Over Joden, het Vaticaan en progressivisme

Hoe ik over het Vaticaan, Joden, moslims, liberalen en progressieven denk, gaat eigenlijk niemand wat aan. Aan de andere kant, liberalen en progressieven raken comateus zonder een dogma… dus laat ik ze dan maar wat geven. Begrijpen doen ze toch niets.

Als je er niets mee kunt… en dat kun je op zeker niet, dan kun je je in ieder geval laten triggeren door mij, zodat je vast wat kunt gaan schelden.

Onder het verslag kun je aankruisen of ik een racist, nazi, fascist, islamofoob, homofoob, transistorfoob, xenofoob, bigot of hater ben. Weet dat ik je Tourette-etiketjes draag als een eremedaille.

Mijn mesjogge misnoegde minderheden menu Open…

.
Religie

Ik ben niet christelijk, katholiek of op andere manier religieus, noch ben ik een atheïst. Ik kan net zo min bewijzen dat God niet bestaat, als een gelovige mij het bewijs kan leveren dat God wel bestaat. Ware dat wel zo, dan waren er geen gelovigen meer, maar weters!

De Bijbel en alles dat door de eeuwen heen door mensen is opgetekend, is in principe besmet. Temeer zo daar de overwinnaars (machthebbers) geschiedenis schrijven. De Bijbel op zich levert geen enkel afdoend bewijs voor Vaticaan, Joden, liberalisme, progressivismebeweringen en/of gebeurtenissen. Het staat natuurlijk een ieder vrij om de Bijbel als het bewijs te zien voor het bestaan van God.

Ik begrijp en geloof dus graag dat veel mensen een geloof en een Bijbel nodig hebben. Het Boek blijft een rijke bron van informatie en zolang de gelovigen het goede uit de Bijbel volgen, verdienen zij mijn respect en dat is precies wat ik hen dan geef. Soms ben ik wel eens jaloers op hen.

Ik veracht en haat het Vaticaan en alle andere religieuze instituten. De eerste is niet alleen verantwoordelijk voor de meeste oorlogen… wij kunnen met een gerust geweten alle door mensen veroorzaakte ellende bij hen op de stoep leggen.

Ik ben mij er terdege van bewust dat het christelijke geloof ook veel goeds heeft voortgebracht. Westerse normen en waarden zijn op het christendom gebaseerd en ik praat liever met een christen dan met een neoliberaal of - God forbid - een satanische, progressieve marxist!

Waar de eerste alleen moeite heeft met mij te overtuigen van het bestaan van God, de laatste is een groepsdenker en zijn/haar immer muterende bewijzen komen uit de kokers van intolerante dogmatici, die voortdurend hun huik naar de krankzinnige neoliberale globalisten-wind hangen.

.
Joden 

Joden hebben een slechte naam gekregen. Zijn zij werkelijk zo slecht? Wat een nonsens, je kunt niet een heel volk of ras veroordelen voor de misdaden die een betrekkelijk kleine groep heeft begaan.

Joden, Vaticaan, liberalisme en progressivismeJoden hebben een slechte naam, omdat ze over het algemeen veel intelligenter zijn dan de goyim (Niet-Joden) en beter met geld weten om te gaan. Als de tijden slecht worden, dan krijgen de Joden het eerst de schuld. Dat is vooral gekomen door de Jodenhaat van het Vaticaan.

Er zijn echter een paar groepen Joden, die ik zou beschrijven als duivelskinderen… als ik religieus was. Ik ben echter niet gelovig dus ik noem hen kwaadaardige ratten. Voor mijn gevoel beschrijft het woord 'evil' hen beter!

De meest kwaadaardige groep, de ketterse Frankistische Sabbateaanse Talmoedjoden (afbeelding) zijn inderdaad verantwoordelijk voor onbeschrijfelijke ellende in de wereld. Het zijn echter niet de Illuminatie of andere honcho's die de wereld regeren. Zo slim zijn zij nu ook weer niet! Leden van deze groep zijn vooral getrouwd in de berooide Engelse adel.

Een tweede groep kwaadaardige, minderwaardige  pleurislijers zijn de linkse en marxistische Joden. De US Democratische partij is volgepakt met die ellendelingen. Van beide groepen Joden wordt beweerd dat zij geen Joden zijn, maar Khazaren.

Voordat ik beschrijf wie en wat de elitekanker is, zal ik een uitvoerig rapport over die twee groepen bloeddorstige monsters schrijven. Zowel de eerste groep  ketterse Frankistische Sabbateaanse Talmoedjoden als de marxistische (bolsjewistische) Joden zijn verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen doden.

Hoewel ik geen fan van Hitler ben, waren het de satanische FST joden die medeverantwoordelijk waren voor de arme joden die in Duitsland zijn vermoord. Ik kom hier later op terug. De FST Joden (als het al joden waren) haatten de Torah Joden nog meer dan de goyim of de moslims.

Een zeer selecte groep van de FST Talmoed Joden maken deel uit van de elitekanker, terwijl de marxistische Joden - al dan niet bewust - de waterdragers van de eersten zijn.

.
Moslims 

In principe heb net zoveel op met moslims als dat ik tegen hen heb. Niets, maar net zoals met de Joden… nee, meer nog dan met de Joden, kun je niet meer dan een 1,5 miljard mensen veroordelen voor wat bezeten, hersenkreupele, geïndoctrineerde moordlustige leden van een doodscult hebben aangericht.  Minder nog als je bedenkt wat de Anglo-Amerikaanse oorlogshonden, de schijnheilige Fransen en andere 'dappere' Europese US-paladijnen hebben aangericht in Afghanistan, Irak, Libië, Somalië en Syrië.

Te laf om te vechten, hebben genoemde Anglo-Amerikanen en hun patsy's honderdduizenden onschuldige leden van de moslim burgerbevolking en kinderen aan splitshit gebombardeerd! Hoewel verschrikkelijk,  Joden, moslims, liberalisme, vaticaan en progressivismezou het dus niet zo vreemd zijn geweest, dat ISIS en andere haatbaardgroepen door middel van terrorisme wraak namen op de westerse bevolking. Het misdadige is echter dat ISIS, zowel als andere groepen moordende throwbacks, door de US, UK, NATO, Israël en de Golfstaten werden gerund en/of gefaciliteerd om het Midden-Oosten totaal te ontwrichten. De 'loyale Ottomaanse NATO partner', Turkije, liet zich vollopen met goedkope olie, die zij kochten van, en/of ruilden met ISIS e/a jihaatbaarden.

Net zoals de organische woede en gerechtvaardigde wraak van die haatbaarden een lulverhaal was, waren de meeste terroristische aanslagen in Europa dat ook. O ja, er was geweld, maar niet zo als ze je graag willen laten geloven. Ik kom hier ruimschoots op terug, maar vele van die aanslagen zijn gebeurd met medeweten van- en op instigatie van de geheime diensten.

Je weet wel, die geheime diensten die ons moeten beschermen tegen terroristen. Yeah right, en als je dat gelooft heb ik nog een 12-baans snelweg voor je te koop.

Moslims zijn net zo dapper als Amerikanen. Zij vechten alleen als het een vastigheidje is, anders waren zij wel op hun krulschoentjes en met hun [door de US betaalde] AK47½ naar Myanmar (Birma) getrokken om de Rohingya moslims te verdedigen. Die worden daar door de Birmanen uitgemoord, big time. O jee, ben ik nu een racist? Vergeet het niet aan te kruisen zo.

Tot zover heb ik het over moslims als mensen gehad, maar als wat ik zie van de miljoenen geïmporteerde EU-muslamo's tekenend is voor de tolerantie van volgelingen van dat 'Geloof der Liefde', dan kan ik alleen maar de wens uiten dat die intolerante, klaplopende, bezeten, seksgeschifte middeleeuwse throwbacks allemaal weer oprotten naar hun brandend zandland en anders spontaan de turbokanker krijgen.

Dezelfde onverdunde welzijnswens geldt overigens ook voor de criminele EU-corruptici en de verraderlijke politieke zwetsers van de individuele EU-natiestaten… het politieke spunk van Anton van der Waals.

Oei, dat klinkt boos, wat hebben de laatsten gedaan? Wat hebben ze niet gedaan? Als het niet voor die verraderlijke, stiekeme elitekankerratten was geweest, dan was er geen muslamo opportunist of crimigrant in Europa geweest. Hoezeer ik de hierboven beschreven muslamo's ook veracht… ik kan hen echter, tot op zekere hoogte, begrijpen. Mogelijk zou ik hetzelfde doen… met één verschil!

ik heb in verschillende landen in Europa gewoond, alleen richtte ik mij naar de cultuur en gewoonten van het land, waar ik verbleef. Ik liep ook niet te bietsen bij de staat, noch drong ik er bij de bevolking op aan dat zij zich in Volendammer klederdracht moesten hullen. Tot zover de muslamo's, terug naar de KKKK, de kin- en kinderloze kakzak korruptici, de politieke zwetsers…

Geloof niet wat ik hier ga schrijven. Geloof het wanneer je het hele verhaal van mij leest… met de bewijzen. Lees hier even de verkorte versie. So here goes…

Denk je werkelijk dat de muslamo-ellende in Europa het gevolg is van een mislukt humaan projectje? Dat de politici van zo'n 25 EU-naties wat kleinigheden over het hoofd hebben gezien? Geloof je dat echt? Had ik je die 12-baans snelweg al verkocht? Nee, niet die. De snelweg waar de tegenliggers nu ook rechts moeten rijden.

Het scenario voor die muslamo-infectie in Europa is al een paar keer geschreven. De politieke misleiders en leugenachtige mediahoeren noemen het een samenzweringstheorie. Ze hebben het voor 50% juist… het zijn samenzweringsfeiten! Als het eerste scenario meer dan honderdtwintig jaar werd geschreven en alles wat indertijd werd gepland is uitgekomen, dan was de schrijver helderziend of hij wist wat er ging komen. Nee, en het waren niet de joden of muslamo's.

jaoden, moslims, liberalisme, progressivisme en vaticaanHet tweede scenario, het Coudenhove-Kalergi plan, werd in de twintiger jaren… en het derde plan werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw nog een keer geschreven. Nu door meerdere schrijver en de consequenties zijn zelfs zichtbaar voor een blinde liberale politicus.

Veel van de in vette soepjurken geklede muslamo haatpaters  zijn op de hoogte van het plan om Europa te ontwrichten, maar de meeste muslamo's worden gebruikt. Ze worden gebruikt op een manier die zij echter helemaal niet erg vinden. Ze worden door de staat onderhouden, krijgen huizen, hoeven niet te werken, mogen met hun zuster…broer of allebei trouwen en kunnen daarnaast drie muslama's mainteneren.

De werkelijk kwetsbare Europese root-burgers, zoals daklozen, ouden van dagen en invaliden kunnen wat de Stockholm gesyndromiseerde  cuckolded corruptici betreft de rotpest krijgen.

De halalgrommen mogen straffeloos genitaal verminkt worden en de enige kruizen waar de muslamo's geen probleem mee hebben, zijn die waar zij hun vingers in kunnen steken… dat van Europese vrouwen.

Veroveraars hoeven tegenwoordig niet meer gewapend een land binnen te vallen. Dat hebben de muslamo's 1400 jaar lang gedaan. Nu neuken de jihaatbaarden de Europeanen van de landkaart af en douwen hun griezelige muslama's vol met halalkoters. In twintig jaar tijd zitten de EU-kabinetten vol met gaggels en betalen we als EU-dhimmi's jizya en kharaj belasting.

Alleen de gedepraveerde blanke bètavrouwen hebben het naar hun zin. Als het maar een schutkleurtje heeft, maakt het hen niet uit dat veel van de muslamo's zijn ingeteeld. De resulterende kinderen kunnen toch niet meer stupide worden dan de bètavrouwen al waren. 1400 Jaar inteelt heet nu cultuurverrijking.

Een scenario uit 1001 nachtmerries, zeg je? Wacht tot je weet wat die andere 1000 incubi zijn!

.
Liberalisme 

Liberalisme is het politieke kind van de Verlichting. Het stelt dat alle mensen gelijk geschapen zijn en recht hebben op leven en vrijheid, en dat dit moet worden weerspiegeld in de regering. Deze vrijheden worden in de Amerikaanse ‘Declaration of Independence’ omschreven als ‘Life, Liberty and the pursuit of liberalisme, joden, progressivisme en het VaticaanHappiness’

Liberalisme streed voor vrijheid, vooruitgang, wetenschap, tolerantie, wijsheid en broederschap. Het liberalisme propageerde zo veel mogelijk vrijheid voor het individu, zolang die vrijheid de vrijheid van anderen maar niet beperkt.

Liberalen streefden naar een samenleving waarin burgers een maximum aan vrijheden en rechten genoten, zoals de burgerrechten die het individu beschermden en de macht van de Staat (monarchie) en de Kerk beperkten. Vrijheid was niet beperkt tot het individu, maar omvatte tevens de vrijheid van eigendom, meningsuiting, de pers, religie en markten. Hier was liberalisme links van de monarchie en de Kerk.

Klinkt niet echt slecht, nietwaar? Je begrijpt wel dat ik een van de eersten zou zijn geweest, die indertijd een abonnement op liberalisme nam… en dat tot heden ten dage zou zijn gebleven. NOT! Mijn enthousiasme stopte al met de Franse Revolutie, want toen kon je zien hoe het liberalisme zou eindigen. Als fascisme! Je zou je af kunnen vragen hoe een ideologie met zoveel humane grondbeginselen zou kunnen eindigen als een kwaadaardig, totalitair en intolerant  dogma. Wat is er fout gegaan?

Onder het feodale en eerdere systemen werd de burgerbevolking ‘geregeerd’ door koningen, edelen, krijgsheren en leenheren. Terwijl dezen de bevolking fysiek ‘regeerden’, bestuurden de afgezanten van het Vaticaan het denkmolentje van de burgers.

De religieuze tak van deze historische elitekanker hield de eerste in evenwicht door iedere gedachte aan verzet bij de burgers, af te raden. Dit op straffe van een gewelddadige dood bij het leven door de heersende elite en hel en verdoemenis na die dood.

De liberale demagogen stelden de naïeve massaprolen op de hoogte van alle vrijheden en rechten die zij ineens hadden, hetgeen de laatsten natuurlijk als muziek in de oren moest hebben geklonken. Maar natuurlijk is het iets anders gelopen dan dezelfde burgers werd verteld. Iedere ideologie, hoe humaan dan ook verandert in handen van de machthebbers in een staatsideologie, hetgeen nimmer goed is voor de bevolking.

Communisme en socialisme zijn in beginsel een geweldig stelsel, mits realiseerbaar. Het communisme zoals tot op heden is verantwoordelijk voor meer dan 150 miljoen doden.

Het liberalisme is over de laatste tweehonderd jaar geïnverteerd en dat is het beste waarneembaar in de krankzinnige USA. De 100 procent liberale Constitution and Bill of Rightsmaakten een fantastisch stelsel dat was uitgedacht en samengesteld door de Founding Fathers.

Het First Amendment  geeft niet alleen een vrijheid van geloof, maar een vrijheid van meningsuiting die bijna onvoorstelbaar is/was. Je kunt rustig en straffeloos zeggen in de USA dat Donald Trump een racistische kankerlijer is… en dat wordt dan ook gedaan. Is dat niet mooi?

Als je echter zegt dat Obama een narcistische leugenaar is, dan heb je een probleem. Een groot probleem! Hetzelfde probleem heb je als je zegt dat Donald Trump een goede president is! Je hebt een probleem als je een mening uit die afwijkt van de huidige neoliberale doctrine. Het maakt je niet zoveel uit dat er niets meer over is van vrije meningsuiting en andere vrijheden en rechten, zoals gesteld in de originele liberale beginselen? Nee, wel laat hier je gedachten eens over gaan…

Volgens contemporaine liberale regels in de USA en bijna de gehele de westerse wereld kunnen vrouwen een abortus verlangen, wanneer ze van het ongeboren kind af wil. We kunnen erover debatteren of dat goed of niet goed is, maar sinds een paar weken kunnen vrouwen  in de USA (in Virginia)  een abortus verlangen als het kind al geboren is. Wot?!

Ja, je leest het goed. Als het kind is geboren en het bevalt de moeder niet, dan kan ze het af laten maken. Straffeloos! Kindermoord dus. Nou, als je dat ook normaal vindt, dan zal ik een reis naar Virginia voor je betalen, zodat je je ook kunt laten inspuiten. Je bent geboren, dus dat moet kunnen.

Het volgende voorbeeld beschrijft de krankzinnige mindset van de liberalen in de USA… alle bètavrouwen en hun adorerende soy boy metrofucks vieren deze legale kindermoord als een overwinning voor vrouwen. ZIe je wat een bende hysterische moordlustige harpijen het liberalisme heeft voortgebracht. Vroeger werden die grafhoeren op de brandstapel weggefikt.

Waarom werken regeringen mee aan bewuste kindermoord? Hm, ooit wel eens uitgerekend wat er aan babyonderdelen  organen wordt verdiend? Liberalisme is een ontaard in een kwaadaardige doctrine. Het wordt nu neoliberalisme genoemd. Het nieuwe liberalisme dus. Herinner je je nog dat alle kwaadaardige regeringsprojecten een humaan klinkende naam krijgen?

De US Planned Parenthood (gepland ouderschap) klinkt verstandig en goed, tot je je realiseert dat het duivelse bedrijf de grootste groothandel van foetus- baby-organen is. Naam inversie… Ministerie van Vrede is nieuwspraak voor Ministerie voor Oorlog. Ministerie van Waarheid voor Ministerie van Propaganda. EU-vluchtelingenhulp vertaalt in massa-import van muslamo opportunisten en crimigranten.

Ik schreef eerder dat religie in institutionele vorm verantwoordelijk was/is voor het overgrote gedeelte van de ellende in de wereld. Toen in de laatste tweehonderd jaar de liberalen zich afwendden van de kerk en religie, was dat goed en slecht.

Het was slecht omdat zij de goede morele waarden die berusten op het christelijke geloof, ook de rug hebben toegekeerd. Doordat zij vrijstelling van religie verwierven, gingen zij er vanuit dat alle goede christelijke normen en waarden ook gedumpt moesten worden, waardoor het slechte automatisch goed werd.

Zo doende hebben zij ruimte gecreëerd voor mentale aandoeningen, waanzinnig narcisme, hedonisme, drugsgebruik, feminisme, stupide crap rapmuziek die liberalisme, progressivisme, vaticaan, joden en moslimsmisdaad en misogynie propageert, normalisering van de afwijking, normvervaging, moraalverval, deviantenseks, kleuter mindfuck, satanisme en pedofilie. (Pedofilie wordt gelegaliseerd… er wordt al druk aan gewerkt, Hier is de video… ) Ieder exces dat je maar bedenken kunt, zoals smartfoon- en cybergetto- en digitale seksverslaving. (Fakeboel, Shitter, Instakramp, Joetroep etc. etc.)

In de USA staan de liberalen en de conservatieven elkaar naar het leven. Nee, laat mij dat even herformuleren… de liberalen (en de marxisten) staan de conservatieven naar het leven. Het liberalisme heeft zulke fascistische vormen aangenomen dat Mussolini extatisch was geweest met zo'n ploeg zwarthemden. Hetgeen mij op Antifa brengt. Weer zo'n naam-inversie. Een ploeg liberale en marxistische fascisten die zich Antifa (anti fascisme) heeft genoemd. Oops, die door de George Soros paladijnen Antifa is genoemd. Hier heb je wat fascistische antifascisten.

Liberalen zijn groepsdenkers die de regering beschouwen als vader en moeder, die voor hen moeten zorgen. Je begrijpt dat regeringen zo'n kiezers-pool van hersenkreupele cultleden op handen dragen. Het is een perfect werkend systeem… tot het geld van de belastingbetalers op is.

Er is een bekend gezegde, waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Het gaat als volgt… als je twintig bent en je bent geen liberaal, dan heb je geen hart. Ben je echter dertig en je bent nog liberaal, dan heb je geen hersens. Dit beschrijft het precies. De laatste slachtoffercreatie van de liberalen is nu om kinderen in te zetten voor hun malicieuze praktijken.

De naïeve, impressionabele kinderen worden gemindfuckt door ouders en/of leraren om daarna als mini-reporters of micro-lobbyisten op politieke coryfeeën afgestuurd, om die in verlegenheid te brengen. Als de kinderen niet de juiste reactie op een onmogelijke vraag of voorstel krijgen, dan wordt de corrupticus door de rechtbank van het grauw publiekelijk veroordeeld.

Je zou vergeven kunnen worden door te denken dat liberalisme een projectje dat - net als de ongebreidelde muslamo-import - misgelopen is. Het enige dat die twee aberraties echter gemeen hebben, is dat liberalen net zo mesjogge zijn als muslamo's. Beide zijn - net als alle minderheidsgroepen en bètavrouwen - emotieterroristen. Ze denken vanuit hun gevoel. Logica is tegelijk met hun keelamandelen en voorhuid verwijderd.

Toen de Vatikaankoeken merkten dat zij door de Renaissance, Reformatie en Verlichting invloed zou kunnen gaan verliezen, heeft een groep geslepen geestelijke geesten - tevens mede-grondleggers van de elitekanker - de Verlichting en Reformatie omgeslepen als liberale wapens, zodat die tegen de ongelovigen gebruikt zou kunnen worden. Het Vaticaan besefte dat het nimmer een oorlog tegen iedere ongelovige zou kunnen winnen, dus wat was beter dan de ketterse mensheid zichzelf te laten vernietigen?

Ik moet toegeven dat het aardig lukt… en dat is pas na twee vormen van westerse cultuurkanker, hoewel de muslamo-import-tsunami een gevolg is van het krankzinnige liberalisme.

.
Marxisme 

Weer zo'n typisch geval waar een Jood de schuld kreeg 'voor een misdaad' die hij niet had gepleegd. Aan de andere kant zou het te veel eer zijn om Karl Marx 'de humanitaire uitvinding' van het communisme toe te schrijven. Nee, het is een typisch geval waar een Jood de katvanger is voor de ratten van de elitekanker. Wie is/zijn de elitekanker?

Net zoals de jezuïet, Bernhard Stempfle, Mein Kampf schreef voor Adolf Hitler, is het Communistische Manifest ook door een jezuïet, Peter Jan Beckx, geschreven. Uiteindelijk zijn de jezuïeten die het communisme hebben uitgevonden en uitgeprobeerd in Paraguay.

Tipje van de sluier Open…

 

"Also note that Karl Marx was tutored by Jesuit General Peter Jan Beckx at the British Museum. He was nothing more than a tool used by the Jesuits to propagate this Doctrine."

 

N.B.: Begin er aan te wennen dat wanneer je [historische] barricaden ziet, dat er een jezuïet aan beide kanten staat. Als je meer wilt weten over een historische of contemporaine ellendeling, kijk dan onder zijn bed, kast of suikerpot om de verborgen jezuïet te vinden. (Pol Pot, Mao Tse Tung, Stalin, Castro, Kim Jung Un)

 

Sluiten

Ik dwaal af, maar verbaas je niet waar je je nog over gaat verbazen, als je doorleest. Voor het moment, is het niet echt belangrijk aan wie de uitvinding van het communisme vaticaan, liberalisme, progressivisme, moslimswordt toegeschreven. Belangrijk is te weten dat het niets anders heeft voortgebracht dan honger, ellende en meer dan 150 miljoen doden.

Verbaas je hier alvast eens over… het nazisme is verantwoordelijk voor 25 miljoen doden, dus het is begrijpelijk dat liberalen en marxisten (en socialisten en communisten) [terecht] stellen dat Hitler een monster… en belichaming van alle kwaad en ellende is.

Vreemd is het dan dat communisme, dat meer dan 150 miljoen doden heeft voortgebracht, wordt verheerlijkt door de linkse, hersendode losers. Zeg niets verkeerds over Stalin, want dat gaan de halitose socialistische mondjes open.

Ik dacht niet dat het het mogelijk was, maar marxisten, progressieve liberalen, communisten en socialisten zijn nog geschifter dan neoliberalen. Het moet ook wel, want anders kies je niet voor een systeem, dat in niets verschilt van slavernij. Een regime in welk het werk van de zelfbenoemde slaven niets anders oplevert dan armoede, honger, misère en gerede kans op voortijdige dood… die dan waarschijnlijk voor velen als een verlossing komt.

Regressieve progressieven Open…

 

De progressieve beweging van vandaag - verschillend van de USA progressieve beweging van de laat negentiende eeuw - is de opnieuw, in cadeaupapier verpakte, marxistische theorie met nieuwe spelers en fris onrecht, maar altijd weer dezelfde oude ellende.

 

Sluiten

Neoliberalen daarentegen, willen min of meer het geld van de rijken zo zwaar belasten dat het grootste gedeelte van de bevolking (neoliberalen) kan worden onderhouden. Goed of slecht idee… in ieder geval blijft vrije handel, fabricage en ander ondernemingsinitiatief bestaan.

Communisten en cryptocommunisten (socialisten, pseudo-progressieven en marxisten) daarentegen, willen dat de staat dat allemaal overneemt van de privésector. Iedereen zal dan gelijk zijn volgens hen. Het is verschillende keren geprobeerd en zoals eerder gezegd, het werkt niet. Politici kunnen alleen zwetsen, liegen en hun hand ophouden. Verder kunnen ze niets. Het is wel waar dat iedereen dan gelijk is. Iedereen is dan even arm en miserabel, inderdaad. Iedereen, behalve de Kommissars van het Politburo in Bruxelles en de opperste Sofjet Juncker.

Stel dat je dit uitlegt aan de linkse lamstralen en stel dat zij je zouden je geloven, denk dan niet dat het voor hen ook maar een 'rats arse' verschil uitmaakt. Zij haten andersdenkenden zo intens, dat zij genoemde armoede, honger, misère en premature dood graag voor lief nemen. Dit klinkt ongelooflijk, maar het is een ongelofelijke waarheid!

Zij zijn bezeten van macht en worden verteerd van haat en jaloezie. Macht betekent voor hen dat zij de levens van de bourgeoisie kunnen vernietigen. Hoe krankzinnig moet je zijn om in zo'n regeringsvorm te geloven? Juist, dat zei ik… krankzinnig!

Ik prefereer het kapitalistische systeem, omdat er vooralsnog geen ander realistisch systeem is. Het is niet perfect, verre van perfect, want het is diefstal van de massa, big league. Maar om het kapitalistische systeem te veranderen, moet de hele maatschappij worden veranderd. Tot het moment dat de massa normaal leert denken, gebeurt dat achter niet. Tot dat moment zullen de werkelijk kwetsbare mensen, zoals de daklozen, ouden van dagen, invaliden, zieken en geestzieken de werkelijke slachtoffers blijven. Niet de krijsende, stakkerige mie-mie's beschreven in dit verslag.

De communisten denken dat geweld de oplossing is en dus is het communisme steeds met geweld en bedrog geïnstalleerd. In tegenstelling met de neoliberalen, zijn communisten door hun zelfhaat zeer gewelddadig  en het zijn steeds de jongeren geweest, die verantwoordelijk waren voor miljoenen doden. Het waren de Tsjekisten in Rusland, de Rode Guards in China, de Rode Khmer in Cambodja die de bourgeoisie hebben getracht uit te moorden. En nu heeft de West Antifa.

Progressieve leugens

Marxisten, communisten en liberalen hebben een boeman nodig om daarmee andersdenkenden te kunnen demoniseren en te dehumaniseren. Dus daar hebben ze dan Hitler voor gekozen, want de superieure meester-massa-moordenaar Stalin als boeman aanstellen, zou een slecht idee zijn. Je kunt moeilijk een moslims, liberalisme, vaticaan en progressivismeideologie proberen te verkopen, die een veelvoud van Hitlers (nazi’s) slachtoffers heeft voortgebracht. Als je dat argument aan een liberaal presenteert, dan is het antwoord dat Hitler een nazi… en Mussolini een fascist was. Enthousiast vervolgen ze: "Nazisme en fascisme is rechts, dus slecht! Links stinks is goed!"

Als rechts slecht en links goed is, dan is bij deze de grootste liberale en communistische leugen ontkracht. Als communisme en socialisme goed is, dan is nazisme en fascisme dat ook, want zowel Hitler en de nazi’s als Mussolini en de fascisten waren… YES, socialisten! Hitler was een nationaal-socialist (nazi) en Mussolini was een socialist.

De laatste, Benito Andrea Amilcare Mussolini, was zelfs naar drie beroemde socialisten vernoemd. (Benito Juárez, Andrea Costa en Amilcare Cipriani) Nazi”s slecht… fascisten slechter… communisten het allerslechtst! De linkse leugen over rechts is bijna ontkracht en de linkse losers zijn aanhangers van een moordcult. Ik had al gezegd dat communisten verantwoordelijk zijn voor meer dan 150 miljoen doden, nietwaar?

Dinesh d'Souza heeft met zijn film 'Death of A Nation' de leugenachtige mythe dat nazisme en fascisme rechts was, uit de wereld geholpen. Hier is de video op Joetroep, en als Koekel besluit dat de video kwetsend is voor linkse cry-baby's dan is hier de gratis film.

Nu is het de Antifa, de fascistische antifascisten in de USA en Europa. Je wilt die laffe vieze bende niet zien. Zoals altijd, individueel zijn zij behalve ongewassen, helemaal niets. Marcherend krijsen zij soundbites… en janken om de politie als ze een slag op hun wang krijgen. Met een ploeg durven ze iedere eenling wel aan te vallen. Antifa, weer zo'n fucking naam-inversie.

Halitoos en ongewassen Antifa Open…

 

Een ploeg liberale en marxistische fascisten die zich Antifa (anti fascisme) heeft genoemd. Oops, die door de George Soros paladijnen Antifa is genoemd. Hier heb je wat fascistische antifascisten.

 

De liberale en socialistische regeringen zijn verrukt met die grafratten, want ze doen het vuile werk voor de regeringen. In ruil krijgen ze - hoe gek het ook klinkt - bescherming van de politie

 

Sluiten

MGBTurbo, scrotumfactotums en transtestikels 

Voordat ik begin met het geven van mijn mening over dit onderwerp, wil ik eerst even lachen, anders word ik mogelijk treurig. Humor, en vooral lachen zijn waanzinnig goede mentale monteurs en die hebben wij net nodig. Meer dan scrotumsnippers en klotenknippers. Wel, in mijn opinie dan.

Wie wil zich graag belachelijk voelen? Open…

 

Gedurende tijd dat het onderwerp vrouw nog niet controversieel was geworden, door de feminazi's, vaginazi's, hallucinazi's en bètavrouw fenomenen, werd ik regelmatig gezien in het gezelschap van vrouwen.

 

Het was onvermijdelijk dat ik van tijd tot tijd mijn attenties deelden met een bétavrouw. O ja, ze waren er wel, alleen ze dreven nog net onder de oppervlakte en waren dus nog niet als zodanig herkenbaar. Je herkende hen later aan hun problemen, want er was geen bèta die geen problemen had. Als ze niets hadden om over te miepen, dan hadden ze een probleem big league! Het heeft iets met aandacht te maken, denk ik.

 

Ik heb tientallen vrouwen gekend en gehad, die mij vertelden dat zij aandoeningen hadden. Deze kwaaltjes varieerden van burn-out, bipolariteit, depressie, ocd, borderline en soms de gehele DSM IV. Af en toe leek het wel of zij blij waren dat de psycholoog een aandoening had kunnen vaststellen.

 

En teleurgesteld als dat niet het geval was, want dan moesten zij aan hun interessante  borderline en bipolaire vriendinnen bekennen dat ze een fuck-up was, omdat zelfs de zielenknijpers niets mis bij haar konden vinden. "De psycholoog had mij op zijn minst [sic] Vloksetiene of Eveksor kunnen geven," hoorde ik vaak en even vaak moest ik uitleggen dat psychologen geen medicijnen voorschrijven.

 

Doordat ik veel, nee… werkelijk veel vrouwen heb gehad waar ik ook graag mee sprak, zal ik niet pretenderen dat ik ze begreep - ze begrepen zichzelf meestal niet en dat was dan tevens het probleem - maar ik durf wel te stellen dat ik hen vrij precies aanvoelde.

 

Ik zeg niet dat ze geen problemen hadden, maar ik ben geen arrogante [sic] psychologiater die pretendeert kennis van de menselijke geest te hebben. Er is niets meer complex dan de menselijke geest… laat staan de hersens van een vrouw!

 

Ik gebruikte mijn logica en hoewel mijn 'therapie' bij zwaardere gevallen natuurlijk niet kon werken, herinner ik mij veel dankbare vrouwen, waaronder Tamara, waar ik later een boek over heb geschreven. Zij had licht ptss, neigde naar ocs en had een laag eigenbeeld.

Uittreksel uit de Manther en de Panther

… … …

Ik keek daarom niet naar beneden, maar bleef in haar ogen kijken. De nieuwsgierigheid nam nu de overhand bij haar. "Bekijk je mij niet? Dat is toch wat je wilde?"

 

"Dat is niet wat ik wilde. Ik wil dat jij jezelf bekijkt. Er is daar niets wat ik al niet duizend keer gezien heb en als ik jou moet geloven dan is het niet eens de moeite waard om naar te kijken. Dus nee, ik bekijk je niet."

 

Ik zei Tamara haar ogen te sluiten en ik draaide haar langzaam naar de spiegel toe. Ik deed mijn handen weer over haar ogen en zei: "Zeg mij na, Tamara"

 

Ze rilde... het was niet van de kou.

 

"Ik ben Tamara. Ik ben zojuist begonnen om mijzelf zo goed te maken als dat ik werkelijk ben... en dat is bijna perfect."

...

"Ik neem nog een belangrijke stap vandaag, maar eerst moet ik iets begrijpen." 
...

"De spiegel geeft geen juist beeld van mijzelf. Mijn spiegelbeeld staart mij aan, maar wat rechts is bij het spiegelbeeld, is links bij mij. Ik zie dus een vertekend beeld. Ik ben het beeld en niet mijn spiegelbeeld. Ik ben niet verknipt, de reflectie is dat."

 

Ik merkte dat Tamara hierover nadacht, voordat zei mij na zei.

 

"Mijn rechteroog zit dus links bij het spiegelbeeld, mijn linkertiet is rechts geplaatst bij de reflectie. Alleen mijn kut zit in het midden!"

Tamara moest lachen... zij kon niet... niet lachen.

 

En lachen was cruciaal voor haar therapie. Lachen, maar vooral belachelijk maken. Veel mensen met een lichte geestelijke aandoening willen zich soms zielig voelen. Willen mogelijk zwelgen in zelfbeklag, willen vaak aandacht, medelijden en empathie ontvangen. Bovenal aandacht!

 

Zij willen hulp, maar niemand, helemaal fucking niemand in deze wereld wil zich belachelijk voelen. Leer een persoon met (een) lichte aandoening(en) zichzelf en de aandoening belachelijk te maken en je zult iemand voor je ogen zien veranderen

 

Sluiten

Aangezien tegenwoordig alles en iedereen zich met een vrouw identificeert en vrouwen altijd problemen hebben, kan ik hen misschien op weg helpen door te laten zien hoe triest belachelijk zij zich maken. Niet zijn… maken! Niemand kan mij vertellen dat het een fijn gevoel is om als slachtoffer neergezet te worden. Als je bij  een dokter wordt verteld, dat je aan migraine lijdt, hoef je je nog geen patiënt te gaan voelen… en zeker geen slachtoffer van normale blanke mensen die nergens iets aan kunnen doen, omdat abnormale hersenkreupele goblins zeggen dat je een slachtoffer bent.

Zeker nu dat wij zijn aangeland bij het tijdperk van de autoseksueel en de 71 Fakeboel seksen oubollig en belachelijk zijn geworden. Autoseksuelen zijn wezens die opgewonden van zichzelf raken, met zichzelf daten en dan zichzelf even flink te grazen nemen om uiteindelijk gezamenlijk de big O te beleven. So sexy. Perfecte oplossing voor de ultra-narcistische Hollyween slobbers! Goedkoop en geen #METOO valse aanklachten meer.

Ik ben opgegroeid in Amsterdam op de wallen en ik heb met mensen van allerlei kunne en 'makelijkij' gewerkt. Dat is de reden dat ik geen enkel probleem heb met pooiers, hoeren, pornosterren, negers, Chinezen, Indonesiërs, Italianen, Spanjaarden, homoseksuelen, lesbiennes, gokkers, barkeepers en autohandelaren. Transtestikels waren nog niet uitgevonden… wel, althans niet officieel. Ik hoop echter dat ik hier genoeg diversiteit en inclusiviteit heb gedemonstreerd. We waren allemaal mensen. Mensen die iets probeerden..

Wat je voor je brood doet, is geen schande… wat lekker is, moet je vooral blijven doen en alles dat negatief is, raad je je vijanden aan. Er werd gelachen, gedold, gescholden en niemand had een probleem. Een lesbienne die door een neger werd uitgescholden voor pestpot, antwoordde: "Dat is de kift omdat ik geen negers op mijn matje moet" Iedereen lachte en er waren geen situaties. Althans niet de policor kunstmatig gecreëerde staatsslachtoffer problemen.

Ik verkeerde graag met homo's, omdat ik met hen lachen kon. Verder ging mijn interesse niet, omdat ik als kind met mijn vingers door het toiletpapier was gegaan en ik daar een stront-syndroom van heb overgehouden. Het spreekt vanzelf dat ik geen shit meer aan mijn vingers wil hebben. Laat staan ergens anders, of erger… van iemand anders.

Toen met het verloop van de jaren de homo's begonnen te [sic] kekken als fucking pisnichten en fairy queens… ik ze naakt op fietsen zonder zadel zag zitten en zij als gevilde pornokonijnen - ten overstaan van kleine kinderen - hun ding-dongs in de rondte zwaaiden,  maakte mijn belangstelling voor iets anders plaats. Dezelfde walging overviel mij als ik in die [sic] Keej Prijt Mars der Devianten, naakte vrouwen zag, wiens geoxideerde kutten aan beide kanten uit hun G-string hingen.

Misschien kan ik hier wat bijdragen door MGBTurbo gaystapo en de transtaliban aan te moedigen, niet alleen in te willen zien dat zij zich belachelijk maken als als 21ste eeuw hofnarren op en deviantenbal, maar bovenal dat zij zich laten gebruiken door de elitekanker, corruptici en de feminazi head-honcha's, .

Zij laten zich niet alleen gebruiken om het Raam van Overton zo wijd te openen dat het uitkijkt het op de verloederde Weimar Republiek rond 1910, maar tevens om van de afwijking de norm te maken en normen en goede waarden te denigreren, ridiculiseren en waar mogelijk, strafbaar te stellen. Strafbaar onder de alles omvattende noemer Wilderswet 1984, ofwel haatspraak. Een definitie die in het woordenboek nog niet te vinden was, anyway. Afwijking? Wot?!

Wat is een afwijking…

Wat wel in de woordenboeken te vinden was, is de definitie van het woord afwijking! Wow! Maar voordat er een gillende meute Keej Prijten op mij komen afstormen, wil ik het eerst even over het woord natuurlijk hebben. Hoewel de arrogante knutselaars technocraten met hun stakkerige A.I., C++ proceduretjes en Python functies pretenderen de natuur te hebben overtroffen - in plaats van die te hebben verkankerd en vervuild - geschiedt de natuurlijke voortplanting nog immer tussen mannetjes- en vrouwtjesdieren

Net zoals de natuurlijke voortplanting bij mensen geschiedt. Ieder andere tot stand gebrachte zwangerschap is misschien nuttig, mooi en een uitkomst, maar het joden, moslims, vaticaan, liberalisme, progressivismeis onnatuurlijk! Het wijkt af van de natuurlijke norm en is dus onnatuurlijk en een afwijkende wijze van bevruchting. Nogmaals, het kan een zegen zijn, maar aangezien de meeste vrouwen nog op de ouderwetse wijze worden bevrucht, neem ik aan dat deze natuurlijke wijze van inseminatie de beste en favoriete manier is.

Als wij in de natuur of in de dierentuin twee schijtsplijtende silverback mannetjes gorilla's zien, dan zien wij een onnatuurlijke daad, ondanks dat wij ons mogelijk op dat moment ophouden in de natuur. In de dierentuin is het nog steeds onnatuurlijk, al kan ik denkelijk wel begrijpen dat frustratie van gevangenschap, wezens naar uitlaat of uitgang doet zoeken. Het kan zijn dat het zien van deze onnatuurlijk daad lachen, walging of opwinding bij ons opwekt.

De eerste twee zijn natuurlijke reacties, want terwijl ik dit lachend zit te schrijven, zit ik ook te kokhalzen. Hoewel ik mij niet kan voorstellen dat het zien van dit onnatuurlijke schouwspel opwinding veroorzaakt, zeg ik niet dat dit onmogelijk of onnatuurlijk is. Ik buig voor de ervaringskennis van de expert hier.

Het is een kleine moeite hier aan te tonen dat homoseksualiteit niet natuurlijk en dus onnatuurlijk is… afwijkt van de natuurlijke norm, dus niet normaal is en daaruit voortvloeiend een afwijking is. Afwijking van het natuurlijke en afwijking van het normale. Dit is geen haatspraak, maar waarspraak. De woorden die ik gebruik zijn allemaal in de Dikke van Dale te vinden. Iedereen die twee hersencellen heeft, de woorden opzoekt en analyseert, kan het alleen maar met mij eens zijn.

Het bovenstaande wil niet zeggen dat homoseksuelen de daad niet normaal kunnen vinden. Wat mij betreft, kunnen ze het normaal en volkomen natuurlijk (als in vanzelfsprekend) vinden. Ik vind het prima en heb er geen enkele moeite mee, maar dat wil niet zeggen dat ik iets dat onnatuurlijk is, als natuurlijk en normaal moet beschouwen. Er wordt al genoeg gelogen, waarom zou ik mijzelf iets wijs proberen te maken?

Ze kunnen wat mij betreft morgen een setje schaamlippen, een klitpit, glijmiddel-amandelen en een luchtverfrisser aan een mannenkont monteren, het blijft abnormaal en onnatuurlijk. Dit is mijn thesis… scheld mij rustig uit als je een zelfverklaard slachtoffer bent en het niet met mij eens bent. Hersens interpreteren onder andere, indrukken en sturen waar nodig of gewenst, organen, spieren zenuwen etc. aan. Wat bedoel ik daarmee?

Wanneer ik over het strand loop en ik zie daar aantrekkelijke vrouwen, al dan niet in een staat van gevorderde ontkleding, dan vertalen mijn hersens de beelden en sturen mijn fungun aan. Dat kan op dat moment weliswaar een gênante reactie zijn, het is niettemin een normale respons. Als dat niet zou gebeuren, reageren mijn hersens op dat moment afwijkend… ik was straalbezopen of ik had net een chick liggen douwen. Dit scenario was echter een momentopname.

Wanneer dit als de regel gebeurt of erger, als ik als regel een opsteker krijg wanneer ik een groep halfnaakte kerels zie, dan reageren mijn hersens afwijkend en heb ik dus een hersenafwijking. Hoe rot dat ook klinkt, het is een hersenafwijking, want de rest functioneerde normaal.

Als je denkt dat te kunnen bestrijden, denk dan eens aan het volgende scenario… je bent een vrouw, maar iedere hond op straat waar je naar kijkt, zorgt ervoor dat je een kletsnatte muff krijgt… je schuimt zogezegd aan de randjes. Is dat normaal of zou je dat een afwijkend functioneren van de hersens, willen noemen? Een hersenafwijking dus. Als mijn bevindingen mij uncool maken, so be it! Als mij dat in jouw groeps-mening een gaymofoob of zoofoob maakt, wacht dan tot ik over de transtestikels begin. Morgen!

De dag erna - ik weet niet of ik nog wel over transtestikels wil praten, ik ben helemaal aangeslagen, omdat ik mogelijk zelf een pre-op transtestikel ben. Wot? Waar komt dat ineens vandaan? Uit Duitsland, het VW-kalifaat. Van Annegret Kramp-Karrenbauer, de CDU leider. Zij stelde dat mannen die zittend plassen closet-transtestikels zijn. Ik ben sprakeloos en ontzet.

Sinds mijn late puberteit plas ik zittend als de hygiënische toestand van het toilet mij aanstaat. De reden hiervoor is dat wanneer ik vroeger dronken thuiskwam, ik of mijn vriendin (vrouw) de volgende ochtend in mijn eigen (vuil) zat. Uit hygiënische veiligheidsoverwegingen heb ik van staan zitten - en een gewoonte - gemaakt… iedereen, van onze buren tot de huisdokter aan toe, complimenteerde mij met mijn schone toilet en nu…

En nu - als het aan de policor devianten ligt - wordt mijn scrotum gekaakt en opengelegd als een nieuwe haring, mijn kloten worden verwijderd en ik krijg een varkensdarm met een divertikel in mijn buikholte gemonteerd, die respectievelijk als baarkanaal en g-spot moeten gaan fungeren. Yeah right! 

Voordat ik mij ook een slachtoffer ga voelen, zal ik de mythe van de coole transgender doen exploderen. Het is geen fenomeen van de laatste tijd! Het is er altijd geweest en de heersende elitekanker is sinds het begin van de tijd geobsedeerd geweest met hermafrodieten.

Ik wil echter beginnen met het uitdrukken van mijn empathie en begrip voor iedereen die zich seksueel in de war voelt. Het moet zeker voor kinderen en jonge mensen waanzinnig moeilijk zijn om hun geestelijke en seksuele evenwicht te bewaren, nu dat alle morele en seksuele waarden zijn/worden gecorrumpeerd door de elitekanker, corruptici en misvormde maatschappelijke misvormers.

Transtestikels en de Bijbel Open…

 

Het "transgenderisme" is zo oud als de mensheid, al weten de meesten of die misleide geesten dat niet. Het enige dat nieuw lijkt te zijn, is dat zij een nieuwe verzamelnaam hebben en dat zij science-fictionele operaties kunnen krijgen… op jouw en mijn kosten.

 

Nogmaals, ik betuig mijn empathie en begrip voor iedereen die zich seksueel in de war voelt en zeker voor iedereen met een probleem-gevende afwijking. Wat is er gedaan voor de arme Softenon (Thalomide) kinderen in de jaren zestig? 

 

De hypocrisie van de meeste EU-regeringen is misselijkmakend, maar goed, daar gaat het nu niet over. Sorry! Laat daklozen, ouden van dagen, invaliden en geestelijk zwakken gewoon de pleuris krijgen en zie er op toe dat de Social Justice Jihadi's geen gelijke rechten, maar speciale rechten voor alle minderheid jankende zachtploffers slachtoffers bij elkaar jammeren.

 

Net zoals ik een probleem heb met behaarde, bebaarde pseudo-transtestikels die uit het "closet" komen om makkelijker toegang tot de closetten van meisjes en vrouwen te krijgen… de Olympische Spelen te winnen van biologische echte vrouwen… medeschuldig zijn aan het mindfucken van kleuters en jonge kinderen of zich op hun "vrouw zijn" beroepen als excuus, heb ik een probleem met onderzoekers die zich op de Bijbel beroepen als bewijs voor hun stellingen.

 

De bijbel kan ten hoogste aanvullende confirmatie leveren voor een eerder bewezen onderwerp.  Zo ook met het transgenderisme en andere seksuele afwijkingen. De bijbel bevestigt dat seksuele deviatie duizenden jaren oud is. Het is dus niets nieuws… het is dus niet trendy en het is niet cool.

 

Maar oud mag het zijn, natuurlijk en normaal wordt het nooit… ook al laat je een glazen oog in je reet monteren.

 

Sluiten

Hier is een korte vertaling als je precies wilt weten wat de bedoeling is van die MGBGaystapo en Transtaliban ellende. Je zult mij niet willen en niet kunnen geloven, dus hier is een volledig verslag in PDF. Als je dat hebt gelezen en begrijpt, dan weet je meer dan de genderbenders die als onnozele wannabe tinker bell saters achter de panfluitende Geitenvanger van Mendes aanhuppelen. Als je geen Engels begrijpt dan kijk je maar plaatjes, for a picture paints a thousand words.

Mocht je niet geïnteresseerd zijn te lezen wat ze boven ons hoofd willen hangen, vraag je dan alleen eens af waarom alles dat als normaal wordt beschouwd, nu ineens abnormaal of fobisch is. Wat is er fout met een normale familie? Waarom zijn blanke mannen nu ineens monsters als je de psychoten en de bèta-gnoes moet geloven? Hebben de EU-regeringen ineens duizend formules voor een perfecte maatschappij ontdekt? Is het een geweldig nieuw project?

We hebben aan de ongebreidelde muslamo-import gemerkt wat een succes dat project is geworden. Net als het EU-economische succes. Griekenland is nog in een feeststemming.

Vooralsnog maakt het mij niet uit wat voor seks je denkt te zijn, maar… je wordt geneukt… je merkt het niet eens en dat kan alleen maar betekenen dat je in deep-shit eindigt! Sterkte.

.
Cultuur, grenzen en taal 

Als je het er mee eens bent, houd ik dit aspect heel kort voor maximum impact.

Je zou vergeven kunnen worden door te denken dat dit onderdeel niet echt thuishoort in dit verslag. Wel, je bent vergeven, maar je kon geen groter ongelijk hebben. Zonder cultuur, grenzen en de landstaal heb je geen fucking land meer!

De groei van de wortelstok…

Verrek, dat is ook toevallig… ik zit net naar dat cultuur, grenzen en taal te kijken en als je de woorden in een andere volgorde zet, zoals bijvoorbeeld grenzen, taal en cultuur dan kun je de tijdlijn zien hoe sommige landen in de EU in ranzige shitholen zijn veranderd. Volg de etiketjes op de tijdlijn… en ontdek het kook-de-kikker-effect.

Kook een kikker Open…

 

Als je een levende kikker wilt koken, kan dat maar op één manier. Als je de kikker in een pan met kokend water gooit, springt hij er onmiddellijk weer uit. Als je een liberaal of een progressieve marxist bent, kun je het nog 15 keer proberen, maar lukken doet het niet.

 

Zet je de kikker echter in een pan met koud water en je brengt dat langzaam aan de kook, dan scoor je en je eindigt met een gekookte kikker.

 

Waarom zou men een kikker willen koken? Waarom inderdaad. Het is een voorbeeld om domme mensen uit te leggen, hoe zij door hun regeringen als kikkers worden gekookt, wanneer de corruptici een nieuwe regel of wet willen invoeren, waarvan zij weten dat zelfs stomme mensen tegen die invoering zullen protesteren.

 

De wet of regel wordt dan doorgevoerd in heel kleine stapjes over een langere tijd. Het kook-effect is dan nauwelijks merkbaar voor het naïeve nietsvermoedende proletariaat.

 

Er zijn nog een paar van die luizenstrategieën en de meest bekende ervan is een Hegeliaanse dialectiek (these, antithese en synthese). En dan is er een bekende toegepaste [regerings]waarheid:"Als het resultaat tegenvalt, verander de theorie!"

 

Die stelling is succesvol toegepast op de Nederlandse kiezers, toen die tijdens een referendum in 2005 tegen een Europese Grondwet stemden.

 

Na de negatieve uitslag van het referendum hebben de corruptici een kikker in de pan gezet, die gekookt een politieke parabel pad bleek te zijn… maar die uit een witte, hoge Thorbecke hoed moest worden gepulkt.

 

Sluiten

De wortel - In 1995 (1992) werd het in 1985 beraamde Schengenverdrag van kracht. Dit had tot resultaat dat de grenzen in de toenmalige EEG, wijd open werden gezet. Dit was geen mirakel, want aan de grenzen van de grootste en rijkste EEG landen was er al nauwelijks meer controle op het personenverkeer. Zelfs de sceptische ik moest toegeven dat het reizen in de toenmalige EEG een stuk plezieriger werd. Ja, ik was tevreden met mijn rode Schengenstengeltje.

Dat plezier verdween rap toen in 2004 Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en in 2007 Bulgarije en Roemenië in mijn voortuin werden gedumpt. To ad insult to injury werd in 2013 Kroatië (omdat het katholiek is) er nog bij geplonkt. Ineens voelde ik mij zwaar gepikt met dat luizenpeentje. Waarom?

Wel, de wijsheid van terugblik is een geweldig adviseur, maar het was mij toen al duidelijk dat ik met een EU-worteltje in de rampentrein naar Catastrofe was gezet. Dat het om te beginnen een economisch drama is geworden, valt voor niemand meer te ontkennen.

Wel, behalve voor de Goldman Sachs sjekelrekels en andere onkoosjere bankrovers dan. In plaats van een gemeenschappelijke valuta, was het zinvoller geweest om eerst eens een gemeenschappelijke taal te leren spreken, Maar goed, de grenzen waren in ieder geval geopend.

De interne EU-grenzen waren geopend en de externe grenzen stelden geen flying fuck voor. Dat was goed te zien met de miljoenen gaggels die de laatste jaren zijn geïmporteerd door de KKKK (kin- en kinderloze kakzak korruptici) en hun NGO broodgevers. Ik ga de stinkende ellende, die het gevolg is van dat landverraad hier niet meer beschrijven, want ik wilde dit segment kort houden. Gelukkig beginnen de Europeanen wakker te worden, maar of we nog op tijd zijn valt te bezien.

De stok 2019 -  Dat was de tijdlijn tot hier dus… "Sorry, wat zei je? Momentje!" Open de grenzen en inviteer een paar miljoen agressieve mannelijke land- en zandlopers van strijdbare leeftijd, die in het bezit zijn van een gebakken eifoon, compleet met een geldig Gaggelstan T-Mobile abonnement. Geef hen onderdak, een inkomen, een voorkeursbehandeling, een aanrand-licentie en laat de witte soepkippen, Jan en Jet met de Pet voor dat privilege betalen. Hoe is dat voor cultuurverrijking?

I know,  het beïnvloedt ieder aspect van je leven… om te beginnen financieel. "Hè? Wacht nou even, ik wil dit even afmaken!" Verder moet je je vrouw, dochter en moeder in een zwarte vuilniszak kleden, als je ze heel terug wilt zien van Albert Heijn. Net als in de oorlog moeten wij onderduikadressen creëren voor onze homo's en lesmo's, anders worden die van de daken gegooid.

Vijf keer per dag worden we opgeschrikt door de luchtafweer woestijnsirene, de muez… de muze… de derwisj, die zieltjes wil tellen en haatpateren. Wat wilde je nou zeggen?

"Hoe bedoel je, ik ben de taal op de tijdlijn vergeten, are you kidding me? De taal is er steeds geweest. Niet alleen gedurende de tijdlijn, maar ver daarvoor al. Wel, het ontwerp van die taal dan. Het concept werd ontworpen in de dertiger jaren in Frankfurt door een ploeg marxistische Joden, maar kwam [aarzelend] in zwang rond de zeventiger jaren. Het werd bekend onder de naam policor, ofwel politieke corruptie correctheid.

Policor… een linguistische mindfuck!

Ik vergiste mij hier met opzet, want er is niets correct aan die taalverandering. Het heeft de taal en de laatste twee generaties (millennials en Gen-Z) vaticaan, moslims, liberalisme, progressivismegecorrumpeerd. Hoe ging dat? Moeizaam in het begin, maar met de komst van het internet is de politieke taalcorruptie in een stroomversnelling geraakt. Ik ga niet uitweiden over alle gevolgen van de taalterreur - ook bekend als nieuwspraak -, want dat vereist een website op zich, maar denk hier eens over na…

…als de spreektaal van mensen wordt veranderd, dan verandert de denkwijze ook. Dat kan goed en dat kan slecht zijn. Maar je hebt al begrepen dat het slecht is, want men heeft de mensen nooit leren denken. Men leert leerlingen en studenten wat te denken, niet hoe te denken. Als de gedachtegang van mensen wordt veranderd, dan verandert onvermijdelijk de cultuur mee.

We hadden al vastgesteld dat politieke taalterreur negatief voor de mensheid is, dus niemand zal zich verwonderen dat de cultuur verkankerd wordt. Policor, ofwel nieuwspraak, is een cultuurkanker!

"Net als de muslamo's dus?" Mm, dat heb je mij niet horen zeggen, maar als onze cultuur in verval raakt door een invasie van middeleeuwse throwbacks, die [invasie] opzettelijk in het leven is geroepen door een kliek verraderlijke corruptici, dan is er sprake van een cultuurkanker. Nou, het mooie van policor is dat verraderlijke politici onder nieuwspraak ineens morfen in een MSF (Makkers Zonder Grenzen) derivaat. Geloof je me niet?

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waren patriotten helden en vechters voor volk en vaderland waren patriotten, terwijl individuen die hun land en volk verraadden als land- en volksverraders tegen de muur werden gezet. Ik wil mijn wakkere en intelligente lezers niet vervelen, maar dit is hoe ik over de land en volk verradende cuckolded corruptici denk. Voordat je begint, bedenk dan dat ik absoluut geen chauvinist ben en niet voorbij Nederland of Nederlanders kan zien. Ik ben echter trots op Nederland en Nederlanders.

Kultuurkanker en politieke kankerlijers Open…

 

Laat ik nu eens niet over de Tweede Wereldoorlog en de omgekomen Nederlanders beginnen, maar laat ik de omgekomen helden stilletjes hulde en mijn dank toedragen. Er was niet veel dat wij… en niets dat zij beter hadden kunnen doen. Laten wij echter eens wat verder terugkijken. Wat weten we van de 80-jarige oorlog?

 

Wat weten we van de waanzinnig dappere Nederlanders die zich 80 jaar lang hebben verzet tegen psychotische geloofsfanaten? Wat weten we van de heldhaftige burgers die hebben meegevochten tijdens de belegeringen van hun steden. Steden die daarna werden leeggemoord?

 

Tachtig jaar is er gevochten en geleden om te voorkomen dat de Spaanse Kragen hun Geloof der Liefde voorgoed op de "Killing Fields" in Nederland zouden installeren, nadat ieder protestante Nederlander was vermoord?

 

Ik hoop dat ik je kan overhalen om naar iets te kijken. Deze link neemt je mee naar een zeer overzichtelijke Wikipedia pagina die je een opsomming geeft van 80 jaar belegeringen, veldtochten en stadsgevechten. Doe er niets mee… rol een beetje omhoog en omlaag.

 

Je hoeft niets te leren of te onthouden, maar probeer je bewust te worden hoe veel en hoe lang er gevochten is… en hoeveel mensen er zijn gestorven. Het enige belangrijke is dat je begrijpt dat wanneer die mensen niet hun leven hadden gegeven, dat jij en je familie er vrijwel zeker niet waren geweest.

 

Ik wil het volgende niet romantiseren, maar zelfs de politici van die tijd… talloze edelen zoals Egmont en Horne vochten mee en werden vermoord door de Spaanse Kragen. Wat doen de hedendaagse [gekozen] edelen… de [sic] krypto-katholieke kind- en kinderloze kakzak korruptici voor de Nederlandse burgers, behalve hen constant rippen en keer op keer belazeren?

 

Als laatste vraag jezelf hoe lang de Nederlanders zich dit keer hebben verzet tegen een invasie van een Vijfde Colonne geloofsfanaten, die er van zijn overtuigd dat het doel… de verspreiding van hun dogmatische mindfuck, alle misselijkmakende middelen heiligt.

 

"Maar er is geen Tiende Penning," hoor ik je superliberaal denken. Nee, althans nog niet, maar hoeveel denk je dat onderhoud,  reparatie en reiniging van die kommer en kwelgeesten kost? Om van de kosten voor de Politinquisite en Torquemagistraten die op het wel en wee van die fervente jodenhaters toe te zien, maar te zwijgen.

 

En net zoals het indertijd de immorele, schizoïde katholieke elite was, die Nederland tachtig jaar getergd en uitgemoord hebben, zijn het deze keer weer katholieken die ons in een staat van preliminaire bezetting hebben gebracht. Niet de naïeve, ter goeder trouw, katholieke gelovige, maar de [sic] krypto-katholieke elitekanker die de de scepter zwaait in EU-catacomben in de EU-necropolis in Brussel. Hier is zo'n katholieke EU-necropolis catacomben-zombie.

 

Het is de EU-dodenstad van het Roomse Rijk van Karel de Grote. Een dodenstad die wordt bevolkt door hersendode [sic] korruptici, in een land waar de ene helft van de bevolking de andere helft niet kan en/of wil verstaan.

 

 

Sluiten

Nu is iemand die patriottisch is een racist, nazi, islamofoob enzovoort, terwijl een ex-nazi collaborateur en antisemitische, joden-vervolgende Jood, zoals de natie-vernielende Sjors Sore Arse George Soros een filantroop wordt genoemd.

Politieke taalterreur is instrumentaal geweest voor de invasie van de muslamo's. Zonder de policor was dat nimmer gelukt, omdat mensen niet alleen zouden zeggen wat zij dachten… hun denkwijze zou tevens nog gezond zijn geweest, zoals "Wot? Een paar miljoen miljoen klaplopende geloofsfanaten die alles in de West haten en mijn dochter uit haar minirok willen pulken? Zeg, rotten jullie nou gauw op… etc. etc."

Dus als je van mening bent dat muslamo's de westerse cultuur verkankeren, dan zal iedere jihaatbaard je gelijk geven, want het uiteindelijke doel van muslam is werelddominantie. Het goede nieuws is dat policor duizenden keren erger is voor de westerse cultuur dan de muslamo invasies.

Of is dat goede nieuws eigenlijk heel slecht nieuws?

.
Geef je eerlijke mening nog even over mij, zodat ik je kan doorverwijzen.