteld was en het als een gemis ervoer, dat wij indertijd geen mega-gedetailleerd seks-onderricht kregen op de kleuter- en lagere school, zoals nu het geval is in het regressieve progressieve neoliberale onderwijs. Na reflectie en introspectie ben ik echter wel blij dat ik dat onderricht indertijd heb moeten missen,

Uiteindelijk werd ons toen ook niet geleerd om vierkantsvergelijkingen met stochastische variabelen op te lossen. Geterroriseerd te worden met onderricht betreffende de 72 Fakebook-gender aberraties en alle seksuele deviaties, is niet… en is nimmer mijn idee geworden van een frisse wandeling in het park.

Het is mijn stupide opvatting dat kinderen zolang mogelijk kinderen moeten blijven, vooral als wij naar de psychotische 'ik ik ik ik' millennial en z-gen onvolwassenen van nu kijken. Seks leren kinderen vanzelf en ze leren het snel genoeg. De kans dat zij ignorant blijven betreffende de krankzinnige seksuele onnatuurlijkheden en afwijkingen is nagenoeg nihil, dankzij de perverse porno- en pedofielen-propaganda.

De eerder genoemde inclusiviteit was echter zeer geavanceerd, want wij speelden met Nederlandse kleuters uit Suriname, Curaçao en Indonesië, zonder dat wij racisten werden genoemd of van blank privilege werden beschuldigd. Mijn medescholiertjes en klasgenootjes werd ook geen blasfemie van het 'geloof der liefde' of muslamofobie ten laste gelegd, Dat was ons multiculturalisme en we vonden het nog leuk ook.

Ik werd als klein mannetje op openbare scholen geplaatst, dus ik werd niet 'gemindfuckt' met christelijke cultdogma's en ik hoefde zeker geen soera's uit de Koreaanse statenbijbel te chanten. Wij waren gelukkige kleutermannetjes en vrouwtjes. Gelukkig en tevreden, want er waren toen nog geen geen muslamo's op de speelplaatsen van kleuterscholen te vinden. In de klassen trouwens ook niet en de enige boerka's waar wij af en toe gallisch van werden, waren Edammer, Goudse of inderdaad boeren ka's. Maar niet vaak, want meestal kregen wij haramselslag hagelslag op ons brood.

De schoolmelk was weliswaar niet gekoeld, maar heerlijk haram en geen kleuter klaagde, wanneer er een dag gepasteuriseerde varkensvla, in plaats van melk, werd uitgedeeld. De juffen terroriseerden onze mentale bevattingsvermogens niet met blank privilege, doordat onze voorouders kruisvaarders en slavendrijvers waren. Er rustte dus ook geen zwarte schuld- en schandvlekken op onze lelieblanke kleuterzieltjes. Wij voelden ons werkelijk geprivilegieerd, al wisten wij niet wat dat was.

Wij hoefden ons dus aan niets schuldig te voelen. Het waren heerlijke tijden, want varkensvlees veroorzaakte vrede, vreugde. vriendschap en vrolijkheid. Ooit een muslamo vrolijk gezien of horen lachen? Een kom snert met een vette V-kluif zou echt een verschil uitmaken als zij in de moskerk met hun reet omhoog hun koppen van het tapijtje stuiteren..

Het zou dan ook wel vreemd zijn dat alleen de voorouders van kleuters slavendrijvers en kruisvaarders konden zijn. Hoe zat dat dan toen de juffen nog kleuters waren? In een latere fase werden wij op de lagere school geleerd dat de muslamo's vanaf het moment dat zij waren uitgevonden… tot de dag van vandaag oorlogen hadden gevoerd van Spanje tot aan China en 'mensen van kleur' uit Afrika hadden geïmporteerd, om die als slaven te verkopen. Laat mij dat even verduidelijken, want de muslamo's maakten geen racistisch onderscheid.

Tot nog niet zo erg lang geleden terroriseerden de muslamo Barbarijse zeerovers ook de kusten van Europa om de (blanke) inwoners te ontvoeren en die als slaven te verkopen. Hoe was dat voor blank fucking privilege en wie zijn nu eigenlijk de slavendrijvers?

Ondanks het onderwijs bleven de muslamo's een vaag fenomeen. Het was pas veel later dat wij ontdekten, dat zij geen '1001-nacht-nobele-fata-morgana-prinsen' op krulschoentjes waren. Net zo min als de 'geluierde gesluierde' muslama's begeerlijke paradijsprinsessen zijn. Ik haat te bekennen dat ik door die ontdekking mijn onbevooroordeelde onschuld voorgoed ben verloren.

Noem mij dus maar een muslamofoob. Geen racist, want het muslamo ras bestaat niet! Zelfs niet in het '1001 nachtwonderland'. Het bestaat echter wel in het bedrieglijke propaganda-dogma van de elitekanker.

Niettegenstaande de semper- et omnipresente pedofielenterreur kon de naoorlogse jeugd zich fysiek en mentaal op een gezonde en natuurlijke wijze ontwikkelen. Dat is nu nostalgische geschiedenis, want de hedendaagse jeugd wordt door de neoliberale Een gevolg van multiculturalisme, liberalisme en nieuwspraakhersennihilisten geestelijk vermoord met perverse deviantenporno… normalisatie en verheerlijking van genderaberraties. Het EU-pushen van een doodscult Stockholm syndroom produceert stukgesneden negenjarige FGM-bruidjes en jongetjes met een penisverminking. Als je daar kritiek op hebt dan wordt je in het beste geval in een tuchtschool voor neoracisten opgesloten… in het slechtste geval wordt je uitgerust met een bloedrood Jihadi-halssnoer à la Theo van Gogh.

De conservatieve geestelijk gezonde ondernemers proberen de hedendaagse jeugd te beschermen tegen a) muslamo huwelijksontvoeringen…  b) hersenverkrachting door misleidende gender-fictie en c) kindermoord door de elitekanker snuff-pedofielen. De fabrikanten willen dit realiseren door silicoon-kleuters te fabriceren die immuun zijn voor de trauma's van seks-perversie. Deze kleuterbots zijn uitgerust met een neoliberaal denkmolentje, dat tegelijkertijd achteruit en vooruit draait… net als bij de linkse neoliberale whack jobs.

Mae: Ik zie dat je dolt dus het zal met die chaos wel meevallen!

JtH: Ik dol helemaal niet, maar ik trek het vooralsnog in het belachelijke, want dat nodigt hopelijk uit tot verder lezen. Als ik dat niet zou doen, dan liep ik te kotsen van woede. Kun je je iets voorstellen dat nog meer evil… kwaadaardiger en duivelser is dan kinderen opzettelijk geestelijk en lichamelijk te verminken?

Verder, en ik haal het even snel aan… denk je dat de massale EU-muslamo import een vergissing was van de individuele Europese landen? Een humaan projectje dat ietwat uit de hand is gelopen? Als dat is wat je denkt, moet je toch echt wat dieper in het konijnenhol afdalen. De criminele EU-corruptici hebben ons welbewust verdund met een onverenigbare doodscult cultuur, als je het tenminste een cultuur wilt noemen. Waarom? Goede vraag, het antwoord wordt je vanzelf duidelijk, maar onthoud dit…

een natie zonder grenzen, taal en cultuur houdt op met bestaan! Nou, het opheffen van die grenzen, kun zelfs jij niet ontkennen. De meest zichtbare gevolgen daarvan, zijn de ongehinderde intochten van horden gaggeltonen, die behalve

 1. hun exotische ziekten, die in het Westen al lang uitgeroeid waren
 2. een onstilbare honger voor het eten uit de Europese staatstroggen, en
 3. een onlesbare dorst voor de financiële melk uit de staatstieten…
 4. een incompatibele cultuur…
 5. een onverenigbare religie…
 6. gruwelijk seksisme, aanrandingen en terreur-aanslagen…
 7. een shitload andere problemen, maar bovenal…

het vijfde colonne expansie-evangelie van pseudo-slachtoffers

meebrachten voor de gastvrije,  hardwerkende, belastingbetalende Europeanen. Of wil je dat misschien ontkennen? Nee? De regeringen van de Engelse, Zweedse, Duitse, Franse en Belgische shitholen ontkennen het anders wel! Op straffe van gevangenisstraf als je de waarheid durft te schrijven.

Zoals ik zei… een natie zonder grenzen, taal en cultuur houdt op met bestaan!  Nou, ik heb je wat kleine voorbeelden gegeven: het afschaffen van grenzen en cultuurverminking door ongebreidelde muslamo-import. Wat dacht je van het hersenspoelen geestelijk verminken van kleuters - door de satanische pedo-cultuur? Ken je het gezegde…

Wie de jeugd heeft, bezit de toekomst? Ja? Wel, denk dan maar even over het volgende na…

Wie de jeugd corrumpeert, verkankert de toekomst!

Maar dat is de bedoeling ook! Alle beschreven… en nog te beschrijven 'onbeschrijfelijke' ellende is opzettelijk veroorzaakt door de globalistische elitekanker, om die misère te laten ontaarden in chaos. Een opzettelijk veroorzaakt Armageddon waarbij de Tweede Wereldoorlog vergeleken, een uit de hand gelopen burenruzie was.

Als je twijfelt aan de kwaadaardige opzet van die zogenaamd politiek corrupte correcte elitekankerprojecten, laat je gedachten dan eens gaan over het volgende… hoe komt het dat de feminazi's feministen, die zo begaan zijn met het lot van de Pink Rat Hats en #METOO slachtoffers en andere vrouwen nimmer hoort over het lot van Europese vrouwen die zijn verkracht door muslamo's?

De vaginazi's zijn zeker niet begaan met het lot van muslamo vrouwen die onderdrukt worden in de muslamo shitholen of de duizenden Yezidi en Shia vrouwen die zijn verkracht… vermoord of als slavin zijn verkocht door de stinkende ISIS Jihaatbaard gedrochten? Nooit over nagedacht? Vraag het eens aan de fugly 'beschermsters' van de 'vertrapte' West-Europese vrouwen, de fascistische feminazi's en vaginazi's! Het is een vraag waar nimmer een normaal antwoord op kan worden gegeven.

De femiratten zijn net als andere groepen van minderheden, die zich eeuwig tekort gedaan voelen. Zij maken deel uit van de nuttige idioten c.q. de gereedschappen van de elitekanker. Zij dienen om de gewone normale mensen te polariseren, te balkaniseren en tegen elkaar op te zetten… tot het punt dat de verdeelde 'sleeple' elkaar naar het leven staan Dat dit een geweldig succes is gebleken voor de elitekanker, kun je duidelijk zien en verbaas je niet… in de twee corruptieke politieke duopolies van Anglo-Amerikaanse oorlogshonden… de USA en de UK.

In beide genoemde politieke duopolies is de elitekanker erin geslaagd om de ultieme tweedracht te zaaien. Het begint met de quasi-keuze tussen politiek links of rechts. Democraat of Republikein in de US en Labour en Conservatief in de UK, en voilà… je hebt de burgerij niet alleen in tweeën gesplitst, maar tevens zo tegen elkaar opgezet, dat zij elkaar heden De gevolgen van liberalisme, multiculturalisme en nieuwspraaknaar het leven staan. Dit is het duidelijkst zichtbaar in de USA, maar de UK volgt op de voet met die luizenpolarisatie-tactiek. Links of rechts… wat is dat voor een fucking keuze?

Precies, de prolen hebben geen keuze; zij hebben een keuze-illusie. Net zoals  zij een illusie tot vrijheid en vrije meningsuiting hebben. Maar de prolen - met weinig tevreden, zolang zij maar niet hoeven na te denken - hobbelen tevreden over de blauwe bergen achter het Circus van Jeroen Bosch aan. Links of rechts, geen wonder dat de onnozele linkse en stupide rechtse kiezers elkaar naar het leven staan. Doe eens iets dappers… denk eens aan de linkerhand en de rechterhand. Bewegen (werken) die onafhankelijk van elkaar? Nee hè, zelfs jij begrijpt nog wel dat de linker- en rechterhand worden gecontroleerd en gestuurd door de elitekanker hersens, nietwaar? 

Het zijn dus de hersens… de elitekanker die zowel links als rechts bestuurt. Het gezegde 'of je nu door de hond of de kat wordt gebeten', moet nu ook voor de prolen te begrijpen zijn, maar vooralsnog willen die niets van die misdadigheid weten. Nadenken over dat soort zaken doet niet alleen pijn… het bedreigt hun "rustige en veilige"  bestaan.

Wat als je niet links of rechts wilt afslaan, maar rechtdoor wilt gaan? Ah, dat was een goede vraag, want aan rechtdoor (centrumpolitiek) heeft de elitekanker niets, want als alle mensen rechtdoor willen gaan, dan zijn al die mensen het met elkaar eens wat politieke richting betreft en dat zou de criminele 'Verdeel en Heers' elitekanker-politiek ondermijnen. Het werkt juist zo goed… geiten links en schapen rechts.

De US & UK prolen hebben blijkbaar meer dan genoeg aan twee partijen, net zoals twee handen meer dan voldoende voor hen zijn. Linkerhand voor de appelfoon en rechterhand voor het bekertje satanisch Semiramis Starfucks grondsop. Waarom zou je goddelijke Italiaanse Illy espresso drinken, als je US organisch rioolsap kunt slobberen? Anyroad…

Geiten links en schapen rechts en dat was het begin van de 'verdeling', want nu moesten de individuele partijen ook nog even opgesplitst worden. Het heeft in totaal dan wel een jaar of tachtig geduurd, maar het werd een volledig succes!

In de USA en het UK ziet men nu de voltooiing van de globalist marxistische helholen…waarvoor vijftig jaar geleden de filiaalfundering ook in de Nederpolder werd gelegd! Het filiaal dat volgens de NL-corruptici niet bestaat, maar waarvan de zieke aberraties al zicht- en merkbaar zijn! 

De cultuurmoord…

 • Vaderlandsliefde en patriottisme zijn nu 'racistisch'…
 • Nationalisme is het nieuwe nazisme…
 • Het abnormale wordt genormaliseerd…
 • Dogma heet nu opvoeding en educatie…
 • Kleuteronderwijs is nu 'genderstudies'…
 • Kleuters krijgen uitnodigingen tot seks 'verandering'…
 • Leugenpropaganda is het hedendaagse nieuws…
 • Fake nieuws is het nieuwe dogma van de media…
 • Traditie-classificatie varieert nu van stom tot misdadig…
 • Kritiek is het nieuwe nazisme, fascisme of racisme…
 • Commentaar of afwijkende mening is haatspraak…
 • Politie (UK) vervolgt haatspraak i.p.v. inbraak…
 • Hetero's suck en devianten zijn cool…
 • De 'transman' is nu de nieuwe alfahunk…
 • Kindermisbruik wordt nu de openlijke trend…
 • De gendercatalogus is nu uitgebreid met 70 fantasie sekses…
 • De massaal geïmporteerde 'allochlims' zijn nu de nieuwe autochmedanen
 • Verkleden in klederdracht is culturele toe-eigening, net als zonnebruin…
 • Iedere blanke geniet wit privilege, al is hij/zij dakloos…
 • westerse niet-kleurlingen zijn blanke overheersers…
 • De dader van een muslamo terroristenaanslag heet nu 'een man'…
 • Analoge klokkenstorm… leerlingen kunnen niet meer klokkijken…
 • Utah studenten krijgen nu een '10-minuten janktoilet' met knuffeldieren…
 • Etcetera… etcetera… etcetera en het wordt steeds krankzinniger!

In verscheidene EU-muslamo-kalifaten wordt het bekritiseren van het bovenstaande beloond met ridiculisering, belastering, ontslag of broodroof en/of gevangenisstraf.

De polarisatie…

 • de afwijking tegen het normale
 • het onnatuurlijke tegen het natuurlijke
 • arm tegen bemiddeld
 • lelijk tegen alles en iedereen…
 • linkse staatsklaplopers tegen alles en iedereen…
 • progressieve idioterie tegen traditie…
 • arbeiders tegen witte boorden
 • zwart tegen blank
 • ras tegen ras…
 • doodscult geloof tegen geloof…
 • atheïsten tegen religieuzen…
 • neoprogressief tegen conservatief…
 • groepdenkers tegen vrijdenkers…
 • politiek correcte psychoten tegen pragmatici
 • marxisten en socialisten tegen ondernemende middenklasse…
 • marxisten en socialisten tegen meritocratisch kapitalisme…
 • globalisten tegen nationalisten…
 • gaymo tegen hetero…
 • feminazi's tegen transformators…
 • betavrouwen en feminazi's tegen de transtestikels…
 • jong tegen oud…
 • kinderen tegen ouders…
 • vrouwelijke werknemers tegen mannelijke superieuren…
 • neoliberalen tegen liberalen (dog eats dog)…
 • feministen tegen normale alphavrouwen…
 • etcetera, etcetera, etcetera, en nu…

De ultieme verdeling…

betavrouwen en andere femoïd subculturen tegen mannen!

Tot zo'n zestig jaar geleden waren de Engelse Judeo-Christenen het meest gehate 'volk' ter wereld. De reden daarvoor was dat zij talloze bevolkingen over de gehele wereld hadden onderworpen, uitgemoord, leeggeplunderd en de overlevenden tegen elkaar hadden opgezet met hun duivelse 'Verdeel en Heers' strategie. Hoewel het Verenigd Koninkrijk als wereldmacht weinig meer voorstelt, heeft de Engelse Judeo-Christelijke elitekanker zijn pleurisstreken nu naar binnen gericht… tegen de Britse bevolking.

De USA Judeo-Christenen hebben de titel van 'het meest gehate volk ter wereld' nu overgenomen en er zijn geen mededingers voor die titel, of het moest ISIS zijn. Nadat de USA massamoordenaars hun atoombomen op Hiroshima en Nagasaki hadden gegooid en honderdduizenden onschuldige burgers vermoord, kregen zij de smaak te pakken. In meer dan vijftig landen hebben de U.S.Assassins na WWII regeringsleiders laten vermoorden, regimeverandering teweeggebracht en als dat niet lukte, die landen aan dunne splitshit gebombardeerd.

Laat mij dat laatste even herformuleren… 'de burgerbevolking van die landen aan dunne splitshit gebombardeerd', want daar blinken die laffe, stinkende bloedhonden in uit. (Zie Hiroshima en Nagasaki!) Ter compensatie van die oorlogsmisdaden verrichten zij Gebroeders Grimm heldendaden op het gedegenereerde Hollywood filmscherm en op de dunne 'Interlijn' voor de NetFlikkers NetFlixers.

Tussen de genocidale oorlogsmisdaden en de Lewis Caroll oorlogsheldendaden vindt de elitekanker ruim tijd om hun duivelse, Stalinistische misdaden tegen de goedgelovige, maar zeer domme Amerikanen te plegen - net als in Engeland. Hoewel sommige van de US spelers en de methoden verschillen van hun Engelse tegenhangers, is het criminele doel hetzelfde. Chaos om hun respectieve bevolkingen in een crypto-communistische, neofeodale tirannie te gieten. What the fuck? Crypto-communistische neofeodale tirannieën? … Maatschappijen zoals beschreven door George Orwell in zijn 1984 blauwdruk… met één essentieel verschil!

De totalitaire dystopie, zoals beschreven in Orwells 1984 werd gerund door de Staat en de misdaden tegen de mensheid werden bedreven door de gedachtepolitie en andere criminelen die in dienst waren van de Ministeries der Liefde (marteling), Vrede (oorlog) en Waarheid (propaganda) In de komende US- UK- en EU-dystopieën wordt al het fysieke geweld tegen de bevolking uitgevoerd door de 'nuttige idioten' van de elitekanker…  marxistisch en neoliberaal links en de geïmporteerde vrome leden van de muslamo-infectie.

Juist, de bully-boys van de staat worden de communisten en de doodscult volgers van het 'Geloof der Liefde'. Overdreven? Samenzweringstheorie? Nee, het zijn samenzweringsfeiten, want het is allemaal al eerder gebeurd!

Wat zijn ghouls en grafratten?  POP 

Mao Zedongs duivelse monsterstudenten, de Rode Gardisten, zijn verantwoordelijke voor tientallen miljoenen vermoorde landgenoten en de uitroeiing van de gevestigde bourgeoisie..

Dezelfde utopische communistische 'mensenliefde' werd toegepast door de Rode Khmer in het communistische Cambodja van Pol Pot. (Nee, Pol Pot was geen rugmuncher lesbienne) Toen de Rode Khmer hetze was afgelopen, was er geen brildrager meer in Cambodja. Anderhalf- tot drie miljoen vermoorde Cambodjanen. Don't you just love communism?

Net zoals een groep onkoosjere apostaatjoden de uitvinders en 'evangelisten' waren van het communisme, waren de ketterse sjekelrekels (pseudo-Joodse bankiers) onder leiding van Lord Alfred Milner verantwoordelijk voor de financiering van de Bolsjewistische revolutie in Rusland en verspreiding van het communisme. Hoewel Joden nooit meer dan 5% van de Russische bevolking hadden uitgemaakt, bracht een onheilige groep satanische pseudoJoden de Tsjekisten voort, die verantwoordelijk waren voor het vermoorden van ruim 50 miljoen Russen en 10 miljoen Oekraïners (Holodomor).

De Tsjekisten die de ontmaking van de EU bourgeoisie ter hand gaan nemen, zullen deze keer geen satanische pseudoJoden zijn, maar hun Abrahamitische broeders, de muslamo's! Als je netvlies intussen geen neoliberaal staarvlies is geworden, dan kun je het begin van de muslamo ellende al duidelijk waarnemen.

Vind je dat de nazi-tragedie met meer dan 20 miljoen (non-combattant) slachtoffers nimmer meer herhaald mag worden? Nee? Ga dan vooral zo door en vergeet maar dat er onder het communisme meer dan 100 miljoen mensen zijn vermoord! Ja, vergeet die 100 miljoen maar, want dat aantal verzinkt in het niet, wanneer de globalistische elitekanker zijn zin krijgt. Hoezo? Zouden die meer dan 100 miljoen mensen vermoorden dan?

Een conservatieve schatting? Eén tot twee miljard onschuldige mensen, maar vermoorde mensen niettemin. Moeilijk te geloven? Wel, die mensen worden natuurlijk niet alleen door kogels en bommen vermoord. De elitekanker heeft de beschikking over foute vaccinaties en kanker en diabetes verwekkende medicijnen… GMO en ander Frankenstein voedsel… waterverontreiniging en andere milieuvervuiling-bommen en aangepaste epidemieën en pandemieën.

Dat zijn de moordwapens die de prolen kunnen begrijpen, maar als je ook maar kon vermoeden wat voor geheime, maar waanzinnige megamoordwapens er daarnaast voor je zijn ontworpen, zou je gillend als een banshee de gangkast inrennen en pas weer uit de kast komen als je een trans… een transparante utopia-uil was.

Als je bekend was met de waanzinnige misdaden van de elitekanker - onder het mom van politieke correctheid - zou je voor de rest van je leven in cognitieve gedragstherapie moeten. Hier heb je de laatste PC (politiek criminele correcte) idioterie… in Finland nog wel van alle landen. Een rechter besloot dat een 10 jarig meisje (met blank privilege) dat was verkracht door een 23-jarige 'man' (een man is een Europees eufemisme voor een 'Mo Ham Head' type), niet verkracht was! Het was nu eenmaal de cultuur van de 'Ham Heads' en om die criminele stelling kracht bij te zetten, heeft Frankrijk de fuckbare leeftijd van verkrachtbare meisjes verlaagd naar 13 jaar… nadat een man, oops… een man een meisje van 11 jaar had verkracht!

De USA balanceert niet alleen op de rand van een burgeroorlog (marxisten en neoliberalen tegen conservatieven en libertijnen)… een megacrimineel regeringsschandaal en zodoende een constitutionele crisis en een economische implosie. Dankzij de stupide arrogantie van de successieve regeringen, neocons en het Militair Industriële Complex, hoeft er niet echt veel mis meer te gaan, of de gehele wereld wordt door de USA in een globale thermonucleaire oorlog gestort!

Putin is klaar voor die globale thermonucleaire oorlog en hij heeft groot gelijk, maar de neoliberale Faecesboekers en het marxistische Twittershit wisselen hun stupide onwijsheden uit… trollen elkaar een schimmelinfectie en de [niet-zo] Roze Vleeslap Kappen fappen op hun eigen selfies. Een paradox is echter dat de sociale crisis in de USA, niet de schuld is van Donald J. Trump.

Deze waanzinnig moedige idioot was op de goede weg om de meest succesvolle USA-president ooit - voor de gewone, normale mensen - te worden… tot hij zich liet inpakken door het MIC (Militairy Industrial Complex), de RINO's (Republicans In Name Only) en de neocon oorlogshonden. Geloof mij of geloof mij niet, maar Trump had een zegen voor de mensheid kunnen zijn, want hij had als enige de moed om de politieke correctheid taalterreur, neoliberalen en marxisten aan te pakken. Hij had die linkse pestlijders goed door, maar helaas waren zijn narcisme, megalomanie en populariteitszucht nog groter dan zijn moed.

Nee, het was misschien een illusie op zijn slechtst en een uitstel van executie op zijn best en ik zag Donald Trump beslist niet als een Mahatma Ghandi, Martin Luther King of een Jezusfiguur! Hij is een slecht onderlegde, allesbehalve eloquente, maar boerensluwe populist, die zich in een taal uitdrukte, die de normale mensen begrepen en wilden horen. Hij zei wat de normale mensen al jaren vermoedden en dachten, maar niet durfden uit te spreken. Met een beetje geluk heeft hij echter het globale verzet tegen de politieke correctheid taalterreur… het criminele neoliberalisme… het moordende marxisme… de cultuurkanker en de verstikkende 'Muslamo Moddervloed' in beweging gezet.

Ik zal mijn adem maar niet inhouden, want de prolenmassa mag dan wel aan het ontwaken zijn… dezelfde suffe kliek is echter nog lang niet aan opstaan toe… if ever! Het gezegde van Edmund Burke is maar al te waar:

"The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing"!

Nee, ik besef dat ik in de mooiste tijd in de West-Europese geschiedenis heb geleefd en ik ben meer dan tevreden. De imminente chaos laat ik met liefde en gerust geweten over aan de staatstiet lurkende beroepsjankers en professionele slachtoffers… de exhibitionistische anomalieën der natuur… de 'Pink Ratbat Hats'… de #METOO emotieterroristenfeminazi's, vaginazi's en andere femoïd subculturen en alle andere  'nuttige idioten' van de elitekanker.

Zoals gezegd, staat het nog niet vast welke vorm de chaos precies zal aannemen, maar je wordt het lijdend- of gedwongen 'meewerkend voorwerp' in…

 • een cultuurverkankerd land zonder grenzen, of…
 • een neofeodale crypto-marxistische EU dystopie, of…
 • een gemodificeerd Ebolavirus pandemie, of…
 • een economische wereldcrisis, of…
 • de komende invasie van 200 miljoen muslamo doodscult leden, of…
 • het bloedbad van Europese burgeroorlogen, of…
 • de radioactieve vuurstorm van een thermonucleaire wereldoorlog…

maar hey, guess what… ik gun hen het hele fucking pakket! Als de natuur en de arme dieren het maar overleven, want de onmenselijke, gedegenereerde mensheid humanoids hebben - ondanks hun ziekelijke arrogantie - jammerlijk gefaald!

De arrogante technocraten mogen dan wel God-aspiraties hebben door zich 'samen te smelten' met AI (artificial Intelligence)… vooralsnog zijn het echter sociopatische knutselaars. Zij hebben de hersenwerking en functies nog niet eens begrepen, laat staan dat zij die kunnen evenaren of overtreffen. Robotjes kunnen we allemaal bouwen met sensoren, algoritmen en wat oude servomotoren. Wat siliconen en gel erbij als het seksbotjes moeten worden. Duh!

Hoewel misschien nu nog wat wazig is voor vele normale mensen, dus absoluut onzichtbaar voor de psychotische marxisten en bipolaire neoliberalen… mijn lezers zullen nu mogelijk begrijpen dat mijn levensduur met precisie is ingepast in de era post bellum… ante chao. De mooiste… zo niet de beste en meest fascinerende periode voor de westerse mensheid in de geschiedenis van die mensheid.

Wat kon ik meer verlangen?


.